Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας


1 σχόλιο:

xristianorthodoxipisti.blogspot.gr είπε...

Κανών ΙΑ΄ των Αγ. Αποστόλων: «Ει τις καθηρημένω, κληρικός ων, κληρικώ συνεύξηται, καθαιρείσθω και αυτός».
Κανών Ι” των Αγ. Αποστόλων: «Ει τις ακοινωνήτω, καν εν
οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω»
Ποίος όμως κλήρος ποία μερίς, τις γνησιότης προς την του Χριστού Εκκλησίαν τω συνηγόρω του ψεύδους; Εκκλησία "στύλος και εδραίωμα της αληθείας" κατά Παύλον εστιν... Και γαρ οι της Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εισί· και οι μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εισί, και τοσούτο μάλλον, όσον αν και σφων αυτών καταψεύδοιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας ιερούς εαυτούς καλούντες και υπ’ αλλήλων καλούμενοι· μηδέ γαρ προσώποις τον Χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα». (Αγίου Γρηγορίου Παλαμά)
ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΡΑ , ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 70 ΧΡΟΝΙΑ , ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ,ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ , Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ??