Ο Διαχειριστής της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ : Αφόρητη η κατάσταση με τα “oρθόδοξα” ιστολόγια που τρέμουν και αποκρύπτουν την άλλη άποψη !

 Αγαπητό ιστολόγιο, Χριστός Ανέστη!

Σας στέλνω το παρακάτω κείμενο και εάν θέλετε το ανεβάζετε..
Ευχαριστώ πολύ!
Ολυμπιάς  Χρυσοστόμου 

Λογοκρισία  και  σπίλωση από ορθόδοξο ιστολόγιο
Διαπίστωσα ότι το ιστολόγιο «κρυφό σχολειό» δεν ανεβάζει όλα τα σχόλια τα οποία αντικρούουν την δική του άποψη, και ακόμα χειρότερα ανεβάζει 1-2 και μετά σε κόβει δημιουργώντας εντυπώσεις υπέρ του. Στην δική μου περίπτωση, αφ’ ενός κατέβασε τα δυο σχόλια  που είχε ήδη αναρτήσει,  αφ’ ετέρου με  μπλόκαρε γράφοντας και επιπλέον σχόλιο μομφής εναντίον μου.        
Επιτομή από  την απάντηση που του έστειλα, την οποία επίσης δεν ανέβασε:
Αγαπητέ δάσκαλε, τι ασυναρτησίες μου απαντήσατε προκαλώντας ανυπόστατες εντυπώσεις για το πρόσωπό μου; Δημοσιεύσατε μία εργασία πάνω σε μία απόφαση συνόδου Ρώσων της Διασποράς και μου λέτε ότι είστε έτοιμος να δεχθείτε τις συνέπειες. Τώρα, που εγώ διαφωνώ με τα γραφόμενά σας και περιμένω απαντήσεις σε ερωτήματα που εσείς μου δημιουργήσατε, έγινα κάποιος δειλός ανώνυμος που κάνω προπαγάνδα;
…Επειδή λοιπόν εγώ τιμώ τα φορέματα μου, να μου πείτε εσείς ξεκάθαρα εάν ανήκετε στους ΓΟΧ (Καλλινίκου) και που εκκλησιάζεστε να έρθω να σας συναντήσω για να τα πούμε από κοντά. Επί τη ευκαιρία, να μου δείξετε που γράφει στην ομολογία των ΓΟΧ αυτά που εσείς γράφετε και προβληματίζετε (για να μην πώ παίρνετε στον λαιμό σας!) τόσες ψυχές που σας διαβάζουν.  Μέχρι τότε, απαιτώ να ανεβάσετε το σχόλιο που καρατομήσατε καθώς και την απάντηση που σας δίνω τώρα πάνω στο ασυνάρτητο σχόλιο που μου απευθύνατε. Θα σας δώσω 24 ώρες για την δημοσίευση, έπειτα θα στείλω σε άλλα ιστολογια το συμβάν για να δούμε τελικά ποιος είναι ο δάσκαλος της χειραγώγησης και ο υπάλληλος του υπουργείου προπαγάνδας.    

Ακολουθεί το λογοκριμένο σχόλιο στην ανάρτηση «Περί  Κυπριανισμού»
«Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον μία, ἀλλὰ καὶ μοναδική. Ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν πολλὰ σώματα κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ἐν αὐτῷ πολλὲς Ἐκκλησίες.
Ἐν τῷ θεανθρωπίνῳ αὐτοῦ σώματι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδική, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Χριστός, εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός. Διʼ αὐτὸν τὸν λόγον διαίρεσις, σχίσμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πρωτίστως ἕνα πράγμα ὀντολογικῶς ἀδύνατον.
Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξη, πλὴν ὑπῆρξε καὶ θὰ ὑπάρξη ἔκπτωσις ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὸν τρόπον, ποὺ πίπτουν τὰ ξερὰ καὶ ἄγονα κλήματα ἀπὸ τὴν θεανθρωπίνην καὶ αἰωνίως ζῶσαν ἄμπελον, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς (Ἰω. 13,16). Κατὰ καιροὺς ἀπεσπάσθησαν καὶ ἐξεβλήθησαν ἀπὸ τὴν μοναδικὴν ἀδιαίρετον Ἐκκλησίαν οἱ αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἔπαψαν νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ μέρη τοῦ θεανθρωπίνου σώματός της.
Ἔτσι ἔχουν κατ’ ἀρχὴν ἀποκοπῆ οἱ Γνωστικοί, κατόπιν οἱ Ἀρειανοί, κατόπιν οἱ Πνευματομάχοι, κατόπιν οἱ Μονοφυσῖται, κατόπιν οἱ Εἰκονομάχοι, κατόπιν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οἱ Προτεστάνται, κατόπιν οἱ Οὐνῖται καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν λεγεώνων.»
Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», (Γαλλικὴ μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995 – Ἀναδημοσιεύτηκε στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» στὶς 29/6/2007
Τα παραπάνω γράφτηκαν την δεκαετία του ’70 την εποχή που ο οικουμενισμός ήταν στα σπάργανα, ενώ δεν υπήρχε πληροφόρηση, τηλεόραση και ιντερνετ.  Αργολογία θα κάνουμε  να συζητήσουμε  για το τι θα έγραφε ο άγιος σήμερα…
Θέσατε ένα ερώτημα στον αδελφό Μαρίνο:  Από πότε εξέπεσε της ιεροσύνης  η  επίσημη εκκλησία  του Νέου; Εσείς υποστηρίζετε  ότι  έχουν θεία χάρη και σωτηρία  επειδή δεν καταδικάστηκαν.
Απάντηση: Εξέπεσαν  της Ιεροσύνης το 1986 στην Ασσίζη  όταν συμπροσευχήθηκαν  με όλους τους διαβόλους του πλανήτη, εξέπεσαν με την υπογραφή τους το 1992 στο Σαμπεζύ, αναγνωρίζοντας τους Μονοφυσίτες ως ορθόδοξη εκκλησία, βλασφημώντας το άγιο Πνεύμα που σφράγισε τον αναθεματισμό τους πριν 1600 χρόνια, επιφέροντας έτσι στο κεφάλι τους τα αναθέματα της  4ης οικουμενικής, αλλά και όλων των επόμενων οικουμενικών συνόδων που σφράγισαν τις αποφάσεις των προηγούμενων, εξέπεσαν της Ιεροσύνης το 1991  όταν  στο Μπαλαμάντ αναγνώρισαν το σωτηριολογικό βάπτισμα  των αιρετικών, εξέπεσαν της Ιεροσύνης για τις ατελείωτες βλασφημίες που αναγνώρισαν, κήρυξαν, υπέγραψαν και έπραξαν, όπως η θεωρία των κλάδων, εξέπεσαν της Ιεροσύνης  με την  συμπροσευχή επισκοπίνων Προτεσταντών (είναι και εικονομάχοι, επιφέροντας και έτερο ανάθεμα της 7ης οικουμενικής στο κεφάλι τους) εξέπεσαν της Ιεροσύνης με την συμπροσευχή  Σοδομιτών «κληρικών» Αγγλικανών, εξέπεσαν της Ιεροσύνης με τις φωτογραφίσεις επισκόπων  μέσα σε Μασονικές στοές,(πρέπει να  το επικυρώσει κι αυτό η επόμενη οικουμενική; Εξέπεσαν της Ιεροσύνης πριν ένα χρονο στην Λεσβο όταν οι κεφαλές της κρατούσας εκκλησίας, Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος, τέλεσαν μνημόσυνο στους Μουσουλμάνους με συλλειτουργό τον Πάπα Ρώμης, δεν γνωρίζετε ότι είναι βλασφημία και πρέπει να σας το πει η επόμενη οικουμενική; Εξέπεσαν της Ιεροσύνης πριν ένα χρόνο όταν υπέγραψαν - επικύρωσαν στην  Πανορθόδοξη του Κολυμπαρίου όλες τις αιρέσεις  που τελούσαν τις προηγούμενες δεκαετίες, και ΣΙΓΟΥΡΑ εξέπεσαν της Ιεροσύνης με την θεσμοθέτηση του ΠΣΕ, επειδή  Αρνήθηκαν  τον Μοναδικό Σωτήρα Χριστό αφού στο ΠΣΕ  όλα τα μέλη «σώζονται»  αβάπτιστοι, ειδωλολάτρες,  Μουσουλμάνοι,  αντίχριστοι, Ραβίνοι και όποιον διάβολο μπορείς να φανταστείς.
Τέλος «Το Πιστεύω» γράφει για Μια Εκκλησία και όχι για δυο - μια ασθενούσα και μια υγιή.  Δεν υπάρχει ασθενούσα και διαιρημένη εκκλησία. Αυτή ήταν η αίρεση του Κυπριανού Κουτσούμπα, και πλεον εγινε συγκεκαλυμμένο δόγμα των ΓΟΧ. 
Αλλά ακόμα κι έτσι, με το πέπλο  της συγκάλυψης, μπορείτε να μας  δείξετε,
1.Σε ποιο σημείο της ομολογίας τους οι ΓΟΧ  δέχονται Ιεροσύνη και έγκυρα μυστήρια στους  Νεοημερολογίτας οικουμενιστάς;
2.Εάν έχουν Ιεροσύνη, τότε γιατί μυρώνετε τα εισερχόμενα μέλη; Αυτό σημαίνει την απώλεια θειας χάριτος, αγιοσύνης και  αγίου Πνεύματος στην  κρατούσα εκκλησία, τα  οποία αναπληρώνει η Εκκλησία ΓΟΧ με το Μύρωμα.
3.Τότε γιατί  κάνετε χειροθεσίες  σε όποιον Ιερέα Νεοημερολογίτη έρχεται στους ΓΟΧ;  Αυτό σημαίνει ότι πριν δεν ήσουν Κληρικός.
4.Τότε γιατί βαπτίζετε όποιον εχει ράντισμα και επίχυση από το Νέο; Τι σημαίνει για εσας Βαπτίζω τον Νεοημερολογίτη Οικουμενιστή;
Τα παραπάνω για εσας σημαίνουν ότι οι ΓΟΧ αναγνωρίζουν ιεροσύνη στους Οικουμενιστές;
Και κάτι επισυναπτόμενο, για να ολοκληρώσω όλα τα ερωτήματα που έχω:
5.Γιατί παρουσιάζετε τα αναθέματα της ΡΟΕΔ  1983 και των ΓΟΧ  1998 ως τρόπαιο ομολογίας αφού ΔΕΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ και περιμένετε άλλη μεγάλη σύνοδο να τους καταδικάσει;  Εάν  πάλι ισχύουν τότε πως έχουν Ιεροσύνη οι αναθεματισμένοι; Το άγιο Πνεύμα σε ποιον  κάνει υπακοή; Στους πρώτους που τότε αναθεμάτισαν τον Οικουμενισμό η στους δεύτερους που σήμερα δεν δέχονται αυτά τα αναθέματα;          
Υπόμνημα
Επειδή απευθύνομαι  σε σελίδες που δεν ανήκουν στον χώρο των ΓΟΧ, συμπλήρωσα διευκρινιστικά μερικές λέξεις στο λογοκριμένο σχόλιο, και ένα τελευταίο ερώτημα. Ενημέρωσα  το κρυφό σχολειό  ότι έχω αντιγράψει κείμενα και σχόλια  που αντιπροσωπεύουν τα πιστεύω μου από το ίντερνετ και τα έχω ανεβάσει και στο παρελθον σε άλλο ιστολογιο, αυτό σημαίνει ότι είμαι κάποιος άλλος;


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Ο φίλος Misha γράφει:


Παράθεση:
παρεμβαίνω για να μεταφέρω την προσωπική μου μαρτυρία για την οσία γερόντισσα Ταρσώ, την δια Χριστόν σαλή. 
η γερόντισσα Ταρσώ ,είχε διορατικό και προορατικό χάρισμα και έχει μεγάλη παρρησία στον Θεό.
 
φυσικά η μακαρία Ταρσώ δεν ασπαζόταν κανενός είδους ακραίο ζηλωτισμό και αυτό το μεταφέρω μετά λόγου γνώσεως καθώς υπήρξα συνομιλητής της πολλές φορές!
 
Ο ομότιμος καθηγητής Ποιμαντικής Ψυχολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Παν.  Αθηνών,  Ιωάννης Κορναράκης, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του βίου της, γράφει για μερικά περιστατικά στα οποία η γερόντισσα διεχώριζε σαφώς την θέση της από τους ματθαιϊκούς, δεχόμενη την ιερωσύνη και τα μυστήρια των ιερέων που υπάγονται στο Οικ.Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος, ασπαζόμενη το χέρι τους, ζητώντας τους να εύχονται κλπ
 
το ότι οι ματθαιϊκοι, μέσα στον φανατισμό τους, δεν έδειξαν κανέναν σεβασμό στην γερ. Ταρσώ αποδεικνύεται από το ότι αμέσως μετά την κοίμησή της γκρέμισαν το παράπηγμά της με μπουλντόζα, προσπαθώντας να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας της στη Μονή Πευκοβουνογιατρίσσης.
 

Κοσμάς:
Δεν μπορώ ούτε να συμφωνήσω, ούτε να διαψεύσω τα όσα γράφει πιό πάνω ο αγαπητός
Misha, αφού δεν έχω ιδία αντίληψη για το πρόσωπο αυτό. 

Βυζαντινή μουσική Δοξαστικό Αναστάσιμοι Ύμνοι -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ελισσάβετ οσίας, της θαυματουργού, Σάββα του στρατηλάτου, Αχιλλέως, Φήλικος, Φορτουνάτου ιερομάρτυρος, Δούκα του Μυτιληναίου (1564), Νικολάου (1795), Ακυλίνας, Γεωργίου των νεομαρτύρων.

Ἡ Ὁσία Ἐλισάβετ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια τῆς Θράκης καὶ ἔζησε τὸν 5ο αἰώνα μ.Χ. Οἱ γονεῖς της, Εὐνομιανὸς καὶ Εὐφημία, ἦταν ξακουστοὶ καὶ ὀνομαστοί, φημισμένοι γιὰ τὰ πλούτη τους καὶ περίφημοι γιὰ τὴν ἀρετή τους. Κατοικοῦσαν κοντὰ στὴν Ἡράκλεια, στὸν τόπο ποὺ ἀπὸ παλιὰ ὀνομαζόταν Θρακοκρήνη καὶ ἀργότερα Ἀβυδηνοί. Ζοῦσαν μὲ εὐσέβεια ἔχοντας ὡς πρότυπο τὸν Ἰώβ. Ποθώντας δὲ μὲ πάθος νὰ μιμηθοῦν τὴν φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ, ἁπλόχερα βοηθοῦσαν ὅλους, ὅσοι εἶχαν ἀνάγκες ὑλικές.

Συγκλονίζει ο εν ενεργεία πλωτάρχης με 10 παιδιά!

«Είναι ευλογία Θεού» λέει για την οικογένεια ο λαμπρός αξιωματικός Ιωάννης Γεωργόπουλος

Είναι πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού, καλός επαγγελματίας, αλλά και εξαιρετικός οικογενειάρχης, ως πατέρας... 10 παιδιών! Ο λόγος για τον Ιωάννη Γεωργόπουλο, ο οποίος, όπως αποκαλύπτει αύριο, Κυριακή, στις 11.30, η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Με αρετή και τόλμη», είναι μόνιμος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και μαζί με τη σύζυγό του Ειρήνη έχουν μια λαμπρή οικογένεια.

Ολα τα παιδιά τους είναι γεννημένα από το 1996 έως το 2014, ενώ δύο από αυτά, οι μεγαλύτερες κόρες τους, ακολουθούν στρατιωτική καριέρα! Συγκεκριμένα, η πρώτη κόρη του Χριστίνα είναι δευτεροετής φοιτήτρια στη Σχολή Ευελπίδων και η δεύτερη, η Ειρήνη, πρωτοετής στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ).

Ο μεταρρυθμιστής -- του Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Ανέβηκε στις 14 Δεκ 2011
Το Σάββατο 24 Απριλίου του 2010 στις εκδόσεις Αρμός έλαβε χώρα ανοιχτή συζήτηση -- ημερίδα με θέμα: Ζητήματα ανανέωσης και μεταρρύθμισης στην Ορθοδοξία Υπάρχει χώρος στην Ορθόδοξη Εκκλησία για ανανέωση και μεταρρύθμιση ή μήπως είναι τελικά η Ορθοδοξία ασύμβατη με το πνεύμα της αλλαγής και της μεταρρύθμισης;

O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου, Γλυκερίου μάρτυρος, Γεωργίου του εν Μαγνησία (1796), Λαζάρου και Λουκά (1802) των νεομαρτύρων.

Ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργικὴ τέχνη, τὴν τιμὴ πρὸς τὸν Ἅγιο λαῶν καὶ φυλῶν ἀκόμα καὶ μὴ ὀρθοδόξων, τὴ λαϊκὴ θρησκευτικότητα, μαρτυρεῖται περίτρανα ἀπὸ τὴν γ’ Ὠδὴ τοῦ Κανόνος του: «Γῆ πᾶσα καὶ βρότειος φυλή, οὐρανός τε συγχαίρει, στρατὸς Ἀγγέλων τε, ὁ πρωτοστράτηγος γάρ, Χριστοῦ νῦν Γεώργιος ἐκ γῆς, βαίνει πρὸς οὐράνια». Παρὰ τὴν εὐρέως διαδεδομένη τιμὴ καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸν Ἅγιο Γεώργιο, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς αὐθεντικὲς ἱστορικὲς πηγὲς γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ μαρτύριό του. Πρώτη καὶ σπουδαιότερη πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦμε πληροφορίες γιὰ τὸν βίο, τὸ μαρτύριο καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἶναι τὸ ἱστορικὸ ποὺ συνέταξε ὁ ὑπηρέτης τοῦ Ἁγίου, Πασικράτης, ὁ ὁποῖος παρακολούθησε τὰ γεγονότα τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου.

1η-2η H ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=18&t=6540&p=35272#p35272

Για μια ανήσυχη ησυχία …! του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Παν. Αθηνών.

Αν θα μπορούσε κανείς να διεισδύσει πραγματικά στον πυρήνα της υπαρξιακής αγωνίας του ανθρώπου, που γεννάται από τον πόθο για ενότητα, θα ανακάλυπτε ακριβώς ότι ο πόθος αυτός προδίδει την ψυχική δίψα του ανθρώπου για ησυχία. Είναι γεγονός ότι ο διασπασμένος και διχασμένος εσωτερικά άνθρωπος, εκείνος τουλάχιστον που βιώνει την ανάγκη για ενότητα σαν μια βασική επιδίωξη της ζωής, στο βάθος της εσώτερης ψυχικής υποστάσεώς του λαχταρά την ησυχία. Εξάλλου, εάν ένας διαταραγμένος από εσωτερικές συγκρούσεις και διασπάσεις άνθρωπος κατέληγε στην ψυχική του συγκρότηση και ενοποίηση, το πρώτο αγαθό που θα γευόταν θάταν ασφαλώς η πνευματική ησυχία, σαν έκφραση της αρμονίας των ψυχικών του καταστάσεων και περιεχομένων. Γι’ αυτό το λόγο το ασκητικό βίωμα, η νηπτική πατερική έρημος, θα πρότεινε, σ’ αυτόν που διψά την ενότητα και τον πόθο του απολύτου, να βιώσει στο ψυχικό χώρο της μοναξιάς την ασκητική ησυχία και την «αναχώρηση» από τα πράγματα του κόσμου. Κι’ εδώ βέβαια θα αντιμετώπιζε κανείς μια «παράλογη» ίσως πραγματικότητα, μια ιδιάζουσα κατάσταση ησυχίας και ψυχικής μοναξιάς.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Ο Παπισμός και ο Οικουμενισμός θριαμβεύουν

H οργή του Θεού έχει καταλάβει την Εκκλησία εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο Παπισμός και ο Οικουμενισμός θριαμβεύουν. Τότε ο Μ. Αθανάσιος και οι άλλοι Πατέρες κατενόησαν τον κίνδυνο, που περιέγραφε το όραμα του Μ. Αντωνίου. Τώρα βλέπουμε να μολύνονται οι ναοί και τα θυσιαστήρια απο συμπροσευχές και συλλείτουργα με τους «αλόγους» αιρετικούς και ενισχύουμε την μόλυνση και την επαινούμε, συλλακτίζοντες κι εμείς μέσα εις τα Άγια των Αγίων. Αν παρακολουθήσει κανείς οικουμενίστικα συλλείτουργα και συμπροσευχές, σαν αυτό που έγινε στην Καμπέρα, στην Ζ' Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου των δήθεν Εκκλησιών, και σαν αυτά που γίνονται συχνά με τη συμμετοχή ιερέων ομοφυλοφίλων που τολμούν και κρατούν το Άγιο Δισκοπότηρο και γυναικών επισκόπων και ιερειών, η εικόνα υπερβαίνει και το όραμα του Μ. Αντωνίου. Μόνη ελπίδα για να επανεύρει η Εκκλησία την ομορφιά της είναι η σύσταση και συμβουλή του Μ. Αντωνίου: «Μόνον μη μιάνετε εαυτούς μετά των Αρειανών». Μόνο να μη μιανθούμε από την κοινωνία μας με τον Παπισμό και Οικουμενισμό, με τους φιλοπαπικούς και οικουμενιστάς Ορθοδόξους. Επειδή μέχρι τώρα δεν το επράξαμε δυναμικά και αποφασιστικά, γι' αυτό παρατείνει ο Θεός επί έτη την οργή του, την αιχμαλωσία των Ορθοδόξων στην παναίρεση του Οικουμενισμού. Μέχρι πότε επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί θα επιτρέπουμε τα άλογα κτήνη, τους αιρετικούς, να λακτίζουν και να μιαίνουν τα Ιερά και τα Άγια της Ορθοδοξίας; Όσο απρακτούμε και βρίσκουμε διάφορες προφάσεις πνευματικοφανείς, το βδέλυγμα της ερημώσεως θα ίσταται εν τόπω αγίω.

ΣΤΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

 (Από Λόγο του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από τα αμφιβαλλόμενα).


Ήλθα σήμερα, ω φίλοι μου, για ν΄ αποδώσω το χρέος, που θα πλουτίσει κι΄ εμένα που σας μιλάω, αλλά θα ωφελήσει κι΄ εσάς που θα με ακούσετε. Ευρίσκομαι πάλιν εδώ για να σας παρουσιάσω τον Θωμά, που στην αρχή μεν απιστούσε στην Ανάσταση του Σωτήρα, ύστερα όμως, μετά την εμφάνισή του και την ψηλάφηση, να πιστεύει και να τον ονομάζει Κύριον και Θεόν του. Δώσετέ μου προσοχή παρακαλώ και ικετεύσατε τον Θωμά, ν΄ αγγίξει στο στόμα μου το άγιο δεξί χέρι του, όπως άγγιξε την πλευρά του Δεσπότου, κι΄ έτσι να δυναμώσει τη γλώσσα μου για να εξηγήσω τα ποθούμενα· εσείς δε να ανεχθήτε τα ευτελή λόγια μου με γαλήνη για να καρπωθείτε κάποια ωφέλεια. Αφού προηγουμένως ο Σωτήρας μας ετρύπησε την παμφάγο κοιλιά τού Άδου και έγινε «πρωτότοκος των νεκρών», εισήλθε «των θυρών κεκλεισμένων» στο δωμάτιο που ήσαν συνηγμένοι οι μαθηταί Του. Ο δε Θωμάς, ο λεγόμενος Δίδυμος «ουκ ην μετ΄ αυτών» (Ιωάν. κ΄ , 24). Αλλά, ω θλιβερά εκπληκτικόν! Ο ποθούμενος ήλθε αλλ΄ ο ποθών έλειπε.

Ο πρώην ρασοφόρος Παντελεήμων, Γιάννης Παπανικολάου

..... Όσο για την εκ βαθέων εξομολόγησή του...

«Η δημιουργία του συγκροτήματος των Παπαροκάδων και η συνεχής παρουσία μας στην τηλεόραση έφερε πολύ κόσμο στη μονή. Τότε άρχισε να αλλάζει η φιλοσοφία μας... Ξαφνικά, το ησυχαστήριό μας γέμισε θόρυβο, άρχισε να αλλάζει. Νομίζω πως όλα γίνονταν για τις δημόσιες σχέσεις, τη βιτρίνα και το κέρδος. Μέσα κι έξω από τη μονή άνοιγαν συνέχεια μαγαζιά, εστιατόρια, καντίνες... Έως και μίνι μάρκετ άνοιξε. Παντού χρήματα και κέρδος. Δεν μου άρεσε να βλέπω εμάς, τους μοναχούς, να χτυπάμε ταμειακές μηχανές ή να πρέπει να προσλάβουμε υπαλλήλους για να είμαστε συνεπείς στην εξυπηρέτηση του κοινού» αναφέρει, επιρρίπτοντας σημαντικό κομμάτι της ευθύνης στον κατηχητή του, Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο οποίος -κατά τα λεγόμενα του Γιάννη Παπανικολάου- δεν κατάφερε να περιορίσει τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το μοναστήρι του ύστερα από τη δημιουργία του συγκροτήματος των Παπαροκάδων.


Από τις 23 Ιανουαρίου η «Espresso» είχε κάνει γνωστή στο πανελλήνιο την απομάκρυνση του πατέρα Παντελεήμονα από το μοναστήρι.

Ο Γιάννης Παπανικολάου μίλησε για όλα, αναφέρθηκε με νοσταλγία στα παιδικά του χρόνια, στις σπουδές του στη Γεωπονική Αθηνών, αλλά και στην αντίδραση των γονιών του όταν αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα ένα μεγάλο του όνειρο, τότε, το μοναχισμό....


Πηγή: espresso

"Παποκεντρική Παγκοσμιότης - Οικουμενισμός" (Ντοκιμαντέρ)


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

5. Η Ταρσώ της Κερατέας. Το όνομα Ταρσώ είναι τοπικό της Άνδρου υποκοριστικό του ονόματος Ταρασία. Η Ταρσώ ήταν κοσμική, υπό την έννοια ότι δεν έγινε ποτέ μοναχή. Η οικογένειά της επειδή πίστευε ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, την μετέφερε στο γυναικείο Παλαιοημερολογίτικο μοναστήρι της Κερατέας, το οποίο είχε ιδρύσει το 1926 ο παλαιοημερολογίτης επίσκοπος Ματθαίος Καρπαθάκης. ΄Έμεινε έξω από το πολυανθρωπότερο αυτό στην εποχή μας μοναστήρι, που έφτασε να αριθμεί 300 μοναχές! Η Ταρσώ εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε στο μοναστήρι αυτό. ΄Ηταν δηλ. η ίδια με το Παλαιό, το οποίο πάντοτε υποστήριζε. Δεν είχε καμιά «κοινωνία» με το Νέο. Οι Νεοημερολογίτες, την εμφανίζουν ότι δήθεν δεν είχε αφοσίωση στο Παλαιό, με το να λέει ότι δεν έχει σημασία, αν μιά γιορτή οι πιστοί την γιορτάζουν και με το Νέο και με το Παληό, δηλ. αν εκκλησιάζονται σε ναούς του Νέου και του Παληού! Αυτή όμως η πληροφορία των Νεοημερολογιτών δεν είναι αληθινή! Η Ταρσώ ήταν «ζηλώτρια»! 
Το πρόβλημα όμως με την Ταρσώ είναι άλλο. Είναι η «σαλότητά» της! ΄Ηταν «κατά Χριστόν σαλή», ή όχι; Υπάρχουν άνθρωποι, που τη γνώρισαν και είναι βέβαιοι, ότι ήταν μία «κατά Χριστόν σαλή», που αξιώθηκε από το Θεό με θεία χαρίσματα, όπως το διορατικό κλπ. Άλλοι, έχουν αμφιβολίες αν ήταν «κατά Χριστό σαλή» και ότι ευωδίασαν τα λείψανά της!
 
Εμείς, δεν γνωρίσαμε ποτέ το άτομο αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε προσωπική γνώμη για το ζήτημα αυτό. Από πληροφορίες όμως που αντλήσαμε από το σχετικό βιβλίο του Νεοημερολογίτη καθηγητή Ιω. Κορναράκη, ως και από άτομα του χώρου της, έχουμε σχηματίσει μάλλον θετική γνώμη. Ευχόμαστε ο Θεός να την αξίωσε να κληρονομήσει την βασιλεία των Ουρανών! Από εκεί και πέρα, είναι θέμα του Θεού, αν ποτέ θελήσει να την τιμήσει η Εκκλησία ως αγία! Η Εκκλησία πάντως του Παλαιού Ημερολογίου δεν την έχει ως αγία. Και αυτό έχει σημασία, που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα κάθε καλοδιάθετος πιστός.
 

ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ --- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017
Θεοδώρου Συκεώτου του οσίου, Νεάρχου μάρτυρος, Ναθαναήλ του αποστόλου.

Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος γεννήθηκε στὸ χωριὸ Συκέα ἢ Συκεῶν τῆς Ἀναστασιοπόλεως, πρώτης πόλεως τῆς ἐπαρχίας Ἀγκυρανῶν καὶ ἦταν υἱὸς τῆς πόρνης Μαρίας καὶ τοῦ Κοσμᾶ, ἀποκρισάριου τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ. Ἡ ἐκ πορνείας γέννηση τοῦ Ὁσίου δὲν ἐμπόδισε τὸν Θεὸ νὰ τὸν ἀναδείξει Ἀρχιερέα τιμιότατο καὶ νὰ τὸν πλουτίσει μὲ παράδοξες θεοσημεῖες καὶ θαυματουργίες. Στὸ σχολεῖο προέκοπτε στὴ μάθηση καὶ σὲ ἡλικία δέκα ἐτῶν ἔδειξε κλίση στὸ μοναχικὸ βίο. Μία νύχτα καὶ ἐνῷ ὁ Ὅσιος εἶχε γίνει δωδεκαετής, ἐμφανίσθηκε σὲ αὐτὸν ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος καὶ ἀφοῦ τὸν ξύπνησε τοῦ εἶπε:

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Στα χρόνια του Αντιχρίστου


Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια...

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

Δικαίωση μητροπολίτη για τους gay γάμους


Στο κενό η... δίωξη κατά του Μαντινείας

Στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση των δηλώσεων του μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρου σχετικά με την ψήφιση του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου από τη Βουλή.

Ειδικότερα, ο μητροπολίτης Μαντινείας Αλέξανδρος (φωτό), στο κήρυγμά του μετά την Ακολουθία του Νυμφίου πέρυσι τον Απρίλιο στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Γιάτρισσας, στην Τρίπολη, είχε πει προς το εκκλησίασμα ότι ο γάμος είναι «μυστήριο μέγα της Εκκλησίας μας», προσθέτοντας ότι «γάμος είναι η ένωσις ανδρός και γυναικός» και συνέχισε λέγοντας ότι «το χειρότερο από όλα, η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει νόμους και χαρακτηρίζει γάμο τη διαστροφή και την ένωση ανθρώπων του ιδίου φύλου».

Ανάγκη πανεθνικής εγρήγορσης και συσπείρωσης -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

«Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες» ευφρανθήκαμε λίγο πολύ οι πάντες, «εγκρατείς και ράθυμοι» κατά το επιεικές των εκκλησιαστικών υμνογράφων. Ας ευχηθούμε τώρα εις εαυτούς και αλλήλους το χαριτωμένο παπαδιαμαντικόν: «παν καταθύμιον» (Ο Επιτάφιος και η Ανάστασις εις τα χωρία, Άπαντα Βημ. 15, σ. 92).
   Ας προσγειωθούμε τώρα στην εγχώρια πραγματικότητα. Αμείλικτοι οι αριθμοί. Με δεδομένη την καταβαράθρωση των εισοδημάτων (συντάξεις, μεροκάματα, όπου ακόμη υφίστανται) είναι ζοφερός ο κατάλογος ανατιμήσεων από 3/2016-3/2017:
   Ελαιόλαδο 9,2%, φρούτα, 14,9%, λαχανικά 31,2%, πατάτες 7,1%, πετρέλαιο θέρμανσης 32,9%, φυσικό αέριο 23,7%, βενζίνη 14,9%, αεροπορικά εισιτήρια 23,8%. Ταυτόχρονα η νομοθετημένη ελάχιστη ημερήσια αμοιβή κατρακύλησε στα 26,18€.
   Οι αρμόδιοι πάσης προελεύσεως εξακολουθούν να παρουσιάζουν ρόδινα τα πράγματα ωσάν να ζουν σε άλλη χώρα. Όμως «όποιος τα ψόματα λαλεί, δίχως αντρειά λογάται» (Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος Β΄888). Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αρνούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ενός εστί υπέρτατη χρεία: εθνικής συνεννόησης!

Γράμμα από τη Μόροβα

Ο Τάσος Ρηγόπουλος, στρατευμένος στην Αλβανία το 1940, έστειλε από το μέτωπο το παρακάτω γράμμα στον αδελφό του: 
« Αδελφέ μου Νίκο,
 
Σου γράφω από μια αετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλλευκη. Σκοπός μου όμως δεν είναι να σου περιγράψω τα θέλγητρα μιας χιονισμένης Μόροβας με όλο το άγριο μεγαλείο της. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, που το είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως, ακούγοντάς το από άλλους, δεν το πιστέψεις.
 
Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση καμμιά δεκαριά μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκεται ακίνητη.
 
- Τις ει;
 
Μιλιά.
 
Ο σκοπός θυμωμένος ξαναφώναξε:
 
- Τις ει;
 
Τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε: Η ΠΑΝΑΓΙΑ!
 
Εκείνη όρμησε εμπρός σαν να είχε φτερά αετού. Εμείς από πίσω της. Συνεχώς την αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντρειοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλαίψαμε σκληρά, για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν- Μόροβας.
 

Υπογραμμίζω πως η επίθεσή μας πέτυχε τους Ιταλούς στην αλλαγή των μονάδων τους. Τα παλιά τμήματα είχαν τραβηχθεί πίσω και τα καινούργια … κοιμόνταν! Το τι έπαθαν δεν περιγράφεται. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά. Κι όταν πια νικητές ροβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε η Υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και χάθηκε ».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ : στὴν Νορβηγία ὠρύονται «δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε μαζὶ μὲ τὰ γουρούνια, τοὺς ἄπιστους χριστιανούς, ζητοῦμε αὐτονομίαν» ! ! ! . . .

ΣΥΡΙΑ
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΒΑΡΥΤΑΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ,
ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΑ!
ΑΣ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙ
20.4.2017
(συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν  ἐκδήλωσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» τὴν 10.9.2014 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν μὲ βράβευσιν τῆς ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Μααλούλα (αρχαία Σελεύκεια), ἀδελφῆς Πελαγίας καὶ τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων Μέσης Ἀνατολῆς κ. Δημήτριου El Khoury).
Ἡ Συρία εἶναι ἡ ὡραιότερη χώρα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ κοιτίδα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Λίγα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς «Ἑλληνορθόδοξους» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς :

Αββάς Κασσιανός: Το φοβερό πνεύμα της λύπης

Το φοβερό πνεύμα της λύπης, όταν κυριεύσει την ψυχή του ανθρώπου και τη σκοτίσει ολοκληρωτικά, την εμποδίζει από κάθε αγαθή εργασία και τη γεμίζει με κάθε κακία. Γιατί δεν της επιτρέπει να προσεύχεται με προθυμία, δεν την αφήνει να εγκαρτερεί στην ωφέλεια των ιερών αναγνωσμάτων, κάνει τον άνθρωπο οργίλο και επιθετικό προς τους αδελφούς.
Γενικά η λύπη, αφού δημιουργήσει σύγχυση σ’ όλες τις σωτήριες σκέψεις της ψυχής και παραλύσει τη δραστηριότητα και την καρτερία της, τη φέρνει σε σημείο να είναι σαν ανόητη και μανιακή, δένοντάς την με το λογισμό της απελπισίας.

ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Καὶ μερικῶν θαυμάτων διήγησις τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις. Καὶ διὰ νὰ εἰπῷ καλύτερα, μέσα εἰς τὴν ἑορτὴν ἐπεφάνη ἡμῖν καὶ ἄλλη χαρμόσυνος ἑορτή, αὐξάνουσα τοῖς πιστοῖς τὴν χαράν, καὶ πληροῦσα τὰς καρδίας αὐτῶν ἀῤῥήτου ἀγαλλιάσεως. Διότι ἐνῷ πανηγυρίζομεν ἀκόμη τὴν λαμπροφόρον καὶ κοσμοσωτήριον Ἀνάστασιν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, ἰδοὺ ἐπέλαμψεν εἰς ἡμᾶς καὶ ἄλλη πανήγυρις τῆς Ἁγνῆς καὶ Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Κυρίας ἡμῶν καὶ Δεσποίνης, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία μὲ δίκαιον τρόπον παρακινεῖ ὅλους τοὺς πιστούς, νὰ ἑορτάσωμεν πάλιν καὶ σήμερον, καὶ νὰ εὐφρανθῶμεν ἅπαντες μίαν πνευματικὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, δοξάζοντες μὲ ὕμνους καὶ δοξολογίας τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τὴν Ὑπεραγίαν αὐτοῦ Μητέρα καὶ Δέσποιναν πάσης τῆς κτίσεως, τὴν εὐεργέτιδα καὶ μεσίτριαν ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, διὰ νὰ λάβωμεν χάριν καὶ μισθὸν παρ᾿ Αὐτῆς πνευματικόν.

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

4. Ο π. Ιερώνυμος της Αίγινας. Πρόκειται για μιά σπάνια μορφή της Εκκλησίας μας, που ο Θεός ευδόκησε να ζει στην εποχή μας. Γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 1883 και πέθανε ασκητής στην Αίγινα το 1966. Ήταν ιερεύς, αλλά όταν από κάποιο ατύχημα έχασε το χέρι του. Για το λόγο αυτό έπαυσε να λειτουργεί. Συνέχισε όμως να εξομολογεί. 
Ανήκε στην Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου. ΄Ηταν αυστηρός ζηλωτής. Αυτό όμως οι διάφοροι Νεοημερολογίτες, το αποκρύπτουν επιμελώς.
 
Στο πετραχήλι του π. Ιερώνυμου προσέτρεχαν και Νεοημερολογίτες για εξομολόγηση. Δεν τους έδιωχνε, αλλά τους άκουε και τους συμβούλευε τα πρέποντα. Μερικοί οπαδοί του Νέου, φαίνεται ότι το έχουν παρεξηγήσει. Ισχυρίζονται ότι τάχα ο π. Ιερώνυμος δέχονταν τους Νεοημερολογίτες σε «κοινωνία»! Για το λόγο αυτό, θέλουν να τον εμφανίσουν ως «νεοημερολογιτίζοντα»! Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Ο π. Ιερώνυμος είχε υποχρέωση να δέχεται καθένα που προσέτρεχε στο πετραχήλι του. Τον κατηχούσε πως για να σωθεί πρέπει να διαθέτει Ορθή Πίστη, που δεν υπάρχει στους καινοτόμους Νεοημερολογίτες. Δεν τους επέτρεπε όμως να κοινωνήσουν στους ναούς του Παλαιού Ημερολογίου!
 
΄Ηταν διορατικός και είχε θεοπτικές εμπειρίες. Γνώριζε τις ανάγκες των επισκεπτών του πριν εκείνοι τις αναφέρουν. ΄Ηταν φύλακας άγγελος των φτωχών και των αδυνάτων. Έδινε τεράστια σημασία στην ευθύνη των κληρικών, ώστε έλεγε: «Αν δε βλέπει ο ιερεύς τον άγγελό σου δίπλα στο άγιο Θυσιαστήριο, να μη λειτουργεί!».
 
Έχουμε όμως μιά απορία. Οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου, οι οποίοι τον θεωρούν άγιό τους, γιατί δεν τον μιμούνται; Κατά τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο τιμάμε έναν άγιο, όταν τον μιμούμεθα! Ας μιμηθούν λοιπόν οι οπαδοί του Νέου τον αγιασμένο π. Ιερώνυμο, ο οποίος πιστεύουμε ότι προγεύεται τα αγαθά της βασιλείας των Ουρανών και ότι προσεύχεται για την Εκκλησία μας, την Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, στην οποία ανήκε και απέθανε.
 

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Της Ζωοδόχου πηγής. Ιανουαρίου ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού, Αλεξάνδρας μάρτυρος, συζύγου Διοκλητιανού και των θεραπόντων αυτής Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου, οσίων Αναστασίου του Σιναΐτου και Μαξιμιανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Παναγίας Χρυσαφιτίσσης της εν Μονεμβασία.

Μὲ τὸ ὄνομα Ζωοδόχος Πηγὴ τοῦ Μπαλουκλὶ ἢ Παναγία ἡ Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ἱερὸ χριστιανικὸ ἁγίασμα ποὺ βρίσκεται στὴ Κωνσταντινούπολη ἔξω ἀπὸ τὴ δυτικὴ πύλη τῆς Σηλυβρίας, ὅπου ὑπῆρχαν τὰ λεγόμενα «παλάτια τῶν πηγῶν» στὰ ὁποῖα οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες παραθέριζαν τὴν Ἄνοιξη. Πῆρε τὴν ὀνομασία του ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ὄνομα Balik (=ψάρι) καὶ περιλαμβάνει τὸ μοναστήρι, τὴν ἐκκλησία καὶ τὸ ἁγίασμα.

Γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγιάσματος ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές:
α) Ἡ πρώτη, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος ἀναφέρει ὅτι:

ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠ΄ ΤΟΝ ΘΕΟ - ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13119

Πρωτ. Γ. Μεταλληνός: Ο Παπισμός δεν είναι πρόθυμος για θυσίες

Το αντίθετο. Απαιτεί την αναγνώριση της διπλής εξουσίας του. Περιέχει πολλή οδύνη η έκφραση της απογοητεύσεως του Ιωάννου Η’ Παλαιολόγου: «Ημείς εθαρρούμεν διορθώσαι πολλά σφάλματα των Λατίνων, νυν δε ορώ ότι εκείνοι, οι καινοτομήσαντες και αμαρτόντες εις πολλά, βούλονται διορθούν ημάς, τους μηδέν τι μεταποιήσαντας». Η δήλωση αυτή είναι αρκετή, για να νουθετήσει όσους αφελώς πιστεύουν, ότι με τους διαλόγους θα βοηθήσουμε τον Παπισμό να αναθεωρήσει και ανακαλέσει τις καινοτομίες του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ -- “ο Κύριός μου και ο Θεός μου”

Ομολογία Πίστεως

Χριστός Ανέστη.  

Κλεισμένοι στο υπερώο των Ιεροσολύμων ήταν οι δέκα μαθητές (απουσίαζε ο Θωμάς).  Και αυτό γιατί τους διακατείχε μεγάλος φόβος μετά από τα όσα έζησαν κατά τη διάρκεια του Πάθους του Διδασκάλου τους. Κυρίως μετά το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως ο κίνδυνος καταδίωξής τους ήταν ιδιαίτερα έντονος. Έτσι εξηγείται γιατί το βράδυ της Αναστάσεως ήταν τρομοκρατημένοι και βρίσκονταν σε αμηχανία για το τί έπρεπε να πράξουν.  Ξαφνικά όμως και χωρίς να ανοίξει η πόρτα του υπερώου εμφανίσθηκε ο Αναστάς Κύριος και είπε: “Ειρήνη υμίν”. Βέβαια δεν εμφανίσθηκε με το φθαρτό ανθρώπινο σώμα, αλλά με το νέο, το αφθαρτοποιημένο.  Η εμφάνιση αυτή συνδέεται πιο πολύ με την ανάγκη να τους ενημερώσει και να τους διαβεβαιώσει ότι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, στο οποίο είχαν κληθεί να γίνουν συνεργοί, θα συνεχιζόταν. Για να τους στηρίξει στην πίστη και να μην τους αφήσει περιθώρια αμφιβολιών, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά Του για να δουν τα σημάδια των πληγών Του που άφησε στο σώμα Του η Σταύρωση.

Δειλοκάρδιοι Αγιορείτες

Οργίσθηκε ο ουρανός, και ελυπήθησαν σφόδρα οι Άγιοι Πατέρες με το θέαμα και το άκουσμα όσων έλαβαν χώραν στο Φανάρι κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου 30 Νοεμβρίου. Πρωτοφανή και πρωτάκουστα πράγματα στην δισχιλιετή ιστορία της Εκκλησίας. «Καταπεφρόνηται τα των Πατέρων δόγματα, αποστολικαί παραδόσεις εξουθένηνται, νεωτέρων ανθρώπων εφευρέματα ταις εκκλησίαις εμπολιτεύεται», όπως λέγει ο Μ. Βασίλειος για ανάλογα φαινόμενα της εποχής του. Όλα έγιναν στην κυριολεξία άνω κάτω. Αντί ο αιρετικός πάπας να κείτεται κάτω, όπως βλέπουμε να παρίστανται οι αιρετικοί στις εικόνες των Αγίων Συνόδων, και να εκβάλλεται από την Θεία Λειτουργία,

Εκ της κακοήθους παναιρέσεως του Οικουμενισμού

... Υπέρ της Πίστεως, ην παρέδωκαν ημίν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες ημών, ώστε να ζώμεν εν αυτή και να σωζόμεθα δι’ αυτής, διαφυλάσσοντας το ημέτερον ποίμνιον και ημάς αυτούς εκ των πολυαρίθμων πειρασμών του νυν καιρού, ιδιαιτέρως δε εκ της κακοήθους παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ήτις –φευ– ερρίζωσε με βαθείας ρίζας εις πάσας τας Ορθοδόξους Εκκλησίας.


†ΑΡΤΕΜΙΟΣ Επίσκοπος Ράσκας-Πριζρένης και Κοσσυφοπεδίου-Μετοχίων  Εξόριστος.

«Ορθόδοξος Τύπος» :ΟΧΙ στις Αποτειχίσεις. Το μικρό ποίμνιο απαντά: Εωσφορική η πτώσις σου!

Ιουστίνος : 

ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΣΟΣΜΙΑΝ ...ΒΟΛΟΥΔΑΚΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ...


ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ, ΟΦΕΙΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ  ΤΗΣ ΓΕΕΝΗΣ;

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ – Η ΣΤΟΧΕΥΣΙΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ  Ἀπριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐπειδή ἀρκετοί παραξενεύτηκαν καί ἄλλοι εἰρωνεύτηκαν τήν ἐνέργεια ἀποστολῆς μιᾶς ἀντιρρητικῆς πρός τό Ἰσλάμ ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρο τῆς γείτονος Τουρκίας καί ἔκριναν «κατ’ ὄψιν» μή ἔχοντες γνῶσι τῆς στοχεύσεως τοῦ ἐγχειρήματος, ὀφείλομεν πρός ἄρσι κάθε παρανοήσεως, νά ἀποκαλύψωμε ὅτι παρεκλήθημεν ἀπό κύκλους τῆς γείτονος χώρας, νά δημοσιοποιήσωμε μία κριτική ἀποδόμησι τῆς ἀνθρωποκατασκευασμένης θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ τό κοσμοείδωλο καί τόν πυλώνα τοῦ μοντέλου ἐξουσίας τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.
Γιά νά προκαλέσῃ τό ἐνδιαφέρον καί νά διαδοθῇ εὐχερέστερον ἡ ἀποδόμησις τῆς ψευδοθρησκείας πού κατακυριεύει ἑκατομμύρια συνανθρώπων μας στή γείτονα χώρα, ἐπελέγη αὐτός ὁ τρόπος, τῆς ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπιβάλλοντα μετά μανίας τό ἰσλαμικό κοσμοείδωλο Πρόεδρον Ἐρντογάν, καταθέσεως τῶν ἀποδείξεων ἀπό τό ἴδιο τό Κοράνιο τῆς ἀνθρωποκατασκευῆς του. Εἶναι γνωστόν ὅτι στίς χῶρες πού ἐπικρατεῖ τό Ἰσλάμ, ἡ ὁποιαδήποτε κριτική πρός αὐτό ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως καί τιμωρεῖται βαρύτατα ἀπό τόν νόμο. Ἑπομένως διά τήν προστασία καί τῶν διακινούντων τό θέμα, χρησιμοποιήθηκε αὐτός ὁ τρόπος τῆς διακινήσεως ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρον Ἐρντογάν τῶν στοιχείων πού ἀποδεικνύουν πλήρως τό ἀνθρωποπαθές καί τό ψευδές τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ. Ἤδη οἱ κύκλοι πού ἀνέφερα, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δῆθεν Μουσουλμάνοι, ἐνῶ εἶναι περισσότερον πιστοί ἀπό ἐμᾶς στόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό, μέ ἐνημέρωσαν ὅτι σέ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης τό συγκεκριμένο κείμενο ἔχει 4.158.354 «χτυπήματα» καί συνεχίζεται ἡ κυκλοφόρησίς του.
Αὐτή ἦταν λοιπόν ἡ στόχευσις τοῦ ἐγχειρήματος καί ὄχι ἀσφαλῶς ὁ «προσηλυτισμός» τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.
Ταυτοχρόνως τό συγκεκριμένο κείμενο, εἶναι καί μία ἔμμεσος ἀπάντησις στήν Ἑλληνική Πολιτεία πού μέ τό Τέμενος στό Βοτανικό, ἱδρύουσα Ν.Π.Ι.Δ., συμπράττει στήν ἐπίσημη παρουσία τοῦ Ἰσλάμ στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, καθώς καί σέ διάφορες ἰσλαμικές ἱστοσελίδες τῆς χώρας μας πού προβάλλουν αὐτή τήν ἀπαράδεκτη θρησκευτική παραδοχή ἐγκλήματος, ψεύδους καί στρεβλώσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ο Ιούδας στην υμνογραφία των Παθών του Κυρίου -- του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόσωπο του Ιούδα, η πράξη της προδοσίας και ο τρόπος, κατά τον οποίον έγινε αυτή, αποτελούν θέμα πολλών τροπαρίων της υμνογραφίας της περιόδου των παθών του Κυρίου (Μ. Εβδομάδος), που ανήκει στο Τριώδιο. Μάλιστα η περί του Ιούδα υμνογραφική θεματολογία είναι τόσο πλούσια, κατά την περίοδο αυτή, ώστε να αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι ο Ιούδας αποτελεί, μετά τον πάσχοντα Ιησού, τον κατ’ εξοχήν κεντρικό «ήρωα» των διαδραματιζομένων γεγονότων. Η συχνότητα αυτή της υμνογραφικής εξάρσεως και προβολής του προδότη μαθητή εξηγείται, σύμφωνα με τα όσα είπαμε, όχι μόνον από το γεγονός, ότι η πράξη της προδοσίας είναι ίσως το πλέον θεμελιακό στοιχείο στην όλη δομή των παθών του Κυρίου, αλλά και εκ του ότι οι υμνογράφοι της Εκκλησίας, όπως ακριβώς και το εν γένει πλήρωμά της, αισθάνονται βαθειά την ανάγκη να υπογραμμίσουν και να στηλιτεύσουν, ακόμη και διά της υμνολογικής οδού, το πρόσωπο και την πράξη του Ιούδα.

Η παγκοσμιοποίηση είναι η άρνηση της Πεντηκοστής

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13116

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

3. Η περίπτωση του π. Ιερώνυμου της Αίγινας και της Ταρσώ φαίνεται να ανατρέπει τον δεύτερο πιό πάνω λόγο. 

α. Οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου προβαίνουν σε αγιοποιήσεις μελών τους για να αποδείξουν ότι αυτοί είναι Εκκλησία. Αυτό είναι κατανοητό, να θέλουν να είναι η Εκκλησία, μετά το φράγκεμά τους το 1924! ΄Εχουν δικαίωμα να πλανώνται! Δεν έχουν όμως δικαίωμα να «αγιοποιούν» πρόσωπα που δεν ανήκουν στην Εκκλησία τους! Δεν μπορούν να αγιοποιούν μέλη από το χώρο του Παλαιού Ημερολογίου, όπως είναι ο π. Ιερώνυμος της Αίγινας, ή η Ταρσώ. Γιατί το κάνουν αυτό;
 
Εδώ κρύβεται μιά κατάκριτη σκοπιμότητα, που εξυπηρετεί τον νεοημερολογιτισμό τους! «Αγιοποιούν» οπαδούς του Παλαιού Ημερολογίου, τους οποίους εμφανίζουν να αμνηστεύουν τον νεοημερολογιτισμό τους! Έχει μεγάλη σημασία για τους οπαδούς του Νέου Ημερολογίου μια δήθεν μαρτυρία από ένα Παλαιοημερολογίτη άγιο, ότι είναι αδιάφορο για τη σωτηρία μας το αν κάποιος ακολουθεί το Παληό ή Νέο Ημερολόγιο!
 

β. Η Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, η οποία είχε κάθε λόγο να αγιοποιήσει τα πιό πάνω μέλη της, τον π. Ιερώνυμο της Αίγινας, ή την Ταρσώ, δεν προέβη στην αγιοποίησή τους, επειδή ο Θεός δεν φανέρωσε κάτι τέτοιο! Και εδώ έγκειται η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι το Παλαιό Ημερολόγιο, και της λεγόμενης Νεοημερολογίτικης Εκκλησίας, που ενώθηκε ήδη με τον παπισμό.
 
Αλλά, ας δούμε τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα του Παλαιού Ημερολογίου, που οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου αγιοποίησαν:
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ-Ο ΠΑΙΔΑΣ ΕΚ ΚΑΜΙΝΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Θεοδώρου Τριχινά του οσίου, Αθανασίου του των Μετεώρων, Ιωάννου, Ιωάσαφ, Ζακχαίου αποστόλου.


Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπὸ τὸ Βυζάντιο καὶ γεννήθηκε ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἀκολούθησε τὸ μοναχικὸ βίο γενόμενος μοναχὸς στὴ μονὴ ποὺ γι’ αὐτὸν ἐκαλεῖτο μονὴ τοῦ Τριχινᾶ. Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὑπέβαλε τὸν ἑαυτό του σὲ κάθε κακουχία καὶ σκληραγωγία. Τὸ σῶμά του τὸ κάλυπτε μὲ λεπτὸ τρίχινο ἱμάτιο, γι’ αὐτὸ καὶ ἐπονομάσθηκε Τριχινᾶς. Μὲ τοὺς σκληροὺς ἀσκητικούς του ἀγῶνες ὁ Ὅσιος ἀπεκάλυπτε καὶ ἐξουδετέρωνε τὶς ἀπάτες τῶν δαιμόνων. Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη καὶ ἔλαβε τὴ Χάρη ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ τάφος του νὰ ἀναβλύζει μύρο ποὺ εὐωδίαζε. Ἔτσι, ὅσοι προσέτρεχαν ἐκεῖ μὲ πίστη καὶ εὐλάβεια, λάμβαναν τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου"

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως, συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".