Τότε και τώρα

Δ΄  Αγία Οικουμενική Σύνοδος:  Είναι η εποχή που ο Μονοφυσίτης Διόσκορος φονεύει τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Άγιο Φλαβιανό ένεκα των Ορθοδόξων δογμάτων του Αγίου Φλαβιανού.

1990-91:  Στο Σαμπεζύ οι «Ορθόδοξοι» ανακάλυψαν  ότι οι αιρετικοί Μονοφυσίτες είναι Ορθόδοξοι, ήτοι οι Άγιοι Πατέρες της 4ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου έκαναν λάθος!


2017:  Οι «Ορθόδοξοι»  Κλήρος και Λαός του Πατριαρχείου Αντιοχείας και όχι μόνο, ασπάζονται την εικόνα του φονέα «Αγίου»  Διόσκορου στους ναούς των Μονοφυσιτών που εισέρχονται!

Δεν υπάρχουν σχόλια: