Σταυρός καί Ἀνάστασις --- Τοῦ Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ σταυρικός θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι δυό παγκόσμια καί πανανθρώπινα τῆς σωτηρίας μας ἱστορικά γεγονότα, μοναδικά καί ἀνεπανάληπτα. Παραμένουν ἀσύλληπτα, ἀνερμήνευτα καί ἀνεξιχνίαστα στήν πεπερασμένη ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος - Θεάνθρωπος - μέ τίς δύο φύσεις νά παραμένουν ἀσύγχυτες, ἀδιαίρετες καί ἀναλλοίωτες. Ὑποφέρει καί πάσχει "ὁ ἀπαθής τῇ θεότητι". Ἀλλά ὡς "Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ", νικᾶ τή φθορά καί τό θάνατο, παραμένοντας "Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος"....καί "τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος". Στό Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση κρύβεται τό μέγα μυστήριο τῆς θεότητος, ἀλλά καί τῆς Νίκης. Ἀπ' τήν ἀλληλοπεριχώρηση Σταυροῦ καί Ἀνάστασης, πηγάζει ἡ σωτηρία καί ἡ λύτρωση.
Σταυρός καί Ἀνάσταση μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία τῆς Πίστης. Ὁ Σταυρός εἶναι Ἀνάσταση, καί ἡ Ἀνάσταση καρπός τοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σταυρός εἶναι δόξα καί ἡ Ἀνάσταση θρίαμβος. Ὅπου καταγγέλλεται Χριστός, Σταυρός καί Ἀνάσταση προπορεύεται σάν λάβαρο καί σάν σημαία, καί ἀκολουθεῖ ὁ εἰρηνικός στρατός τοῦ Χριστοῦ. Ὡραῖος καί ἡρωϊκός ὁ στίχος τοῦ Βερίτη: "Στούς γαλάζιους οὐρανούς, τά τρόπαιά Σου ὑψώνεις...Καί πέφτουν Καπιτώλια καί πέφτουν Παρθενῶνες καί μένεις σύ στόν τόπο Σου, Σταυρέ μου τιμημένε". Εἴτε Ἐσταυρωμένος, εἴτε Ἀναστημένος, τό μυστήριο τοῦ Ἰησοῦ βρίσκεται στή θεότητά Του. Ὁ Χριστός θά 'ναι γιά πάντα τό "θαῦμα τῆς ἱστορίας", λέει ὁ Ντοστογιέφσκι. Σ' αὐτό ἀκριβῶς τό στοιχεῖο τῆς θεότητάς Του, ἀκτινοβολεῖ τό "κάλλος τό ἄρρητον" καί σφραγίζεται ἀπό "τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα". Θά παραμένει στούς αἰῶνες ὁ γλυκύτατος Νυμφίος καί "ἔρως"τῆς Ἐκκλησίας. Θά ὑπερτερεῖ στούς αἰῶνες ὡς "ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα", ἀλλά καί "ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων, καί πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός" (Φιλιπ. Β΄ 9-11). Μονάχα ὁ Διάβολος καί τά ὄργανά του θά Τόν πολεμοῦν ἀμείλικτα. Ὅσο Ἐκεῖνος θά δοξάζεται, τόσο τά δαιμόνια θά φρίττουν, θά Τόν μισοῦν καί θά Τόν πολεμοῦν. Τό εἴδαμε τόσο στούς διαχρονικούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν, ὅσο καί στίς ἰσλαμιστικές σφαγές καί τίς σταυρώσεις χριστιανῶν τῶν ἡμερῶν μας. Τ' ἀκούσαμε, τά εἴδαμε καί φρίξαμε! Ἄς πολεμᾶ ὁ Σατανᾶς μέ τούς ὑπηρέτες του. Ἐμεῖς δέ θά παύσουμε νά Τόν πιστεύουμε μ' ὅλη μας τήν ψυχή, καί νά Τόν ὑμνολογοῦμε: "Σύ γάρ εἶ Θεός ἡμῶν. Ἐκτός Σου, ἄλλον οὐκ οἴδαμεν"... "Ὁ Σταυρόν ὑπομείνας, Ἀγαθέ καί Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι".

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

εμείς οι έξυπνοι ελληναράδες κάναμε το Σταυρό και την Ανάσταση,
σταύρο και αναστάση...ααα ξέχασα και την τριάδα....τι να πει κανείς...