Μητρ. Καλαβρύτων: «Χωρᾶνε Χριστὸς καὶ Μωάμεθ στὸν ἴδιο θεολογικὸ διδακτικὸ χῶρο;»

«Δόξα τῷ Θεῷ! Ἐπὶ τέλους ἀκούσαμε καὶ μία φωνή, ποὺ μᾶς ἐγέμισε μὲ παρηγοριά! Στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης πρόκειται νὰ συστήσουν καὶ ἕνα Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν! Ἀλλὰ τί σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Θεολογία μὲ τὸ Μουσουλμανισμὸ καὶ μὲ τὸ Ἰσλάμ; Μπορεῖ ἆραγε ἐκεῖ ψηλὰ στὴν ἁγιοτόκο Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ πανεπιστημίου της νὰ διδάσκωνται καὶ ἡ Διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Διδασκαλία τοῦ Μωάμεθ; Μέχρι σήμερα μαθαίναμε ὅτι ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός! Ὑπάρχει ἆραγε καὶ κάποιος ἄλλος Θεός; Χωρᾶνε ἆραγε, Χριστὸς καὶ Μωάμεθ, στὸν ἴδιο θεολογικὸ διδακτικὸ χῶρο; Μπορεῖ στὴ μία αἴθουσα ὁ Καθηγητὴς τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας νὰ διδάσκει τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δίπλα, στὴν ἄλλη αἴθουσα, ἕνας ἄλλος Καθηγητὴς νὰ διδάσκει τὴ θεολογία τοῦ Μωάμεθ; Μπορεῖ στὸν ἴδιο θεολογικὸ χῶρο νὰ ἀκούωνται δύο ἀντικρουόμενες διδασκαλίες; Ὁ Χριστὸς μᾶς διδάσκει τὸ "ἀγαπᾶτε ἀλλήλους", ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς μας! Ὁ Μωάμεθ, ἀντιθέτως, διδάσκει τὸ "σφάξτε τοὺς ἀπίστους"!
Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς παρουσιάσω ἐδῶ ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ "ἱερὰ" βιβλία τοῦ Ἰσλάμ: Ταμπαρὶ 7: 97 «Τὸ πρωὶ μετὰ τὸ φόνο τοῦ Ἀσράφ, ὁ Προφήτης διέταξε: “Σκοτῶστε ὅποιον Ἑβραῖο μπορεῖτε.”». Ἰσχὰκ : 369 «Τότε ὁ Μασʼ ούντ ὅρμησε πάνω στὸν Σουναϋνά, ἕνα ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους ἐμπόρους, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ οἰκογένειά του εἶχε κοινωνικὲς κʼ ἐμπορικὲς σχέσεις, καὶ τὸν σκότωσε. Ὁ ἀδερφὸς τοῦ Μουσουλμάνου διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: “Γιατί τὸν σκότωσες; Ἀρκετὸ λίπος ἔχεις στὴν κοιλιά σου ἀπὸ τὴ φιλανθρωπία του.” Ὁ Μασ᾽ ούντ ἀπάντησε: “Μὰ τὸν Ἀλλάχ, ἂν ὁ Μωάμεθ μὲ εἶχε διατάξει νὰ σκοτώσω ἐσένα, ἀδερφέ μου, θὰ σοῦ εἶχα κόψει τὸ κεφάλι.” Ὁπότε ὁ ἀδερφός του εἶπε: “Ὅποια θρησκεία μπορεῖ νὰ σὲ βάλει νὰ κάνεις τέτοιο πρᾶγμα εἶναι πραγματικὰ θαυμάσια!”» (πηγή: http://www.foundalis.com/rlg/Islam_kai_eirini.htm). 
Ἡ καλύτερη ἐπαλήθευση στὴ προκειμένη περίπτωση μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα εἶναι τὰ φρικτὰ ἐγκλήματα τῶν Τζιχαντιστῶν σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν! Τὸ παράπονό μας εἶναι, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ΔΕΝ ἀντέδρασε στὸν ἀταίριαστο αὐτὸ θεολογικὸ γάμο! Ἀκόμη καὶ Ἱεράρχες τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἐξεφράσθησαν "μὲ κατανόηση" πάνω στὸ καυτὸ αὐτὸ ζήτημα, δηλ. ἀποδέχθηκαν τὴν σύσταση τοῦ Τμήματος τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης!. Οἱ Θεολογικές μας Σχολές, λοιπόν, ἐκκοσμικεύονται ταχύτατα! Καθηγητὲς τῶν Σχολῶν αὐτῶν προσπαθοῦν, ἆραγε, νὰ μᾶς δείξουν τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό τους; Ἀριστερόστροφοι μερικοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἤδη! Ἀλλὰ καὶ ἄπιστοι; Θιασῶτες τῆς πολυ-πολιτισμικότητος; Πρόδρομοι τῆς παγκοσμιοποιήσεως; Θὰ τὰ κάνουν, λοιπόν, ὅλα "ἕνα ἀχταρμά", ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Μακαριστὸς Χριστόδουλος; "Κύριε ἐλέησον!". Τὴν ἔνοχη αὐτὴ σιγὴ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν, εὐτυχῶς, ἦλθε νὰ διακόψει ἡ παρέμβαση τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Νικοπούλου. Μὲ παρρησία μᾶς λέγει, ὅτι: "ἡ ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ξεκάθαρα παράνομη καὶ ἀντισυνταγματική"!»

Δεν υπάρχουν σχόλια: