Στὰ «Ἑκατὸν ψυχωφελῆ κεφάλαια» ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Ἐδέσσης (Συρίας) γράφει:

«Δικαιολογημένα ἡ ἀγάπη ὠνομάστηκε μητρόπολις τῶν ἀρετῶν καὶ συγκεφαλαίωσις τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν (Ρωμ. ΙΓ/. 9 – 10). Ἂς καταβάλουμε λοιπὸν κάθε κόπον, μέχρις ὅτου ἐπιτύχουμε τὴν ἱερὴ ἀγάπη. Μὲ αὐτὴν ἂς ἀποτινάξουμε τὴν τυραννία τῶν παθῶν καὶ ἂς ὑψωθοῦμε στοὺς οὐρανοὺς πετώντας μὲ τὰ φτερὰ τῶν ἀρετῶν καὶ θὰ δοῦμε τὸν Θεόν, ὅσον εἶναι δυνατὸν στὴν ἀνθρώπινη φύση».

Δεν υπάρχουν σχόλια: