ΑΓ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΣ ΡΑΒΕΝΝΑ - ΙΤΑΛΙΑ -- από το 1.47 λεπτό η "κοινωνία" ...


Οι αγιορείτες Πατέρες τον 13ο αιώνα, όταν πιέζονταν να μνημονεύσουν τον Λατινόφρονα Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, σε επιστολή τους προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο, έγραψαν: «μολυσμόν έχει η κοινωνία, εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων»! 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αυτό να το εμπεδώσουν οι ταλαίπωροι που λενε ότι οποιος δεν γνωρίζει δεν μολύνεται...
Ο Χριστός είπε: όποιος γνωρίζει θα κολασθεί πολύ ενώ όποιος δεν γνωρίζει λίγο.