Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Kosmas:
1 Ειλικρινά χαίρω με την τελευταία καταχώρηση του αδελφού Misha, στην οποία αναγνωρίζει την μεταξύ μας πιθανή ύπαρξη «πολλών κοινών»! Πιστεύω, ότι το μέλλον θα δείξει την ύπαρξη περισσότερων τέτοιων «κοινών»!

2. Χαίρω επίσης γιατί ο αδελφός «είχε την τύχη να βρεθεί με όλους τους προαναφερομένους (εννοεί γέροντες), πλην του π. Ιουστίνου...»!
Αρκεί όμως μιά τέτοια συνάντηση να σχηματίσει κάποιος γνώμη, για τα
πρόσωπα αυτά; Αμφιβάλλω!

3. Γράφει στη συνέχεια ο αδελφός:
«Μου λες πως οι ποιμένες μου είναι λατινόφρονες.... Αυτό τον
χαρακτηρισμό τον απευθύνεις πχ και προς τον πρώην Φλωρίνης
Αυγουστίνο ή και προς τον π. Ιερόθεο Βλάχο ή τον π. Νικόλαο, επίσκοπο
Μεσογαίας...»;

Δεν θ’ αποφύγω την απάντηση, κατά το λόγο του Ευαγγελίου:
« έτοιμοι δε αεί προς απολογίαν παντί τω αιτούντι υμάς λόγον περί της εν υμίν ελπίδος μετά πραΰτητος και φόβου» ( Α΄ Πετρ. 3, 15). Ούτω:

α. Τον Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαο, δεν έχω την τιμή να γνωρίζω, ουδέ καν να συναντήσω ποτέ. Αλλ’ ούτε έχω διαβάζει ή ακούσει ποτέ ένα λόγο του υπέρ της Ορθοδοξίας και κατά του παπισμού, του Οικουμενισμού, ή των Λατινοφρόνων αδελφών του, με τους οποίους διατηρεί αδιατάρακτη «κοινωνία».
Ως εκ τούτου, δεν αισθάνομαι καμιά δυσκολία να πιστεύω ότι είναι Λατινόφρονας.Δεν υπάρχουν σχόλια: