ΚΟΣΜΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Στα περιοδικά τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων σχεδόν πάντα δημοσιεύονται φωτογραφίες τῶν Μητροπολιτῶν ἀπό διάφορες θ. Λειτουργίες, χειροτονίες καί ἄλλες ἐκδηλώσεις. Προβάλλονται δραστηριότητες, χωρίς ἰδιαίτερη ἀξία. Ἁπλῶς ἱκανοποιεῖται ἡ φιλοδοξία τῶν Ἀρχιερέων καί δημιουργεῖται ἡ ψευδαίσθηση ὅτι ἐπιτελεῖται σπουδαῖο ἔργο. Ἄν δέ προσέξει κανείς αὐτές τίς φωτογραφίες, θά διαπιστώσει ὅτι ὁ προβαλλόμενος Μητροπολίτης ἔχει σέ κάθε ἐμφάνιση διαφορετικά ἄμφια! Δυστυχῶς, αὐτό προβλέπει τό τυπικό τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος, πού ἔχει αἰχμαλωτίσει καί τούς περισσότερους Μητροπολίτες μας.
Ἔτσι ὁ ἱερός Ναός, ὅταν εἰσέρχεται ὁ Μητροπολίτης ἤ οἱ καλεσμένοι Μητροπολίτες καί οἱ συνοδεύοντες αὐτούς ἱερεῖς, χάνει τήν κατανυκτική του ἀτμόσφαιρα καί γίνεται χῶρος κοσμικῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς, λείπει τό ἁπλό καί ἀπέριττο ἀπό τούς περισσότερους κληρικούς. Νομίζουν ὅτι τό λαμπρό καί ἐντυπωσιακό, τόσο στήν ἐμφάνιση ὅσο καί στήν ψαλμωδία, εἶναι τό ἐνδεδειγμένο καί ἀναγκαῖο. Δέν ἔχουν διαφορετικά βιώματα. Δέν ἔχουν λειτουργήσει ποτέ ἐλεύθεροι ἀπό τή λάμψη τῶν ἐξωτερικῶν πραγμάτων. Γι᾽ αὐτό καί θεωροῦν ἀπαράδεκτο ὁ ναός τους νά εἶναι κατανυκτικός, χωρίς πολλά φῶτα καί μικρόφωνα, χωρίς περιττές ἐπιπλώσεις καί χωρίς πολλά περιττά ἀντικείμενα στό ἱερό. Τά ἔχουν ὅλα πληθωρικά, πλούσια καί ἀριστοκρατικά. Ἔχουν μετατρέψει τό ἱερό σέ παρασκήνια.Ἔγνοια τους ἡ ἐξωτερική τους εἰκόνα. Νά ἀποσπάσουν τό θαυμασμό τῶν λαϊκῶν, πού προσέρχονται στό ἱ. ναό, ἀγνοώντας ὅτι ἐκεῖνοι δέν πηγαίνουν, γιά νά ἀπολαύσουν κάποιο θέαμα ἤ κάποιο ἄκουσμα, ἀλλά νά προσευχηθοῦν καί νά ζητήσουν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων. Γι᾽ αὐτό καί δέν προσέχουν ἰδιαίτερα τά ἄμφια τῶν λειτουργῶν καί τά ψαλτικά τους χαρίσματα. Ἀδιαφοροῦν καί γιά ὅλες τίς ὑποκριτικές τους ἐμφανίσεις. Δέν τούς θεωροῦν κατάλληλους, γιά νά τούς συμπαρασταθοῦν. Αὐτό πρέπει νά τό προσέξουν οἱ κληρικοί, γιατί ὁ κόσμος βρίσκεται μακριά τους. Καί αὐτοί, πού τακτικά ἐκκλησιάζονται καί παίρνουν τό ἀντίδωρο ἀπό τό χέρι τους, εἶναι σέ ἀπόσταση. Τά παράπονά τους εἶναι πολλά καί ἡ ἀπελπισία τους μεγάλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: