ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ; -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Είναι ορθόδοξος αυτός που δηλώνει οικουμενιστής; Είναι αυτός που δηλώνει αντι-οικουμενιστής; Είναι αυτός που αποτειχίζεται; Είναι αυτός που παλαιο-καλενταρίζει; Είναι αυτός που δηλώνει «θεματοφύλακας της πίστεως»;

Ποιος από όλους τελικά είναι αληθινά ορθόδοξος χριστιανός και πως να τον διακρίνουμε; Μας απαντά βέβαια ο ίδιος ο Κύριος, αλλά και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ας μου επιτρέψει όμως η αγάπη  και η μακροθυμία του αδελφού  Κωνσταντίνου, να σας παραθέσω τα 14 κριτήρια του Αγίου Νεκταρίου (παρμένα από το έργο του, τα «κείμενα αυτογνωσίας»), με τα οποία κριτήρια και εμείς οι αμαρτωλοί, θα μπορούμε χωρίς καμμιά αμφιβολία, να  απαντήσουμε με βεβαιότητα στο ερώτημα, εάν κάποιος ανήκει    στη κατηγορία των αληθινών ορθοδόξων χριστιανών  ή  στην κατηγορία των ψευδορθοδόξων .

Τα 14  κριτήρια ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (=αληθινής πίστεως) του Αγίου Νεκταρίου (και φυσικά όλης της Εκκλησίας) είναι, σε ελεύθερη μεταφορά,  τα εξής:

1ον   Ορθόδοξος είναι αυτός που έχει  Μυστική πληροφόρηση, ότι ο Χριστός είναι η Αλήθεια, ο Θεός και Σωτήρας μας.

2ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που έχει Μυστική καθοδήγηση στην πράξη , ώστε   να πράττει τέλεια το θέλημα του Θεού.


3ον Ορθόδοξος είναι αυτός που ευρίσκει τον Χριστόν (το πολυπόθητο αγαθό) δια     της αγάπης για τον Χριστό και τον πλησίον.

4ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που  έχει τέτοια ελπίδα στον Χριστό, ώστε ποτέ δεν απελπίζεται, ούτε παθιάζεται από τίποτε.

5ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που η αγία αγάπη του ξεχειλίζει από την καρδιά του και κατακλύζει τα πάντα.

6ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια).

7ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, έχει σοφία, σύνεση, θέληση αγαθή, γνώση και τον άγιο φόβο του Θεού.

8ον Ορθόδοξος είναι αυτός που επανείλθε στην πρώτη του ομορφιά, στο αρχαίο κάλλος.

9ον  Ορθόδοξος είναι ο αγιασμένος άνθρωπος, αυτός  που ευωδιάζει, ο τέλειος.

10ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που βλέπει όσα δεν βλέπονται, τα μυστήρια του Θεού.

11ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που δεν ολιγοψυχεί στα βάσανα και στο μαρτύριο, έχει θάρρος, ισχύ, καρτερία, μεγαλοφροσύνη, ελεημοσύνη κλπ  χριστιανικές αρετές.

12ον  Ορθόδοξος είναι ο σώφρων, ο αγνός, ο ακέραιος, ο παρθενική ζωή διάγων.

13ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που το Άγιο Πνεύμα του δίνει την δύναμη να νικά τους νόμους της φύσεως, ο θαυματουργός δια της προσευχής του.

14ον  Ορθόδοξος είναι αυτός που είναι ζώσα εικόνα του Χριστού, ο εξομοιωμένος με τον Χριστόν.

Λοιπόν αδελφοί αγαπητοί εν Κυρίω, αυτά είναι τα κριτήρια που ο Άγιος Νεκτάριος μας προτρέπει να χρησιμοποιούμε για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ως ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ.


Όπως βλέπουμε με τα κριτήρια αυτά, για να είναι κάποιος 100% ορθόδοξος πρέπει να είναι ΑΓΙΟΣ.

Ιδού και  η εξίσωση που είναι και πνευματικός νόμος  :

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ=ΑΓΙΟΣ και ΑΓΙΟΣ=ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ.

 Επομένως δεν υπάρχει αληθινά (100%) ορθόδοξος χωρίς να είναι άγιος, ούτε και άγιος χωρίς να είναι ορθόδοξος. Γι΄αυτό και ΌΛΟΙ οι Πατέρες των οικουμενικών συνόδων είναι ορθόδοξοι, επειδή είναι άγιοι. Και το αντίστροφο.

Ως προς εμένα, και με βάση τα κριτήρια του Αγίου Νεκταρίου, υπολογίζω να είμαι 0.0000000000001% ορθόδοξος (δηλ άγιος).


  Ελπίζω να σας βοήθησα  πνευματικά. Εύχεσθε.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜεγαλύτερΗ απο όλες τις αρετές και τους πνευματικούς αγώνες ειναι αυτή του μαρτυρίου ,δηλαδή το να χύση κάποιος το αίμα του για την αγάπη του Χριστού!! θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον αγαπητό Ιουστίνο ένας παπικός που μαρτυρή για τον Χριστό είναι ορθόδοξος ? σώνεται ? η ίδια ερώτηση ισχύει και για έναν προτεστάντη , μονοφυσήτη ,ή διαμαρτυρόμενο . όπως επείσης ένας ορθόδοξος που την ημέρα πορνεύει -λόγο σφοδρού σαρκικού πολέμου- και το βράδυ πηγαίνει στον πνευματικό και κλαίγοντας ζητά συνχώρηση ,αυτος είναι ορθόδοξος ή όχι ?

Ανώνυμος είπε...

Eπιμένουν κάποιοι να μπερδεύουν το ορθόδοξος με το αγνός χριστιανός
Ορθόδοξος είναι μόνον αυτός ο οποίος δεν σφάλει στην πίστι, άσχετα αν είναι καλός ,ανθρωπος η όχι

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος Α' ετσι ειναι !! ο Άγιος Νεκτάριος όταν έγραψε το έργο του , ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΝΩθΙ ΣΑΥΤΟΝ , αναφέρονταν στην ηθική πτώση του ανθρώπου που τότε είχε αρχίση να θεριεύει λόγο του < της δύσης ,βέβαια η ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ - ΠΝΕΥΜΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ εάν είναι ανύπαρκτος σε ένα χριστιανό ορθόδοξο , τότε δεν τον οφελεί σε τίποτα η ορθοδοξία , μάλλον τον επιβαρήνει περισσότερο .
9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο.
16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·
17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι.
18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.
19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;
20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. ΚΟΡ. Α' κ.6 ΑΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΦΡΑΖΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ , ΑΛΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ,ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΑΛΟΣ-ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!