Ρόταρυ καὶ Προσκοπισμὸς

Ἄς ἀναφέρωμεν τέλος καὶ κάτι γιὰ τὴν σχέσιν Ρόταρυ καὶ Προσκοπισμοῦ, γιὰ νὰ γνωρίζουν ποῦ στέλνουν τὰ παιδιά τους οἱ Ἕλληνες γονεῖς, οἱ ὁποῖοι τὰ ὁδηγοῦν στὸν Προσκοπισμόν. Εἰς τὸ «Ἐπίσημο Ὄργανο τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων»: «Ὁ Πρόσκοπος», τοῦ Φεβρουαρίου 1977, διαβάζομε: «Προσκοπισμὸς καὶ Ρόταρυ. Ὁ Ρόμπερτ Μάντσεστερ, Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Ρόταρυ, ἀπόκτησε τὴν ἀνώτατη διάκριση τοῦ Προσκόπου τοῦ Ἀετοῦ (Ἔθνους), ὅταν ἦταν νέος στὸ Ὀχάιο. Οἱ Ἀμερικανοὶ Πρόσκοποι τοῦ ἀπένειμαν τὸ “Ἀνώτατο Παράσημο τοῦ Ἀετοῦ” κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ συνεδρίου τῶν Ροταριανῶν τοῦ 1976, στὴ Νέα Ὀρλεάνη. Στὴν ἀπάντησή του ὁ κ. Μάντσεστερ δήλωσε: “Ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν τὸ προνόμιο νʼ ἀνήκουν στὸν Προσκοπισμό, ποτέ μου δὲν ἔχασα τὸ ἐνδιαφέρον μου γιʼ αὐτόν. Μὲ εὐχαριστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ 40% τῶν Ροταριανῶν Λεσχῶν τῆς Ἀμερικῆς βοηθοῦν κάπου 2.000 ἀγέλες, ὁμάδες καὶ ἀνιχνευτικὲς κοινότητες ποὺ περιλαμβάνουν περίπου 61.000 παιδιά… Ἐκεῖνο ποὺ τὰ παιδιά μας χρειάζονται νὰ τὰ βοηθήση νὰ γίνουν χρήσιμοι καὶ νομιμόφρονες πολίτες εἶναι, φυσικά, ἡ στοργὴ τοῦ σωστοῦ σπιτιοῦ καὶ ἀκόμα ἡ ἀδελφότητα, ἡ καθοδήγηση καὶ τὸ παράδειγμα ποὺ βρίσκουν στοὺς Προσκόπους… Ἐλπίζω πὼς ὅλοι οἱ Ροταριανοὶ καὶοἱ Ροταριανὲς Λέσχες θὰ τὸ ἔχουν αὐτὸ πάντα ὑπʼ ὄψη τους”». Ὥστε αὐτὸ ποὺ ἀπὸ καιρὸν ἐφαίνετο σκοτεινόν, τώρα διαλευκαίνεται καὶ ὁμολογεῖται ἐπισήμως. Ὁ Προσκοπισμὸς δυστυχῶς συνδέεται στενὰ καὶ συνεργάζεται μὲ τὸ Ρόταρυ. Τὸ δὲ Ρόταρυ εἶναι παρακλάδι τῆς Μασωνίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: