ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

 ΕΙΝΑΙ γνωστό ὅτι οἱ οἰκουμενιστές δεν ἔχουν ἀπήχηση στόν Ὀρθόδοξο λαό τῆς πατρίδας μας. Δεν ἔχουν ἀπήχηση οὔτε καί στην πλειονότητα τῶν μητροπολιτῶν. Ἐντούτοις γίνεται θόρυβος πολύς και οἱ ἐκδηλώσεις, με συγκαλυμμένους στόχους, πληθαίνουν. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος συχνά ἐπισκέπτεται διάφορες μητροπόλεις, ἀποφεύγοντας ἐπιμελῶς να ἀναφερθεῖ στις οἰκουμενιστικές του δραστηριότητες, γιατί ξέρει ὅτι θα ξεσπάσουν θύελλες. Ὅμως το σκοπό του τον πετυχαίνει διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ. Τι ἐννοῶ; Ὁ σκοπός τῶν ἐπισκέψεών του εἶναι να πεισθοῦν οἱ μητροπολίτες ὅτι  δεν ὑπάρχει κίνδυνος για την Ὀρθοδοξία ἀπό τόν Οἰκουμενισμό, ἀλλ᾽ ἀντίθετα μέσῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ προβάλλεται ἡ Ὀρθοδοξία στους ἑτεροδόξους, με την ἐλπίδα ὅτι στο μέλλον θά προσελκυσθοῦν στη μία Ἐκκλησία.
Το ὅραμα αὐτό δεν ξέρω ἄν ποτέ γίνει πραγματικότητα, γιατί οἱ αἱρετικοί δεν ἐπιστρέφουν εὔκολα. Στον λαό βέβαια δημιουργεῖτε ἠ ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι ὅλα βαίνουν καλῶς, ὅτι δεν ὑπάρχει καμιά διαφοροποίηση ἀνάμεσα στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο και την Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος και ὅτι ἐπιβάλλεται να ἀποδεχτοῦν ὅλοι τά σχέδια και τά ὁράματα τοῦ Πατριάρχη και τῶν συνεργατῶν του. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τις διάφορες μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος με τιμές ἀρχηγοῦ Κράτους! Γιατί τόση κοσμική λαμπρότητα, γιατί τόση κινητοποίηση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ και γιατί ἡ φιλοξενία σε πολυτελέστατα ξενοδοχεῖα, γεγονός πού σκανδαλίζει τον ἁπλό λαό, ὁ ὁποῖος ἀπό μακριά βλέπει αὐτές τις ἐγκαταστάσεις και ἀγανακτεῖ. Οἱ φιλοξενοῦντες τον Πατριάρχη μητροπολίτες συνήθως προκαλοῦν τό κοινό αἴσθημα, γιατί με τις προσφωνήσεις τους ξεπερνοῦν κάθε ὅριο. Ἐμετικά τά λόγια, πού διατυπώνουν και διαστρεβλωτικά τῆς πραγματικότητας. Νομίζει κανείς, καθώς τους ἀκούει, ὅτι ὅλα τά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας και τοῦ θρησκεύοντος λαοῦ ἔχουν λυθεῖ και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην ἀνοιχτή πόρτα τοῦ παραδείσου, γι᾽ αὐτό και εὐφραινόμαστε καί πανηγυρίζουμε και ἀλληλοασπαζόμαστε και ἀλληλοεπαινούμαστε. Με τις ἐκδηλώσεις αὐτές, κενές οὐσιαστικοῦ περιεχομένου και ἀμφίβολης σκοπιμότητας, οἱ μητροπολίτες χάνουν ὁριστικά την παρρησία τους ἀπέναντι στον Οἰκουμενικό Πατριάρχη και δεν πρόκειται ποτέ να διαφωνήσουν δημοσίως για τά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα. Ἄν τολμήσει κάποιος κάτι τέτοιο, θα τοῦ θυμίσει ὁ Πατριάρχης την προσφώνηση, πού τοῦ εἶχε κάνει και την ἀβραμιαία φιλοξενία, πού τοῦ εἶχε παράσχει. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ἐκ μέρους τῶν μητροπολιτῶν. Ἡ ἐποχή μας εἶναι δύσκολη. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κινδυνεύει ἀπό τόν οἰκουμενισμό και ἄς λένε τά ἀντίθετα οἱ πρωτεργάτες του. Εἶναι ἀνάγκη να ἀντιδράσουμε κι ἐμεῖς, κληρικοί και λαϊκοί, με συγκεκριμένους, πρακτικούς και ἀποτελεσματικούς τρόπους. Να καταδικάσουμε δημοσίως τον οἰκουμενισμό και τους ἑτεροδόξους, πού εἶναι αἱρετικοί. Να ἀποθαρρύνουμε τους θεολογικούς διαλόγους. Ν᾽ ἀποφεύγουμε το συγχρωματισμό με τους οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τους Παπικούς και τους Προτεστάντες ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, ἀρνούμενοι προφανῶς ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὄντως Ὀρθοδοξία. Να ἀμφισβητοῦμε τους λόγους τῶν φερεφώνων τοῦ οἰκουμενισμοῦ και να προετοιμαζόμαστε για την ἀντιμετώπιση ἀπειλητικῶν συμπεριφορῶν ἐκ μέρους τους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: