Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

ΚΟΣΜΑΣ:

γ. Παραβλέπει ο αγαπητός
Misha το γεγονός ότι ο Πατριάρχης της καινοτόμου 
Εκκλησίας στην οποία ανήκει ο Αθηναγόρας, έκανε το 1965 την ένωση των «Εκκλησιών», δηλ. ένωσε τους Νεοημερολογίτες με τον Πάπα! Και κανένας σήμερα δεν μιλάει, ούτε τολμάει να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό. Ούτε, ο αγαπητός μου
Misha, τον οποίο θεωρώ ευφυή και έντιμο άνθρωπο! Γιατί φίλτατέ μου Misha; 
Εσύ τουλάχιστον γνωρίζεις, όταν ένας Πατριάρχης είναι αιρετικός, είναι αιρετικοί και όσοι «κοινωνούν» μαζί του! Αυτά, δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι Πατέρες. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει πρόβλημα σωτηρίας για τους καινοτόμους του 1924.
 
Ακόμα, και εάν παραβλέψει κάποιος το σχίσμα του 1924, και δεχθεί ότι οι Νεοημερολογίτες αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού, ένας συνειδητός Ορθόδοξος δεν μπορεί να παραμένει ακόμα μέλος της, χωρίς να καταστεί Λατινόφρονας και αιρετικός. Δεν έχει δε άλλη διέξοδο, από την αποτείχισή του απ’ αυτή, όπως εντέλλονται οι άγιοι Πατέρες.
 
Όλα αυτά τα καθοριστικής σημασίας θέματα τα παραβλέπει «ευσχημόνως» ο αγαπητός
Misha. Είναι σωστό αυτό; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: