Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου


1. Χαίρομαι για το ότι ο αδελφός Misha συμφωνεί μαζί μου στο ότι «τους αγίους τους φανερώνει ο Θεός με θεία σημεία, δηλ. θαύματα. Τους χαριτώνει δηλ. και μυροβλύζει, ή ευωδιάζει το σκήνωμά τους, το οποίο πολλές φορές διατηρείται άφθαρτο, θεραπεύει ασθένειες, εκδιώκει δαιμόνια κλπ.»! 

Η παραπάνω θεολογική θέση δεν είναι ξεκάρφωτη. Τόσο στην προηγούμενη καταχώρησή μου, όσο και στην τελευταία, την έχω εντάξει σε ωρισμένα πλαίσια. Με τα πλαίσια αυτά, ο αγαπητός
Misha, ως έντιμος και έξυπνος άνθρωπος, όπως συμπεραίνω από τις τόσο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις του, είμαι βέβαιος ότι συμφωνεί μαζί μου. 

Ποιά είναι αυτά «τα πλαίσια»;
 

Στην προηγούμενη καταχώρησή μου έγραψα:
 
«Τους αγίους τους φανερώνει στην Εκκλησία ο Θεός. Δεν τους κάνουν οι άνθρωποι. Βέβαια, στον Παράδεισο θα πάνε μόνο οι άγιοι. Εύχομαι όλοι οι κεκοιμημένοι να προγεύονται τα αγαθά της βασιλείας των Ουρανών. Όμως, όσους θα βάλει ο Θεός στον Παράδεισο, δεν σημαίνει ότι η εν τω κόσμω ευρισκομένη ακόμη Εκκλησία πρέπει να τους τιμά ως αγίους. Η Εκκλησία τιμά ως αγίους, όσους φανέρωσε Θεός ότι θέλει να δοξάζονται απ’ την παρούσα ζωή, για να είναι πρότυπα για τη δική μας σωτηρία. Να είναι «κανόνες πίστεως» και «εικόνες» αρετής!
 
Τόσο, η Αγία Γραφή, όσο και οι Πατέρες της Εκκλησίας λένε, πως απαραίτητος όρος της σωτηρίας μας είναι η Ορθόδοξη Πίστη, και τα ενάρετα έργα μας. Χωρίς αυτά τα δύο πράγματα, δεν πρέπει να ελπίζουμε ότι θα σωθούμε».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: