Ο Νεκτάριος Αργολίδος συσκοτίζει το πλήρωμα της Εκκλησίας -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Αν θυμάμαι καλά ο Νεκτάριος Αργολίδος είχε αποκαλέσει τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση "ψυχοπαθή"!  Τώρα το πάει πιό μακριά, αφού  αποκαλεί τον σεβασμιώτατο Πειραιώς "ξεματιάστρα"! Ουδέν το περίεργον, καθ' όσον ο Αργολίδος, συντασσόμενος  με τους οικουμενιστές,  συσκοτίζει το πλήρωμα της Εκκλησίας αποκαλώντας   τους παιδεραστές παπικούς , τους  σοδομίτες προτεστάντες και τους μαστιγωμένους υπο   Θεού  δια του Ισλάμ βλασφήμους Κόπτες  ως "ετεροδόξους αδελφούς" του!  Μήπως όμως εννοεί  "αδελφούς εν Διαβόλω";

Τελικά η διαχρονική προσευχή του δολοφονημένου υπο των Άγγλων  οσιωτάτου Κοσμά Φλαμιάτου  αρχίζει να πιάνει...( " γένοιτο Κύριε οι αδιόρθωτοι και αμετανόητοι συκοφάντες των ειλικρινώς ορθοδόξων ως οι τυφλοί, κωφοί, άφωνοι, παράφρονες, λεπροί, μεμιασμένοι εις το σώμα και βδελυκτοί παρά πάσι. Εισέλθοιεν εις αυτούς αισθητώς εις το σώμα πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα και ΕΙΠΑΤΩΣΑΝ  ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ τας όσας διαβολάς, προδοσίας και άλλα κοινά έπραξαν. Και ταύτα προς ανακούφισιν της επικειμένης αυτών κολάσεως και προς σωφρονισμόν και διόρθωσιν πολλών άλλων εν αγνοία κλωνουμένων και πεπτωκότων" (ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΣΜΑ ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ, σελ.231).

Δεν υπάρχουν σχόλια: