«Ορθόδοξος Τύπος» :ΟΧΙ στις Αποτειχίσεις. Το μικρό ποίμνιο απαντά: Εωσφορική η πτώσις σου!

Ιουστίνος : 

ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΣΟΣΜΙΑΝ ...ΒΟΛΟΥΔΑΚΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ...


ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ, ΟΦΕΙΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ  ΤΗΣ ΓΕΕΝΗΣ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: