Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

4. Ο π. Ιερώνυμος της Αίγινας. Πρόκειται για μιά σπάνια μορφή της Εκκλησίας μας, που ο Θεός ευδόκησε να ζει στην εποχή μας. Γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 1883 και πέθανε ασκητής στην Αίγινα το 1966. Ήταν ιερεύς, αλλά όταν από κάποιο ατύχημα έχασε το χέρι του. Για το λόγο αυτό έπαυσε να λειτουργεί. Συνέχισε όμως να εξομολογεί. 
Ανήκε στην Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου. ΄Ηταν αυστηρός ζηλωτής. Αυτό όμως οι διάφοροι Νεοημερολογίτες, το αποκρύπτουν επιμελώς.
 
Στο πετραχήλι του π. Ιερώνυμου προσέτρεχαν και Νεοημερολογίτες για εξομολόγηση. Δεν τους έδιωχνε, αλλά τους άκουε και τους συμβούλευε τα πρέποντα. Μερικοί οπαδοί του Νέου, φαίνεται ότι το έχουν παρεξηγήσει. Ισχυρίζονται ότι τάχα ο π. Ιερώνυμος δέχονταν τους Νεοημερολογίτες σε «κοινωνία»! Για το λόγο αυτό, θέλουν να τον εμφανίσουν ως «νεοημερολογιτίζοντα»! Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Ο π. Ιερώνυμος είχε υποχρέωση να δέχεται καθένα που προσέτρεχε στο πετραχήλι του. Τον κατηχούσε πως για να σωθεί πρέπει να διαθέτει Ορθή Πίστη, που δεν υπάρχει στους καινοτόμους Νεοημερολογίτες. Δεν τους επέτρεπε όμως να κοινωνήσουν στους ναούς του Παλαιού Ημερολογίου!
 
΄Ηταν διορατικός και είχε θεοπτικές εμπειρίες. Γνώριζε τις ανάγκες των επισκεπτών του πριν εκείνοι τις αναφέρουν. ΄Ηταν φύλακας άγγελος των φτωχών και των αδυνάτων. Έδινε τεράστια σημασία στην ευθύνη των κληρικών, ώστε έλεγε: «Αν δε βλέπει ο ιερεύς τον άγγελό σου δίπλα στο άγιο Θυσιαστήριο, να μη λειτουργεί!».
 
Έχουμε όμως μιά απορία. Οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου, οι οποίοι τον θεωρούν άγιό τους, γιατί δεν τον μιμούνται; Κατά τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο τιμάμε έναν άγιο, όταν τον μιμούμεθα! Ας μιμηθούν λοιπόν οι οπαδοί του Νέου τον αγιασμένο π. Ιερώνυμο, ο οποίος πιστεύουμε ότι προγεύεται τα αγαθά της βασιλείας των Ουρανών και ότι προσεύχεται για την Εκκλησία μας, την Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, στην οποία ανήκε και απέθανε.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: