Ο Πανσεξουαλισμός αφηνίασε.

Πολλά θηρία λυσσομανούν, δια να κατασπαράξουν τους Ορθοδόξους Έλληνας. Να εξαφανίσουν τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν. Το πιο επικίνδυνον από αυτά, ο Πανσεξουαλισμός. Αποκτηνώνει τον άνθρωπον. Δολοφονεί την ψυχήν και θεοποιεί την σάρκα. Καταβιβάζει το κέντρον της σκέψεως του ανθρώπου από τον Θεοδρόμον νουν εις το υπογάστριον. Ανέκαθεν βεβαίως υπήρχεν ο «νόμος της σαρκός», που αντεστρατεύετο εις τον «νόμον της διανοίας». Σήμερα, όμως, προσέλαβε τας διαστάσεις συστηματικής κινήσεως. Σήμερα διαθέτει άφθονα και πλούσια μέσα: α) Τον ημερήσιον και περιοδικόν Τύπον. Αι φωτογραφίαι, που δημοσιεύονται, τροφοδοτούν τας κατωτέρας ορμάς· αφυπνίζουν την γενετήσιον βουλιμίαν· κατασπιλώνουν τον παρθενικόν θάλαμον της ψυχής με εικόνας και παραστάσεις αισχρότητος. β) Τας διαφημίσεις. Αι παραστάσεις ημιγύμνων γυναικών, με πορνικήν διάθεσιν, καταστρέφουν την εντροπήν, χαλαρώνουν την ηθικήν αυστηρότητα και αιχμαλωτίζουν με τα δεσμά του φιληδόνου θεάματος την διάνοιαν. γ) Τον κινηματογράφον. Αποκορύφωσις του εγκλήματος. Σκηναί βρωμεραί, υπενθυμίζουσαι Σόδομα και Γόμορρα. Τίτλοι και υπότιτλοι, διαφλέγοντες, με την φωτιά της εφαμάρτου ηδονής, την φαντασίαν. Προβολή έργων γενετησίου διαστροφής και ολογύμνων οργίων ναρκώνουν, μέχρις απονεκρώσεως την ηθικήν συνείδησιν και μεταμορφώνουν τους θεατάς εις «αγέλην χοίρων πολλών βοσκομένην». δ) Την τηλεόρασιν. Δεν υστερεί εις καταστρεπτικήν επίδρασιν από τον Κινηματογράφον. ε) Τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Το ελαφρό τραγούδι, που από απόψεως μουσικής τέχνης, αποτελεί εξάμβλωμα, επιδρά επί των δυστυχών ακροατών, όπως η μαριχουάνα και, τουλάχιστον, τους αποβλακώνει. στ) Τα ναϊτ κλάμπς και τα καμπαρέ. Αποτελούν πλέον τους «φυσιολογικούς» χώρους εκτονώσεως της διαφθοράς της ψυχής. Τα ημίφωτα αι αναθυμιάσεις των σιγαρέττων και των ναρκωτικών, αι χειρονομίαι, η βορβορώδης φρασεολογία και τα οινοπνευματώδη ποτά καταστρέφουν και τα πλέον πενιχρά «λείψανα» της δολοφονημένης ψυχής. Ο πανσεξουαλισμός ευρίσκεται εις επικίνδυνον έξαρσιν. Εις αποκορύφωσιν! Αυτό το παρετήρησαν και κοσμικαί εφημερίδες. Και … ανησυχούν, όσοι βεβαίως ημπορούν να ανησυχήσουν συνωμόται! Και τα αποτελέσματα αυτού του πανσεξουαλισμού; Τραγικά. Καταστρεπτικά. Υποβιβάζουν την γυναίκα εις εταίραν, προωρισμένην να τροφοδοτή, με τα σαρκικά καρυκεύματά της, την ασέλγειαν και την γενετήσιον λαιμαργίαν του ανδρός. (Τι έχουν να είπουν αι αφελείς φεμινίστριαι δι΄ αυτό το κατάντημα της γυναικός;). Καταστρέφουν το αρρενωπόν φρόνημα του ανδρός και τον μεταβάλλουν εις αηδή «ντιντή». Τορπιλλίζουν τον οικογενειακόν βίον. Προετοιμάζουν μίαν γενεάν Ελλήνων, που θα έχουν αποβλακωθή θα πάσχουν από αθεράπευτα αφροδίσια νοσήματα· θα έχουν υποστή μαλάκυνσιν εγκεφάλου. Θα έχουν αποκτηνωθή! Θα έχουν χάσει το νόημα του ανθρωπίνου προορισμού. Μια τέτοια γενεά πώς να στοχασθή; Πώς να αγωνισθή δι΄ ιδανικά, αφού δεν θα έχη ιδανικά; Πώς να περιφρουρήση την Πατρίδα, αφού δεν θα αισθάνεται την ομορφιά της Πατρίδος; Και τότε δεν θα χρειασθή πόλεμος των Τούρκων και των Εβραίων, δια να κατακτήσουν την Ελλάδα, αφού ο Πανσεξουαλισμός θα την έχη εξαφανίσει από τον χάρτην της Ευρώπης! Τι πρέπει λοιπόν να γίνη; Μα … θέλει ερώτημα; Η Ελλάς, η χώρα των Μαρτύρων και των Ηρώων της Ορθοδοξίας, δεν είναι Στοκχόλμη, Αμβούργον, Πλας Πιγκάλ. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες, όσοι αισθάνονται το «αίμα να βράζη» μέσα των δεν πρέπει να αδιαφορήσουν. Η αδιαφορία ευνοεί την διαφθοράν. Χρειάζεται αντίστασις, έστω και αν αυτό σημαίνει αγών, θυσία, πάλη!

4 σχόλια:

telemaxos doumanis είπε...

Συστηχώς πάει και ο Ελληνισμός ,οσα προαναφέρης στο άρθρο σου κάναν καλά την δουλειά τους , και με την ουσιαστική αδιαφορία των μεταμοντέρνων μισθωτων ποιμένων , ο έλληνας έχει χάσει τα μυαλά του !! ο Θεός να μας ελεήση διότι εμείς φοβούμε να μήν έχουμε χειρότερα απο τους εβραίους , καταντήσε η πατρίδα μας από χώρα αγίων , χώρα -χοίρων- με ότι αυτό σημαίνη , όταν εμείς που γνωρίζουμε και ζήσαμε ανθρώπους αγίους μόλις και μετά βίας συνγρατούμαστε , τι να πή η νεότερη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην αθεϊα , και την διαστροφή του υπερ καταλανωτισμου , μοντερνισμού ,κ.α. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΗ!

Ανώνυμος είπε...

Χαίρε εν Κυρίω Κωνσταντίνε. Με συγχωρείς για την ενόχληση αλλά μήπως τυγχάνει να γνωρίζεις αν υπάρχει κάποια φωτογραφία ή περιγραφή του πραγματικού δαχτυλιδιού της Αγίας Αικατερίνης? Σε ευχαριστώ

Αλέξανδρος

Silver είπε...

"μήπως τυγχάνει να γνωρίζεις αν υπάρχει κάποια φωτογραφία ή περιγραφή του πραγματικού δαχτυλιδιού της Αγίας Αικατερίνης?"


Δυστυχώς δεν γνωρίζω αδελφέ Αλέξανδρε.

Καλό αγώνα αδελφέ υπέρ της Ορθοδοξίας μας!

Κωνσταντίνος

Ανώνυμος είπε...

Σε ευχαριστώ αδελφέ να είσαι καλά. Απλά παρατήρησα το εξής και σε ρώτησα:

Οι αρχικές φωτογραφίες είναι από τα παλαιά δαχτυλίδια/σφραγίδες της Αγίας Αικατερίνης ενώ η τρίτη φωτογραφία είναι από τα δαχτυλίδια που μοιράζουν σήμερα(και στο Σινά αλλά και στο παρεκκλήσι της μονής στα Ιωάννινα) και που περιέχουν το σύμβολο ❤. Ειδικά η πρώτη είναι από το λείψανο της Αγίας και από ότι δείχνει δεν υπάρχει πουθενά "καρδιά"(όσο ζουμ και να το έκανα δεν είδα παρά μόνο το μπλε(?) πετράδι), ούτε σε κάποια καταγεγραμμένη ιστορία. Ούτε η σφραγίδα αλλά ούτε και το άλλο δαχτυλίδι του 16ου αιώνα είχε κάποια "καρδιά" μαζί με το μονόγραμμα αλλά τον τροχό και την Αγία.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/92/ef/38/92ef3833ca0e962a9f3bc4795ffe13aa.jpg , http://www.peterszuhay.com/wp-content/uploads/2013/10/794194-500x471.jpg , https://static1.squarespace.com/static/5488acace4b05c1d239c5992/t/5650188be4b0991ab30a746e/1448089798884/Seal.JPG & το σύγχρονο https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Ring_Sinaya.jpg


Αλέξανδρος