π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς: Συνοπτική διδασκαλία του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου δια το Σχίσμα.

1. Η Εκκλησία είναι μία και δεν σχίζεται. 
2. Όσοι έχουν διεστραμμένη πίστι και ζωή αποκόπτονται και απομακρύνονται αυτομάτως από την Εκκλησία, όπως από τον παράλιο βράχο τα αφρίζοντα κύματα.
3. Αποκόπτονται από την Εκκλησία και όσοι ακολουθούν τους ποιμένας και επισκόπους, οι οποῖοι έχουν αιρετικά φρονήματα. 
4. Η αποκήρυξις όλων των αιρέσεων και η πλήρης αποδοχή των όρων και κανόνων των εγκεκριμένων οικουμενικών και τοπικών συνόδων, αποτελεί απόδειξι του ότι κάποιος ανήκει στην Εκκλησία.
5. Η ένστασις και αποτείχισις από τους κακώς φρονούντας επισκόπους δεν είναι σχίσμα από την Εκκλησία, αλλά αποφυγή σχισμάτων και επικράτησις της αληθείας. 
6. Οι έχοντες διεστραμμένη και αιρετική πίστι δεν αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, έστω και αν είναι επίσκοποι και σύνοδοι.

7. Όποιος υποπέση σε σχίσμα, υπό την έννοια που προαναφέρθηκε, και παρασύρη και άλλους σ' αυτό, δεν σώζεται έστω και αν έχει επιτελέσει το έργο του Προδρόμου Ιωάννου, αν δεν διορθωθή. 

1 σχόλιο:

telemaxos doumanis είπε...

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς:4. Η αποκήρυξις όλων των αιρέσεων και η πλήρης αποδοχή των όρων και κανόνων των εγκεκριμένων οικουμενικών και τοπικών συνόδων, αποτελεί απόδειξι του ότι κάποιος ανήκει στην Εκκλησία . Το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου -εορτολογιου δεν είναι λυμένο, από πανορθοδόξους συνόδους ? η ακόμη ισχυρίζεσται ότι είναι πλαστές οι αποφάσεις των εν λόγω Ιερών Συνόδων ? Το θέμα του οικουμενισμού που άλωσε την ελληνική Εκκλησία τουλάχιστον από το 1924 , με την πρώτη εφαρμογή του - νεου ευαγγελίου- του αντιχρίστου, την αλλαγή του εορτολογίου , εγκύκλιος του 1920 , δεν είναι καταδικασμένο από όλες τις οικουμενικές και τοπικές Άγιες Συνόδους , ως περιέχων και αναγνωρίζοντας όλες τις αιρέσεις του σατανά ? δεν το λένε μόνο οι λεγόμενοι Γ.Ο.Χ. , αλλά πλειάδα πανεπιστιμιακών ,ιστορικών και θεολογων ,κληρικών και λαϊκών ! Αυτό έκαναν οι Ορθόδοξοι το 1924 ,και απεκύρηξαν ως σχισματοαιρετική και αποτειχίστικαν , από την εκπεσούσα ελλήνική εκκλησία , και παρέμειναν εντός της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , και μόλις το 1948 όταν πλέον και επίσημα η εκπεσούσα ελληνική εκκλησία αποδέχθικε και επισήμως όλες τις προτεσταντικές αιρέσεις ως ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ , τότε ο Αείμνηστος επίσκοπος Βρεσθένης Ματθαίος Καρπαθάκης προέβη μόνος ,μή υπάρχοντος άλλου ορθόδοξου επισκόπου σε χειροτονία επισκόπων και συκρότηση Ιεράς Συνόδου προς διάσωση και διάδοση της ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ! ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ πιστεύει πραγματικά ,και πέρα από τις όποιες σκοπιμότητες , π δέν έχει παρά να ψάξει και να βρή , μέσα στο συνοθύλεμα των λεγομένων ψευδεπίγραφα ,δεκατριμεριτών γ.ο.χ. ποιά είναι αυτή η ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΊΑ , ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΛΟΣ ΤΗΣ ! πρίν ο Θεός τον καλέση για την μεγάλη απολογία !