Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Misha:
αγαπητέ Κοσμά, δεν υποστηρίζω a priori  την αγιότητα των Ρομανώφ... 
ούτε δικαιολογώ την τσαρική-φεουδαρχική πολιτική...
 
λέγω απλώς, πως αυτοί τουλάχιστον θανατώθηκαν βιαίως ...
 
πάντως, όπως και να έχει, πολλοί όσιοι της ρωσικής εκκλησίας της περιόδου εκείνης είχαν εκφρασθεί με συμπάθεια και προσεύχονταν για την τσαρική οικογένεια...


Χαίρω για τις διευκρινίσεις σου αυτές, αδελφέ
Misha! Η τοποθέτησή σου αυτή είναι ξεκάθαρη και σε τιμά. 
Το ότι ορισμένοι όσιοι της Ρωσίας είχαν εκφρασθεί με συμπάθεια για τους Ρομανώφ είναι επίσης απόλυτα κατανοητό και σεβαστό. Πολύ περισσότερο, για το ότι προσεύχονταν για αυτούς. Ο Απόστολος Παύλος γράφει:
 
«παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιείσθαι δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν εν πάση
 
ευσεβεία και σεμνότητι» ( Α΄ Τιμ. 2, 1-2 )!
 

Και να φανταστεί κανένας, ότι την εποχή του Απστόλου Παύλου, οι «όντες εν υπεροχή» ήταν οι Νέρωνες!
 

Καλά, λοιπόν έκαναν οι όσιοι της Ρωσίας και προσεύχονταν για τους Ρομανώφ να διάγουν «εν ευσεβεία και σεμνότητι»!Δεν υπάρχουν σχόλια: