Προς τα "Ορθόδοξα" ιστολόγια : οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία.

Θλίβεται κανείς από την κατάσταση των «ορθοδόξων» ιστολογίων.
Πως είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι υπηρετούν τον Κύριο, όταν αυτή ταύτη η πράξη τους,  της απόκρυψης των ευπρεπώς διατυπωμένων σχολίων, πιστοποιεί το αντίθετο;
Μόνο οι υπηρέτες του Πλάνου ενεργούν έτσι!
Η κατάσταση αυτή υφίσταται σε ιστολόγια του ν/η αλλά δυστυχώς και του πάτριου.

Ειλικρινά λυπάμαι!

***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Προς τα "Ορθόδοξα" ιστολόγια : οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρ...":


Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία χειραγώγησης...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Είναι σε διετατεγμένη υπηρεσία χειραγωγησης...