Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς : Όσοι δεν ευρίσκονται στην Αλήθεια, αυτοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού·

και τόσο περισσότερο, όσο ψεύδονται μεταξύ τους, καλούντες και καλούμενοι ιεροί ποιμένες και αρχιποιμένες· διότι ο Χριστιανισμός δεν χαρακτηρίζεται βάσει των προσώπων, αλλά βάσει της αληθείας και της ακριβείας της πίστεως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: