ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΡΕΝΙΤΙΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ἄνθρωποι ζοῦν σὲ μιὰ διαρκῆ ἀνησυχία καὶ ἀναστάτωση. Τὰ μέσα ἐνημέρωσης μεταδίδουν συνεχῶς εἰδήσεις. Δυσάρεστες οἱ περισσότερες. Σχεδὸν καταστρέφεται ὁ κόσμος καὶ ἔρχεται τὸ τέλος.Οἱ προφῆτες, φορώντας συχνὰ ἐπιστημονικοὺς μανδύες, διατυπώνουν τὶς θεωρίες τους καὶ πανικοβάλλουν τὸ λαό.
Ἀρέσκονται στὸ νὰ δημιουργοῦν ἐντυπώσεις καὶ νὰ προβάλονται οἱ ἴδιοι. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ συχνὰ ὑπηρετοῦν διάφορα συμφέροντα. Ὁ λαὸς συνήθως ἀγνοεῖ ὅτι τὰ ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα διαρκῶς ἀναθεωροῦνται καὶ ὄχι σπάνια ἀλληλοαναιροῦνται. Γι᾽ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὰ δέχεται μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη.Ἂς ἔχει πάντα περιθώρια ἀμφισβήτησης. Καὶ οἱ διάφοροι ἐπιστήμονες εἶναι ἄνθρωποι, μὲ περιορισμένες δυνατότητες καὶ ὄχι ἀλάθητοι. Οἱ τίτλοι σπουδῶν, ποὺ ἔχουν, δὲν πρέπει νὰ ὑπερεκτιμῶνται. Οἱ ἐπιστήμονες, χωρὶς νὰ ἀμφισβητῶ τὴν προσφορά τους σὲ πολλοὺς τομεῖς, δὲν κάνουν θαύματα οὔτε καὶ ἀνατρέπουν τὴν τάξη τῆς φύσεως. Δὲν δίνουν ἀκόμα καὶ ἀπάντηση στὰ ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ συμπεράσματά τους δὲν εἶναι πάντα σύμφωνα μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν φαινομένων. Σημειώνω δύο παραδείγματα. Πολὺς θόρυβος γίνεται γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ τοῦ πλανήτη μας. Σχεδὸν ὅλοι βλέπουν τὴν καταστροφὴ καὶ τὴ δυστυχία. Ὅλοι ἀνησυχοῦν, ἀλλὰ καὶ ὅλοι συμβάλλουν στὴν ἀλλαγὴ αὐτή. Ἔγινε πιὰ καθημερινὸ θέμα συζήτησης. Μιλοῦν οἱ εἰδικοί, μιλοῦν καὶ οἱ ἄσχετοι. Ἔχουν πληθυνθεῖ πιὰ οἱ ποικίλοι οἰκολόγοι, οἱ ὀργανώσεις προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τὰ πράσινα κόμματα, οἱ πράσινες οἰκονομίες, οἱ πράσινες κυβερνήσεις.Ἐμφανίστηκε καὶ πράσινη θεολογία καὶ πράσινοςΠατριάρχης!
Καθετὶ πιὰ ποὺ δὲν εἶναι πράσινο δὲν μπορεῖ νὰ πετύχει. Καὶ διερωτᾶται ἕνας λογικὸς ἄνθρωπος. Ὄντως καταστρέφεται ὁ πλανήτης; Μήπως οἱ ἀλλαγὲς ποὺ παρατηροῦνται δὲν εἶναι τόσο ἀνησυχητικές; Γιατὶ ξεχνᾶμε ὅτι πάντα συνέβαιναν ἀλλαγὲς στὸν πλανήτη μας; Καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν παρέμβαση τοῦ ἀνθρώπου; Τὸ ἄλλο παράδειγμα. Πανικὸς δημιουργήθηκε στὸ λαὸ ἀπὸ τὴν νέα γρίππη.Ἄλλοι ἐπιστήμονες μίλησαν γιὰ χιλιάδες θανάτους καὶ ἄλλοι εἶπαν ὅτι εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ συνηθισμένη γρίππη. Ἄρχισαν οἱ ἀτέλειωτες συζητήσεις γιὰ τὸ ἐμβόλιο καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά του καὶ ὁ λαὸς ἔπαθε σύγχυση. Οἱ ἐπιστήμονες ξιφουλκοῦσαν μὲ πάθος γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν ἀπόψεών του ὁ καθένας. Σύγχυση φρενῶν ἔπαθαν ὅλοι γενικῶς, ἐπιστήμονες καὶ λαός. Οἱ ἄνθρωποι ρέπουν πρὸς τὴν ὑπερβολὴ καὶ βλέπουν πάντα καταστροφὲς καὶ δυστυχίες. Καὶ ὅσο θὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ Θεό, τὸν μεγάλο Παράγοντα, τόσο θὰ μεγαλώνει ὁ φόβος τῆς καταστροφῆς. Τελικὰ ὅμως βλέπουμε ὅτι τὰ φοβερά, ποὺ περιμέναμε δὲν ἦταν τόσο φοβερά.Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ δὲν ἐπέτρεψε νὰ χαθοῦμε. Οἱ χριστιανοὶ δέχονται τοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ἔχουν μόνο στὸ Θεό. Γι᾽ αὐτὸ δὲν φτάνουν ποτὲ στὴν ὑπερβολή. Καὶ στὶς δύσκολες καταστάσεις εἶναι συγκρατημένοι, γιατὶ εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὸν στοργικό τους Πατέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: