"πως καταντήσαμε λοχία" - ακροβατικά εντός "Ορθοδόξου" Ρωσικής Εκκλησίας -- Τίποτε όρθιο....


Δεν υπάρχουν σχόλια: