Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου


Misha:
στην καταστολή της Στάσεως του Νίκα ήταν παρών και ο ίδιος ο Ιουστινιανός. Μάλιστα αναφέρεται πως προσήχθησαν ενώπιόν του δύο εκ των πρωτεργατών οι οποίοι ικέτευαν να τους χαρισθεί η ζωή, αυτός όμως τους κοίταξε με αποστροφή, διέταξε να σφαγούν και πέταξε τα πτώματά τους στον Βόσπορο. (καταγράφεται από Άγγλο ιστορικό, θα βρω την πηγή και θα την παραθέσω)


Kosmas:
Δεν γνωρίζω τι γράφει ο Άγγλος ιστορικός, που επικαλείται ο φίλος
Misha. Αλλά και έτσι αν είναι, δεν πρέπει να ξεχνά κανένας, ότι την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας συγκέντρωνε στο πρόσωπό του την απόλυτη διοικητική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία. Όπως, όταν ένα δικαστήριο εκδίδει μιά καταδικαστική σε θάνατο απόφασή του, οι δικαστές δεν είναι ένοχοι φόνου, έτσι και στην περίπτωση του Ιουστινιανού, ή των άλλων Ρωμαίων αυτοκρατόρων της εποχής εκείνης. Ως εκ τούτου, φρονώ, ότι δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ο Ιουστινιανός δολοφόνος, και επομένως ανάξιος να είναι άγιος της Εκκλησίας. Δεν υπάρχουν σχόλια: