Ο Διαχειριστής της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ : Αφόρητη η κατάσταση με τα “oρθόδοξα” ιστολόγια που τρέμουν και αποκρύπτουν την άλλη άποψη !

 Αγαπητό ιστολόγιο, Χριστός Ανέστη!

Σας στέλνω το παρακάτω κείμενο και εάν θέλετε το ανεβάζετε..
Ευχαριστώ πολύ!
Ολυμπιάς  Χρυσοστόμου 

Λογοκρισία  και  σπίλωση από ορθόδοξο ιστολόγιο
Διαπίστωσα ότι το ιστολόγιο «κρυφό σχολειό» δεν ανεβάζει όλα τα σχόλια τα οποία αντικρούουν την δική του άποψη, και ακόμα χειρότερα ανεβάζει 1-2 και μετά σε κόβει δημιουργώντας εντυπώσεις υπέρ του. Στην δική μου περίπτωση, αφ’ ενός κατέβασε τα δυο σχόλια  που είχε ήδη αναρτήσει,  αφ’ ετέρου με  μπλόκαρε γράφοντας και επιπλέον σχόλιο μομφής εναντίον μου.        
Επιτομή από  την απάντηση που του έστειλα, την οποία επίσης δεν ανέβασε:
Αγαπητέ δάσκαλε, τι ασυναρτησίες μου απαντήσατε προκαλώντας ανυπόστατες εντυπώσεις για το πρόσωπό μου; Δημοσιεύσατε μία εργασία πάνω σε μία απόφαση συνόδου Ρώσων της Διασποράς και μου λέτε ότι είστε έτοιμος να δεχθείτε τις συνέπειες. Τώρα, που εγώ διαφωνώ με τα γραφόμενά σας και περιμένω απαντήσεις σε ερωτήματα που εσείς μου δημιουργήσατε, έγινα κάποιος δειλός ανώνυμος που κάνω προπαγάνδα;
…Επειδή λοιπόν εγώ τιμώ τα φορέματα μου, να μου πείτε εσείς ξεκάθαρα εάν ανήκετε στους ΓΟΧ (Καλλινίκου) και που εκκλησιάζεστε να έρθω να σας συναντήσω για να τα πούμε από κοντά. Επί τη ευκαιρία, να μου δείξετε που γράφει στην ομολογία των ΓΟΧ αυτά που εσείς γράφετε και προβληματίζετε (για να μην πώ παίρνετε στον λαιμό σας!) τόσες ψυχές που σας διαβάζουν.  Μέχρι τότε, απαιτώ να ανεβάσετε το σχόλιο που καρατομήσατε καθώς και την απάντηση που σας δίνω τώρα πάνω στο ασυνάρτητο σχόλιο που μου απευθύνατε. Θα σας δώσω 24 ώρες για την δημοσίευση, έπειτα θα στείλω σε άλλα ιστολογια το συμβάν για να δούμε τελικά ποιος είναι ο δάσκαλος της χειραγώγησης και ο υπάλληλος του υπουργείου προπαγάνδας.    

Ακολουθεί το λογοκριμένο σχόλιο στην ανάρτηση «Περί  Κυπριανισμού»
«Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον μία, ἀλλὰ καὶ μοναδική. Ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν πολλὰ σώματα κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ἐν αὐτῷ πολλὲς Ἐκκλησίες.
Ἐν τῷ θεανθρωπίνῳ αὐτοῦ σώματι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδική, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Χριστός, εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός. Διʼ αὐτὸν τὸν λόγον διαίρεσις, σχίσμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρωτίστως ἕνα πράγμα ὀντολογικῶς ἀδύνατον.
Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξη, πλὴν ὑπῆρξε καὶ θὰ ὑπάρξη ἔκπτωσις ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὸν τρόπον, ποὺ πίπτουν τὰ ξερὰ καὶ ἄγονα κλήματα ἀπὸ τὴν θεανθρωπίνην καὶ αἰωνίως ζῶσαν ἄμπελον, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς (Ἰω. 13,16). Κατὰ καιροὺς ἀπεσπάσθησαν καὶ ἐξεβλήθησαν ἀπὸ τὴν μοναδικὴν ἀδιαίρετον Ἐκκλησίαν οἱ αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἔπαψαν νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ μέρη τοῦ θεανθρωπίνου σώματός της.
Ἔτσι ἔχουν κατ’ ἀρχὴν ἀποκοπῆ οἱ Γνωστικοί, κατόπιν οἱ Ἀρειανοί, κατόπιν οἱ Πνευματομάχοι, κατόπιν οἱ Μονοφυσῖται, κατόπιν οἱ Εἰκονομάχοι, κατόπιν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οἱ Προτεστάνται, κατόπιν οἱ Οὐνῖται καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν λεγεώνων.»
Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», (Γαλλικὴ μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995 – Ἀναδημοσιεύτηκε στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» στὶς 29/6/2007
Τα παραπάνω γράφτηκαν την δεκαετία του ’70 την εποχή που ο οικουμενισμός ήταν στα σπάργανα, ενώ δεν υπήρχε πληροφόρηση, τηλεόραση και ιντερνετ.  Αργολογία θα κάνουμε  να συζητήσουμε  για το τι θα έγραφε ο άγιος σήμερα…
Θέσατε ένα ερώτημα στον αδελφό Μαρίνο:  Από πότε εξέπεσε της ιεροσύνης  η  επίσημη εκκλησία  του Νέου; Εσείς υποστηρίζετε  ότι  έχουν θεία χάρη και σωτηρία  επειδή δεν καταδικάστηκαν.
Απάντηση: Εξέπεσαν  της Ιεροσύνης το 1986 στην Ασσίζη  όταν συμπροσευχήθηκαν  με όλους τους διαβόλους του πλανήτη, εξέπεσαν με την υπογραφή τους το 1992 στο Σαμπεζύ, αναγνωρίζοντας τους Μονοφυσίτες ως ορθόδοξη εκκλησία, βλασφημώντας το άγιο Πνεύμα που σφράγισε τον αναθεματισμό τους πριν 1600 χρόνια, επιφέροντας έτσι στο κεφάλι τους τα αναθέματα της  4ης οικουμενικής, αλλά και όλων των επόμενων οικουμενικών συνόδων που σφράγισαν τις αποφάσεις των προηγούμενων, εξέπεσαν της Ιεροσύνης το 1991  όταν  στο Μπαλαμάντ αναγνώρισαν το σωτηριολογικό βάπτισμα  των αιρετικών, εξέπεσαν της Ιεροσύνης για τις ατελείωτες βλασφημίες που αναγνώρισαν, κήρυξαν, υπέγραψαν και έπραξαν, όπως η θεωρία των κλάδων, εξέπεσαν της Ιεροσύνης  με την  συμπροσευχή επισκοπίνων Προτεσταντών (είναι και εικονομάχοι, επιφέροντας και έτερο ανάθεμα της 7ης οικουμενικής στο κεφάλι τους) εξέπεσαν της Ιεροσύνης με την συμπροσευχή  Σοδομιτών «κληρικών» Αγγλικανών, εξέπεσαν της Ιεροσύνης με τις φωτογραφίσεις επισκόπων  μέσα σε Μασονικές στοές,(πρέπει να  το επικυρώσει κι αυτό η επόμενη οικουμενική; Εξέπεσαν της Ιεροσύνης πριν ένα χρονο στην Λεσβο όταν οι κεφαλές της κρατούσας εκκλησίας, Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος, τέλεσαν μνημόσυνο στους Μουσουλμάνους με συλλειτουργό τον Πάπα Ρώμης, δεν γνωρίζετε ότι είναι βλασφημία και πρέπει να σας το πει η επόμενη οικουμενική; Εξέπεσαν της Ιεροσύνης πριν ένα χρόνο όταν υπέγραψαν - επικύρωσαν στην  Πανορθόδοξη του Κολυμπαρίου όλες τις αιρέσεις  που τελούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες, και ΣΙΓΟΥΡΑ εξέπεσαν της Ιεροσύνης με την θεσμοθέτηση του ΠΣΕ, επειδή  Αρνήθηκαν  τον Μοναδικό Σωτήρα Χριστό αφού στο ΠΣΕ  όλα τα μέλη «σώζονται»  αβάπτιστοι, ειδωλολάτρες,  Μουσουλμάνοι,  αντίχριστοι, Ραβίνοι και όποιον διάβολο μπορείς να φανταστείς.
Τέλος «Το Πιστεύω» γράφει για Μια Εκκλησία και όχι για δυο - μια ασθενούσα και μια υγιή.  Δεν υπάρχει ασθενούσα και διαιρημένη εκκλησία. Αυτή ήταν η αίρεση του Κυπριανού Κουτσούμπα, και πλεον εγινε συγκεκαλυμμένο δόγμα των ΓΟΧ. 
Αλλά ακόμα κι έτσι, με το πέπλο  της συγκάλυψης, μπορείτε να μας  δείξετε,
1.Σε ποιο σημείο της ομολογίας τους οι ΓΟΧ  δέχονται Ιεροσύνη και έγκυρα μυστήρια στους  Νεοημερολογίτας οικουμενιστάς;
2.Εάν έχουν Ιεροσύνη, τότε γιατί μυρώνετε τα εισερχόμενα μέλη; Αυτό σημαίνει την απώλεια θειας χάριτος, αγιοσύνης και  αγίου Πνεύματος στην  κρατούσα εκκλησία, τα  οποία αναπληρώνει η Εκκλησία ΓΟΧ με το Μύρωμα.
3.Τότε γιατί  κάνετε χειροθεσίες  σε όποιον Ιερέα Νεοημερολογίτη έρχεται στους ΓΟΧ;  Αυτό σημαίνει ότι πριν δεν ήσουν Κληρικός.
4.Τότε γιατί βαπτίζετε όποιον εχει ράντισμα και επίχυση από το Νέο; Τι σημαίνει για εσας Βαπτίζω τον Νεοημερολογίτη Οικουμενιστή;
Τα παραπάνω για εσας σημαίνουν ότι οι ΓΟΧ αναγνωρίζουν ιεροσύνη στους Οικουμενιστές;
Και κάτι επισυναπτόμενο, για να ολοκληρώσω όλα τα ερωτήματα που έχω:
5.Γιατί παρουσιάζετε τα αναθέματα της ΡΟΕΔ  1983 και των ΓΟΧ  1998 ως τρόπαιο ομολογίας αφού ΔΕΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ και περιμένετε άλλη μεγάλη σύνοδο να τους καταδικάσει;  Εάν  πάλι ισχύουν τότε πως έχουν Ιεροσύνη οι αναθεματισμένοι; Το άγιο Πνεύμα σε ποιον  κάνει υπακοή; Στους πρώτους που τότε αναθεμάτισαν τον Οικουμενισμό η στους δεύτερους που σήμερα δεν δέχονται αυτά τα αναθέματα;          
Υπόμνημα
Επειδή απευθύνομαι  σε σελίδες που δεν ανήκουν στον χώρο των ΓΟΧ, συμπλήρωσα διευκρινιστικά μερικές λέξεις στο λογοκριμένο σχόλιο, και ένα τελευταίο ερώτημα. Ενημέρωσα  το κρυφό σχολειό  ότι έχω αντιγράψει κείμενα και σχόλια  που αντιπροσωπεύουν τα πιστεύω μου από το ίντερνετ και τα έχω ανεβάσει και στο παρελθον σε άλλο ιστολογιο, αυτό σημαίνει ότι είμαι κάποιος άλλος;


12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διάβασα τα σχόλια στο άρθρο Περί Κυπριανισμού, και θέλω να επισημάνω κάτι:

Εγραψε σχολιαστής για αιρετικούς χωρίς Οικουμενική καταδίκη και ο κ. Μάνης του απάντησε,
«Οι οπαδοί των περισσότερων αιρέσεων τις οποίες αναφέρεις ΑΠΟΣΧΙΣΤΗΚΑΝ μόνοι τους από τον ορατό οργανισμό της Εκκλησίας και οργανώθηκαν παρασυναγωγικώς (έφτιαξαν δικές τους "εκκλησίες", βλ. Γνωστικιστές, Μοντανιστές, Μαρκιωνιστές, μανιχαίοι κλπ.)»
Και εγώ με την σειρά μου ρωτάω του κ. Μάνη,
Το 1924 δεν αποσχίστηκαν οι μεν από τους δε; και μέχρι σήμερα δεν έχουμε de fucto δυο διαφορετικές εκκλησίες; Εκτός και εάν οι επίσκοποι των ΓΟΧ που ανήκετε μνημονεύουν τους επισκόπους του νέου και δεν μας το λέτε.

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Υπό το ψευδώνυμο "Ολυμπιάς Χρυσοστόμου" κρύβεται ο γνωστός σκανδαλοποιός ιερομόναχος Γρηγόριος Ζιώγος, ο οποίος μετά την κλήση του από την Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. σε απολογία φοβήθηκε και διέγραψε το υβριστικό ιστολόγιό του "Μαρτυρική Εκκλησία". Επειδή όμως το δαιμόνιό του δεν τον άφησε ήσυχο δημιούργησε το ιστολόγιο "Scripta Manent" ( http://scripta---manent.blogspot.gr ). Χρησιμοποιεί δε δύο προφίλ, το Scripta Manent ( https://www.blogger.com/profile/00194948378699362197 ) και το "Ολυμπιάς Χρυσοστόμου" ( https://www.blogger.com/profile/13647725320298331947 ), τα οποία δημιούργησε (όπως και το ιστολόγιο) τον Φεβρουάριο του 2017.
Ενημερώθηκαν πρόσφατα με email και το Κρυφό Σχολειό και άλλα ιστολόγια.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Προς ανώνυμο ορθόδοξο παρατηρητη,
1. Γιατί ανακατευεσαι στο συγκεκριμένο θέμα προσθέτοντας συκοφαντίες και ιεροκατηγοριες;
2. Η ιστοσελίδα που αναφέρεις είναι δική μου, το κατάλαβες; Γράψε μου το τηλέφωνο σου να μιλήσουμε.
3. Έχω ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία με ζηλωτές πατέρες εντός και εκτός Αγίου Όρους. Απαγορεύεται να γράφω τις απόψεις τους εφόσον αυτές συμπίπτουν με τα πιστεύω μου;

Ανώνυμος είπε...

Διάβασες το κείμενό μου; Εκεί που κάνουμε διάλογο με τον αγαπητό δάσκαλο, ξαφνικά μου πετάει ένα ασυνάρτητο σχόλιο μομφής ότι είμαι κάποιος άλλος και κάνω προπαγάνδα, κλπ... Εγώ απάντησα ότι κάνει λάθος και ζητησα τίμια επανόρθωση, όπως διάβασες ανωτέρω και τσουπ... μας εμφανίζεσαι εσύ με καινούργιο παραμύθι! Έλεος πια να μην μπορεί να αρθρώσει κάποιος μια διαφωνία και να τολμήσει να ρωτήσει δύο πράγματα. Κλείστε τα τα ρημάδια τα σχόλια επιτέλους, τι μας κοροϊδεύετε;

Ανώνυμος είπε...

Προς «ορθόδοξο» παρατηρητή

Για πες μας ρε ανοιχτομάτη, γιατί ο δάσκαλος δεν ανέβασε το σχόλιο της Ολυμπιάς, πρόσβαλε κανέναν;
Οποιος έχει αντίθετη άποψη με το κρυφό σχολειό και τους το αποδεικνύει με θεολογικές ερωτήσεις και εκκλησιαστικά γεγονότα, για εσας είναι προβοκάτορας;

Για πες μας ρε ανοιχτομάτη εσυ από πού ξεφύτρωσες; Ποιος είσαι; Ποιος σε έβαλε διαιτητή ιστολογίων και σπιλώνεις Ιερέα χωρίς να γράφεις το όνομά σου, ανώνυμε ιεροκατήγορε συκοφάντη;
Σε ποιο δικαστήριο, κατέθεσε ανώνυμος μάρτυρας κατηγορίας, χωρίς αποδείξεις;
Τώρα που μάθατε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του scripta manent τι έχετε να πείτε;

Για πες μας ρε ανοιχτομάτη, γιατί είναι σκανδαλοποιός ο ιερέας; Επειδή δεν είναι κυπριανίτης και σας έχει κολλήσει στον τοίχο ατελείωτες φορές στο παρελθόν;
Αφού διάβασες [ μην μας πεις όχι, δεν σε πιστεύουμε] ότι ο Ιερομόναχος Γρηγόριος υπέστη κλοπή στο σπίτι του και μέσα σε όλα του πήραν και τον υπολογιστή.
Εσυ ανοιχτομάτη μου, θα άφηνες την σελίδα ανοιχτή να μπορεί να γράψει ο πάσα ένας ότι θέλει και μετά να σε τρέχουν στα δικαστήρια;

Ολο για δαιμόνια μιλάς ρε ανοιχτομάτη, είμαι σίγουρος ότι έχεις ιδίαν πείρα και ξέρεις, αλλά μην κρίνεις εξ’ ιδίων τα αλλότρια.Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά χάρηκα που έμαθα για το νέο ιστολόγιο του π. Γρηγορίου.
Μέχρι τώρα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα με τους αιρετικούς.
Δεν είναι καθόλου λίγοι αυτοί που συμφωνούν με τα λεγόμενά του, που δεν είναι τίποτε άλλο από λογική παράθεση γεγονότων και δεδομένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας τα οποία δεν μπορεί κανείς αφ εαυτού του να τα αλλάξει, ούτε και μία συναγωγή ανόμων όπως αυτή στο Κολυμπάρι.
Ρεζίλι γίνεται αυτός που δεν απαντά και κρύβει σχόλια.
Επίσης γελοιοποιεί τον εαυτό του απαντώντας με μία καραμέλα πασπαρτού σε όλους...
Έχει συμβεί και σε εμένα να γράφω σχόλια που δεν βλέπουν το φως της ημέρας επειδή δεν αρέσουν στον κύριο διαχειριστή του Κρυφού Σχολειού.

Ίσως απαντήσει κάποιος "καλοθελητής" ότι πίσω από το παρόν σχόλιο κρύβεται ο +ΙΓΖ για άλλη μία φορά.
Μέχρι να τσιπαριστούμε και να γνωρίζει το ΣΥΣΤΗΜΑ ποιος είναι ποιος , με την αμφιβολία θα μείνετε.

Υπογραφή: ΟΧΙ ΙΓΖ, ΟΧΙ Ολυμπία, ούτε κανένας γνωστός άγνωστος!

Ανώνυμος είπε...

"Αφόρητη η κατάσταση με τα “oρθόδοξα” ιστολόγια"
Με τη νέα εποχή στα θρησκευτικά πράγματα, από τον τίτλο "ορθόδοξος χριστιανός" φεύγει το χριστιανός και μένει μόνο το ορθόδοξος!
Χριστιανός δεν είναι όποιος πιστεύει ότι η αίρεση είναι εκκλησία και ότι οι άλλες θρησκείες σώζουν.
Άρα η λέξη ορθόδοξος που μένει χαρακτηρίζει αυτόν που δοκεί ορθά, σύμφωνα με τη νέα τάξη πραγμάτων.
Έτσι έχουμε τα διάφορα είδη ορθοδόξων κατά αυτούς: ορθόδοξος εβραίος, ορθόδοξος μουσουλμάνος, ορθόδοξος χριστιανός (παπικός).

Ανώνυμος είπε...

Εν κατακλείδι, περιμένω 3 ημέρες για να πάρω απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσα και όπως φαίνεται ματαίως. Αυτό μετράει για μένα και (ελπίζω) για όποιον άλλο διαβάζει χωρίς παρωπίδες. Τα υπόλοιπα είναι φαιδρά!
Ευχαριστώ δημοσίως την "Ορθόδοξη Φωνή" που βοήθησε να αναδειχθεί το πρόβλημα των επιλεκτικων αναρτήσεων σχολίων.

Ανώνυμος είπε...

Η Blogger Ολυμπιάς κατέβασε ένα σεντόνι επιχειρημάτων και ερωτήσεων
Ο δάσκαλος δεν απάντησε σε τίποτα
Ο ορθόδοξος παρατηρητής κατέθεσε το ακράδαντο επιχείρημα τελειώνοντας τον θεολογικό κυκεώνα: Η σελίδα scripta manent είναι του +ΙΓΖ, και αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι ισοδυναμεί με αίρεση και ποινικό αδίκημα.

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Προς ορθόδοξο παρατηρητή

Κρυφέ θαυμαστή μου ορθόδοξε παρατηρητή, η όπως αλλιώς θέλεις να λέγεσαι, πλέον δεν με εκνευρίζει το θράσος με το οποίο με συκοφαντείς ευκαίρως ακαίρως, αλλά μου προκαλεί γέλιο. Ειλικρινά σήμερα με έκανες και γέλασα, να είσαι καλά - σημάδι ότι ανέβηκα πνευματικά.
Όχι δα να κρύβομαι πίσω από γυναικείο προφίλ. Ομολογώ ξεπέρασες τον εαυτόν σου, Βρε ευλογημένε τι άλλο θα σκεφτείς να γράψεις εναντίον μου;; [ακόμα γελάω]
Κατά δεύτερον την πήρες την απανταχούσα από τα παραπάνω σχόλια.

Και τώρα ας σοβαρευτούμε,
Είχε απόλυτο δίκαιο ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν έλεγε ότι είναι πολύ επικίνδυνο να καταπιάνεται ο καθένας με θέματα θεολογικά και να επιχειρεί να θεολογήσει, χωρίς προηγουμένως να έχει απεκδυθεί τον παλαιόν άνθρωπον. Το θεολογείν ανήκει στους αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πέρασαν από την κάθαρση στον φωτισμό και από τον φωτισμό στην θέωση.
Όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τον σιδηρόδρομο της θεολογικής παραδόσεως, ν’ ακολουθούμε τους αγίους Πατέρες.
Η θεολογία δεν είναι ανθρώπινη ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη Θεού. Και ότι αποκαλύπτει ο Θεός είναι πλήρες και τέλειο, μη επιδεχόμενο προσθήκες, ή αφαιρέσεις, ή βελτιώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Γιατί ο δάσκαλος δεν καταθέτει την εργασία του, περί Κυπριανισμού στους ΓΟΧ και να την σφραγίσουν ως ορθόδοξη διδασκαλία; εαν εχεις την αλήθεια ποιον φοβάσαι; Ιδού η Ρόδος…

Και για να τελειώνουμε με την αίρεση: «εκκλησία και σωτηρία εκτός Εκκλησίας» σας προσκομίζω μόνον τον 4ο κανόνα της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου

«Για τους κληρικούς οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει να φρονώσιν η να διδάσκωσι το δόγμα του Νεστορίου, και του ομόφρονος αυτώ Κελεστίου λέγων ότι εκριθη δίκαιον από την αγίαν Σύνοδον να ήναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους καθηρημένοι»
ΕΡΩΤΗΣΗ
Οι Οικουμενιστές με τις ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ που κήρυξαν λόγω και έργω αλλα και υπέγραψαν στο Κολυμπάρι που μπορούν να σταθούν;;;;

Χριστός Ανέστη δάσκαλε

Ανώνυμος είπε...

+ΙΓΖ
Ξέχασα να γράψω το σημαντικότερο,
Δάσκαλε, εάν αυτό θα σε γαληνέψει τότε,
Αναλαμβάνω την Πολιτική ευθύνη της διαχείρισης του Blog scripta manent
[ εγω και ο Γιωτόπουλος σε Undercover Ολυμπιάς xaxaxaxa]
Αδελφέ με εχει πιάσει νευρικό γέλιο με αυτά που έγραψες… ευλόγησον

Στο παρελθόν ήθελα να σε βρίσω κατάμουτρα, αλλά τώρα θέλω να σε αγκαλιάσω
και να σε κεράσω Να είσαι πάντα καλά

Ανώνυμος είπε...

Το υβριστικό ιστολόγιο Μαρτυρική Εκκλησία ήταν προς τους αιρετικούς,
ενω το κρυφό σχολειό είναι υβριστικό στους ανθρώπους.