Η ΕΝΝΕΑΧΡΟΝΗ ...ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΓΟΡΙ! -- «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 174 Φεβρουάριος 2017

Παρ’ ὅτι πάντα ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ Εὐλογία ἀναφέρομαι σέ καθαρῶς ἐπιστημονικά θέματα, αὐτή τή φορά θά ἤθελα νά παρεκκλίνω καί νά ἐκφράσω τόν ἔντονο προβληματισμό μου πάνω σέ ἕνα νέο πού “ἔπεσε στά χέρια μου” πρόσφατα.
Τό 1985 ἕνα Ἀφγανό κορίτσι 12 ἐτῶν μέ καταπράσινα διαπερα­­στι­κά μάτια “αἰχμαλωτίστηκε” ἀ­πό τό φακό τοῦ φωτογράφου Steve McCurry καί ἔγινε ἐξώφυλλο στό γνωστό περιοδικό National Geographic.
Αὐτή ἡ εἰκόνα ταξίδεψε τόν κόσμο καί θεωρήθηκε τό ἐμβληματικό σύμβολο τῆς δυστυχίας τῶν προσφύγων τῆς Ἀνατολῆς καί τῆς συμπόνιας πού ὀφείλει νά τούς δείξει ἡ Δύση.
Στό πρῶτο τεῦχος τοῦ νέου ἔτους, 32 χρόνια μετά, τό περιοδικό ἀποφάσισε νά ξαναβάλει ἕνα μικρό κορίτσι στό ἐξώφυλλό του καί νά θεωρηθεῖ ἀπό πολλούς πρίν καλά-καλά βγεῖ ὡς ἕνα συλλεκτικό τεῦχος ὕψιστης ἱστορικῆς σημασίας.
Πρόκειται γιά τήν 9χρονη Ἔιβερι Τζάκσον καί ἡ ἰδιαιτερότητά της δέν βρίσκεται στό νεαρό τῆς ἡλικίας της ἀλλά στό γεγονός ὅτι πρίν ἀπό 9 χρόνια ἡ Ἔιβερι γεννήθηκε.... ἀγόρι. Πρόκειται γιά τό νεαρότερης ἡλικίας transexual ἄτομο τό ὁποῖο δηλώνει στό περιοδικό ὅτι «Τό καλύτερο πρᾶγμα μέ τό νά εἶμαι κορίτσι, εἶναι ὅτι δέν χρειάζεται νά ὑποκρίνομαι πώς εἶμαι ἀγόρι». Σημειωτέον ὅτι αὐτή ἡ φράση εἶναι ἐπίσης μέρος τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ περιοδικοῦ.
Σύμφωνα μέ τή μητέρα του, τό ἀγοράκι ἐξέφρασε μόλις σέ ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν(!!) τήν πεποίθηση ὅτι εἶναι κορίτσι. Οἱ γονεῖς δηλώνουν πώς γιά ἀρκετά χρόνια ἔκρυβαν τά μαχαίρια καί τά ψαλίδια ἀπό τό σπίτι γιατί φοβόντουσαν μήπως κάνει κακό στόν ἑαυτό της, ὅταν ἦταν ἀκόμη ἀγόρι γιατί ὅπως ὑποστηρίζουν τούς εἶχε πεῖ πώς θέλει νά κόψει τά ἀνδρικά γεννητικά του ὄργανα γιατί “ἔμπαιναν στή μέση”. Ὅλα αὐτά στάθηκαν ἡ ἀφορμή γιά νά πᾶνε στόν γιατρό, ὁ ὁποῖος διέγνωσε «δυσφορία τοῦ φύλου» κάτι πού προσωπικά πρώτη φορά ἀκούω στή ζωή μου.
Ὁ πατέρας της δήλωσε στούς New York Times (τέτοια ἔκταση πῆρε τό γεγονός) πώς τό νά μεγαλώνεις ἕνα παιδί τρανσέξουαλ εἶναι τό ἴδιο μέ τό νά μεγαλώνεις ὁποιοδήποτε παιδί! Ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ, ὅπως ὑπογράμμισε, δέν ἀλλάζει. Συνεχίζοντας εἶπε ὅτι «Τό μόνο πρᾶγμα πού ἔχω μεταδώσει στήν κόρη μου εἶναι πολύ ἁπλό: ἀγάπησε τόν ἑαυτό σου καί δεῖξε ἀγάπη στούς ἄλλους» καί ὁλοκληρώνει δηλώνοντας ὅτι «Ἀγαπῶ τήν κόρη μου γι’ αὐτό πού εἶναι χωρίς προϋποθέσεις καί ὑπόσχομαι νά βοηθήσω νά γίνει ἕνα χαρούμενο, ὑγιές καί παραγωγικό μέλος(!) τῆς κοινωνίας. Ἄλλωστε, αὐτή δέν εἶναι ἡ δουλειά μας ὡς γονέων;»
Ὁλόκληρο τό τεῦχος πού ὡς ἐξώφυλλο φέρει τήν “ὑπερήφανη” καί δυναμική φωτογραφία τῆς μικρῆς Ἔιβερι τιτλοφορεῖται ὡς “Gender Revolution” δηλαδή “Ἡ Ἐπανάσταση τῶν φύλων” καί εἶναι μιά “γιορτή” γιά τή σεξουαλική ἀπελευθέρωση! Τά διεθνῆ ΜΜΕ πού προβάλουν τήν εἴδηση ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ μικρή Ἔιβερι εἶναι “ἡ τέλεια ἐπιλογή γι’ αὐτό τό ἱστορικό ὀρόσημο” γιατί μπορεῖ νά ἀποτελέσει τόν σημαντικότερο ἐκπρόσωπο τῆς αὐξανόμενης προβολῆς τῶν διεμφυλικῶν ἀτόμων, ὑποστηρίζοντας πώς τό νά εἶσαι transexual δέν εἶναι ἐπιλογή, ἀλλά ἁπλᾶ κάτι πού εἶσαι!!
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά σκέφτομαι ὅτι ζοῦμε σέ ἕνα τελείως τρελό κόσμο. Σέ ἕνα κόσμο πού μισεῖ τόν ἑαυτό του καί, ταὐτόχρονα ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή, προσπαθεῖ νά τόν καταργήσει, διακηρύσσει πόσο πολύ τόν ἀγαπάει! Βλέπουμε γονεῖς νά ἀκολουθοῦν τίς ...“ὁδηγίες” τοῦ 4χρόνου παιδιοῦ τους καί τούς γιατρούς νά “κλείνουν τά μάτια” μπροστά σ’ ἕνα ὁλόκληρο σύμπλεγμα ψυχολογικῶν παθήσεων προκειμένου τό ἀγοράκι νά φορέσει φουστάνια! Ἀκοῦμε τό μπαμπά τῆς μικρῆς Ἔιβερι νά “μαθαίνει” τήν κόρη του νά ἀγαπάει τόν ἑαυτό της, τή στιγμή πού ἡ ἴδια μισεῖ αὐτό πού εἶναι καί προσπαθεῖ νά τό ἀφαιρέσει μέ μαχαίρι. Τέλος βλέπουμε ὅλον αὐτόν τόν παραλογισμό νά προβάλλεται σέ ἐξώφυλλα, εἰδικά τεύχη καί συνεντεύξεις μεγάλων περιοδικῶν καί ἐφημερίδων μιά ἐποχή πού ὁ κόσμος βράζει, σέ μιά χρονική συγκηρία τή στιγμή πού  ἄνθρωποι σφαγιάζονται κατά χιλιάδες στή Συρία, διπλωμάτες δολοφονοῦνται ἐν ψυχρῶ κάτω ἀπό τούς ἀλαλαγμούς τοῦ “allahu akbar” καί φορτηγά μέ τρομοκράτες σκοτώνουν ἀνυποψίαστους διαβάτες, περνώντας κυριολεκτικά ἀπό πάνω τους.
Μήπως τελικά καί ἡ μικρή Ἔιβερι, μέ ὅλο τό πανηγύρι πού στήθηκε γύρω της, καί ὁ κόσμος πού βράζει, δείχνουν ἕνα ἀνθρώπινο γένος πού δέν ἀποδέχεται οὔτε αὐτό πού εἶναι οὔτε αὐτό πού ἔχει; Μοῦ θυμίζει τήν ἀποστασία τοῦ Ἑωσφόρου. Δέν ἦταν ἱκανοποιημένος μέ τή φύση του, ἤθελε κάτι ἄλλο καί ἔκανε πόλεμο στό Θεό. Μήπως τελικά ἡ ἀνθρωπότητα βαδίζει στά χνάρια του; Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά μᾶς συγχωρέσει....

Κώστας Βουγᾶς
Διδάκτωρ Μοριακῆς Βιολογίας
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 174

Φεβρουάριος 2017