Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Kosmas:


Έχεις κάθε δικαίωμα, αγαπητέ φίλε
Misha
, να πεις, ότι δεν θέλεις να απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Είναι αυτονόητο δικαίωμά σου. Νομίζω, όμως ότι, τουλάχιστον, δεν είναι τόσο κομψό εκ μέρους σου, να φαίνεσαι ότι δήθεν απαντάς, χωρίς ν' απαντάς, με το να κρύβεσαι, πίσω από καθ' όλα σεβαστά πρόσωπα, που μπορεί να λένε κάτι σχετικό και το οποίο μάλιστα δεν ξέρουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες το είπαν. Και οι αιρετικοί, πολλές φορές έλεγαν ότι πιστεύουν, ό,τι πιστεύουν οι Πατέρες! Και όμως πίστευαν παρερμηνευμένα τα λόγια των Πατέρων!

Ισχυρίζεσαι, και συμφωνώ κι' εγώ μαζί σου, αδελφέ μου, ότι η ελληνική γλώσσα είναι πλουσιώτατη και μπορείς να πεις ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ. Αυτό όμως σημαίνει, ότι πρέπει προηγουμένως να πεις το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ, και μετά να πεις τα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σου! Αυτό ζήτησα κι' εγώ να κάνεις. Εσύ όμως χωρίς να πεις, ούτε το ΝΑΙ, ούτε το ΟΧΙ, λες τα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σου, μόνο και μόνο για να συσκοτίσεις το πιστεύω σου και όχι για να επεξηγήσεις το ΝΑΙ σου, ή το ΟΧΙ σου! Γίνεται έτσι καλόπιστος διάλογος;

Εν πάση περιπτώσει οι αδελφοί, που με τόσο ενδιαφέρον παρακολουθούν τη συζήτησή μας στο Φόρουμ αυτό, είναι σε θέση να εκτιμήσουν ακριβοδίκαια, όχι μόνο τις τοποθετήσεις του καθένα μας επί της ουσίας, αλλά και τον τρόπο, που ο καθένας μας διεξάγει τη συζήτηση αυτή. Τη συζήτηση αυτή, θέλω εξάπαντος να συνεχίσω μέχρι τέλους, όχι για να επιβάλλω τις απόψεις μου, που πολύ πιθανόν να μην είναι ορθές, αλλά για να δω, που χρήζουν βελτιώσεως, ή διορθώσεως. Εξάλλου, έχω απόλυτη συναίσθηση ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να πω κάτι το λανθασμένο. Γι' αυτό προσπαθώ να μη λέω δικά μου πράγματα, αλλά να επαναλαμβάνω λόγια των Πατέρων. Όπου δεν τα καταφέρνω, παρακαλώ τους εν Χριστώ αδελφούς να με διορθώνουν, για να ανακαλέσω.

Αδελφέ μου, διαπιστώνω με έκπληξη, ότι μέχρι τώρα το πρόβλημά σου ήταν το πού ανήκω εκκλησιαστικά. Δεν με ρωτούσες τόσο καιρό, να σου πω, για να μη αγωνιάς. Βεβαίως, είμαι μέλος της Εκκλησίας, που συνεχίζει και μετά το 1924 να διατηρεί στη λειτουργική της ζωή το πατροπαράδοτο Ορθόδοξο Ημερολόγιο!

Μετά από τις διευκρινίσεις αυτές, θα προχωρήσω, αν θέλει ο Θεός, στις επόμενες καταχωρήσεις μου στη συζήτηση για την «αγιοποίηση των νέων αγίων», για να συνεχιστεί ο ευλογημένος και πολύ ωφέλιμος αυτός Θεολογικός Διάλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: