Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.

«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Περιστατικά του βίου του αγ. Ιω. ΔαμασκηνούΑγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Misha:

φίλε Κοσμά, σου έγραψα παραπάνω πως αν ισχύει γενικώς και αδιακρίτως η ρήση "ο κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω" τότε και οι έλληνες παλιοημερολογίτες είναι και αυτοί ακοινώνητοι...τους λόγους σού τους εξέθεσα παραπάνω αλλά απάντηση δεν πήρα....

και γνωρίζω πως δεν θα πάρω απάντηση γιατί στην περίπτωσή μας το προφανές καθίσταται οδυνηρό για τις ζηλωτικές συνειδήσεις ....

γράφεις :
Παράθεση:
πολύ φοβάμαι, ότι σήμερα «αγιοποιούνται» πρόσωπα, τα οποία σπάνια, ή καθόλου δεν είναι Ορθόδοξα, ή στην καλύτερη περίπτωση δεν μιλάνε για την ορθή πίστη, ως απαραίτητο όρο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και το ακόμη χειρότερο, για να εξουδετερώσουν την διδασκαλία των αγίων Πατέρων, οι οποίοι εντέλλονται την παύση της «κοινωνίας» των πιστών με τους αιρετικούς επισκόπους, ή με όσους «κοινωνούν» με αιρετικούς επισκόπους, διδάσκουν τʼ αντίθετα!και σου απάντησα:

Παράθεση:
YΓ. Με τη λογική "ο κοινωνων ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω" και οι περισσότερες παλιοημερολογίτικες παρατάξεις ειναι ακοινωνητες διότι έιχαν εκκλησιαστική κοινωνία κατά καιρούς και έως πρόσφατα με την Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς η οποία ειχε ΣΤΑΘΕΡΗ κοινωνία με το Πατριαρχείο Σερβίας,με το Πατριαρχειο Ιεροσολύμων και της οποίας αρκετοι κληρικοι συλλειτουργουσαν συχνά πυκνά με κληρικους του Πατριαρχείου Κων/πόλεως,του Πατριαρχειου Μόσχας,του Πατριαρχειου Αντιοχείας κλπ....


Δυστυχώς η λογική αυτή θυμίζει πολύ έντονα το σχίσμα των παλαιοπιστων στην Ρωσία (τους οποίους με πολλήν αγάπη συμβούλευε να επιστρέψουν στην Εκκλησία ο όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ) για το οποίο αξιζει να ενημερωθούν οι φίλοι ζηλωτές ......

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΑΤΑΙ - ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΟΝ - ΜΕΓΑΛΥΝΟΝ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Των εν Νικομηδεία 20.000 μαρτύρων, Δόμνας μάρτυρος.


Δισμύριοι όντες τον αριθμόν οι Άγιοι ούτοι Μάρτυρες έλαβον τον στέφανον του Μαρτυρίου κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του ασεβούς Μαξιμιανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπστ΄- τε΄ (286- 305). Τότε επιστρέφων ούτος νικητής από τον κατά των Αιθιόπων πόλεμον, ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα δια την νίκην αυτήν· επέμφθησαν λοιπόν από αυτόν γράμματα πανταχού παρακινητικά δια να έλθωσιν όλοι εις την Νικομήδειαν και να προσκυνήσωσι τους θεούς του. Εις την Νικομήδειαν ευρίσκετο τότε ενάρετός τις Επίσκοπος ονόματι Κύριλλος,

ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ – του αγίου Νικήτα του Στηθάτου «Β΄ Εκατοντάδα κεφαλαίων»

Ο Θεός επιτρέπει να μας έρχονται πειρασμοί ανάλογα με την αρρώστια των παθών και τη σήψη της αμαρτίας, που είναι μέσα μας, και μας ετοιμάζει το πικρόν φάρμακον των κριμάτων του, είτε δριμύτερον είτε ηπιώτερον. Αν η ύλη της αμαρτίας μέσα μας αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται εύκολα, αποτελείται δηλαδή από λογισμούς φιληδονίας και φιλοζωϊας, τότε το ποτήρι των πειρασμών, μας δίδεται ανακατεμένο με συμπάθεια από τον Γιατρό των ψυχών μας, γιατί σφάλλουμε σε ανθρώπινα νοήματα και επηρεαζόμαστε ακόμη από τα ανθρώπινα. Εάν όμως η ύλη είναι δυσκολοθεράπευτη και έχει προχωρήσει σε βάθος και προκαλεί σήψη θανάσιμη, καθώς αποτελείται από λογισμούς αλαζονείας και άκρας υπερηφανείας, τότε το ποτήρι των πειρασμών, μάς δίδεται χωρίς αραίωση, με ρυθμό δριμύτατον, ώστε μέσα στην φωτιά τών αλλεπαλλήλων πειρασμών να λιώση και να υποχωρήση η νόσος με την ταπείνωση και έτσι να φύγη από τις ψυχές μας. Και αφού ξεπλύνουμε με δάκρυα τούς αλμυρούς λογισμούς, να παρουσιασθούμε καθαροί μέσα στο φως της ταπεινώσεως στον Γιατρό των ψυχών μας.

ΧΑΡΑ ΜΕΓΑΛΗ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Πόνος και πόθος και πληγή αγιάτρευτη του πεσμένου ανθρώπου το κυνήγι της χαράς. Από τη μαύρη εκείνη ώρα που αναρχικά περιφρόνησε τον Άναρχο Θεό και ιταμά διέρρηξε το δεσμό τής αγάπης του, έχασε τον Παράδεισο και μαζί του έχασε τη χαρά. Κι ούτε υπήρχε ελπίδα να την ξαναβρή, έτσι που έμενε αλλοτριωμένος από τον Θεό και εχθρός απέναντί του. Γι΄ αυτό ήταν το πιο ευχάριστο μήνυμα, το όντως ευαγγέλιο για την ανθρωπότητα, η απόφασι του Θεού να εισβάλη στην ιστορία της, ν΄ αρχίση την ανθρώπινη ζωή Του από τα σπλάγχνα της Παρθένου Μητέρας του, την οποία κατέστησε τον πρώτο θεωμένο άνθρωπο, την απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Κι είνε ο ευαγγελισμός της Παρθένου, από την πρώτη φορά ως σήμερα, μήνυμα το ίδιο καινούργιο, το ίδιο χαρούμενο και λυτρωτικό για όλους.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι ποιμένες να έχουν ζήλο για το ποίμνιο (Β' Κορ.ια' 1-6)


Τη αυτή ημέρα 27η Δεκεμβρίου, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούται.

Θεόδωρος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ούτος ήτο γέννημα και θρέμμα της Κωνσταντινουπόλεως, ζήσας κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου Δ΄ του Πωγωνάτου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη χξη΄ - χπε΄(668- 685), δια δε την πολλήν αυτού ευλάβειαν και αρετήν εχειροτονήθη Πρεσβύτερος της αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας, γενόμενος έπειτα σύγκελλος και σκευοφύλαξ.

Τη αυτή ημέρα 27η Δεκεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γραπτού, αδελφού Θεοφάνους του Ποιητού και Γραπτού.

Θεόδωρος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, ο Γραπτός, ομού με τον αδελφόν του Θεοφάνη (τον εορταζόμενον ιδίως κατά την ενδεκάτην Οκτωβρίου), ήσαν κατά τους χρόνους Θεοφίλου του εικονομάχου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ωκθ΄ - ωμβ΄(829 – 842), ότε μεγάλως ηγωνίσθησαν αμφότεροι δια την τιμήν και προσκύνησιν των αγίων Εικόνων· όθεν εδάρησαν ασπλάγχνως και κατά προσταγήν του Θεοφίλου εγράφησαν εις το μέτωπόν των με σίδηρον πεπυρωμένον οι ιαμβικοί στίχοι ούτοι:   

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Σχολιασμός της επιστολής του πατρ. Βαρθολομαίου


Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "π. Σταύρος Βάϊος: Εκείνο, που συνιστώ, σε όσους με...":

Ποιο ημερολόγιο ακολουθεί ο πατέρας Σταύρος Βάϊος?

***
Απάντηση από το κείμενο της αποτείχισής του:
Ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού και τηρώ το Παλαιό Ημερολόγιο, χωρίς να έχω προσχωρήσει σε οποιαδήποτε παραταξή του. Κατόπιν τούτων, σας ενημερώνω, ότι εφεξής δεν επιθυμώ καμία περαιτέρω σχέση ή επαφή μαζί σας ή με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της κακόδοξης Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας διότι είμαι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ από αυτή
***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Υποθέτω ότι πλέον σταδιακά θα πρέπει οι συνειδητοποιημένοι χριστιανοί να αποχωρούν από τη νεοεποχίτικη, εκκοσμικευμένη εν πολλοίς, νεοημερολογιακή, παποκαισαρική Εκκλησία. Όσο υποστηρίζουν, συνευδοκούν, συμπροσεύχονται, αλληλοσυνεργάζονται με αιρέσεις δεν υπάρχει πλέον λόγος να πηγαίνει κανείς σε τέτοιους χώρους. Μυστήρια υπάρχουν αλλά η μόλυνση επεκτείνεται, αφού μνημονεύουν αιρετίζοντες.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Και με τους ΓΟΧ που συνειδητά μεταδίδουν όλα τα μυστήρια σε Ν/τες που το έχουν δίπορτο, το ίδιο μόλυσμα δεν γίνεται;

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Είμαι αυτός που ρώτησε και ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο διαχειριστή. Αποτειχίστηκα πλέον από την αίρεση αλλά δεν θέλω για την ώρα να αλλάξω ημερολόγιο γιατί δεν θέλω να σκανδαλίσω τους γύρω μου με το να αναγάγω το ημερολόγιο σε δόγμα. Είναι κατά την προσωπική μου άποψη σωστό μακροπρόθεσμα είτε όλοι οι Ορθόδοξοι να ενωθούμε στο νέο ημερολόγιο καταδικάζοντας τον Οικουμενισμό και ρυθμίζοντας τις όποιες στρεβλώσεις προκύπτουν(αυτό είναι πιο δύσκολο) ή να πάμε όλοι στο παλαιό ημερολόγιο καταδικάζοντας πάλι τον Οικουμενισμό (που είναι και στο παλαιό) αλλά αυτό να γίνει σε μία πραγματικά Μεγάλη και Ορθόδοξη Σύνοδο συντεταγμένα και χωρίς παράλληλες συνόδους. Μέχρι τότε αναμένω στην αποτείχιση που θεωρώ ως τον μόνο σωστό κατά τους Αγίους Πατέρες δρόμο και ευελπιστώ μόλις τα πράγματα ωριμάσουν σε μία μεγάλη σύναξη των αποτειχισμένων πλέον.....
Και πάλι ευχαριστώ τον κύριο διαχειριστή...

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Δε γνωρίζω τι κάνουν κάποιοι ΓΟΧ αν αυτό που λες αληθεύει.. Γνωρίζω ότι στους ΓΟΧ όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί βαπτισμένοι είναι δεκτοί και πολύ καλά και άριστα γίνεται. Γνωρίζω ότι ο ιερέας κατά τη θεία μετάληψη προειδοποιεί το ποίμνιο, να προσέλθουν στο μυστήριο όσοι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι κατά τα ειωθότα της ορθόδοξης πίστης, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει αποφασίσει η Εκκλησία, μετάνοια, εξομολόγηση, νηστεία αλλά και όσοι ακολουθούν τη πατροπαράδοτη και ακαινοτόμητη  Εκκλησία του Χριστού κλπ. και όσοι έχουν πνευματικούς οδηγούς οι οποίοι στέκονται στέρεοι στα της ορθής πίστεως και παραδόσεων της Εκκλησίας ακολουθώντες τους πατέρες της Εκκλησίας σε όλα όσα εντέλλονται..

***
Ο  ΣΤΑΥΡΟΣ   άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Θα συμφωνήσω σ' αυτά που έγραψες, εκτός από το περί δόγματος του ημερολογίου.
Από αυτό άρχισαν όλα ( εγκύκλιος του 1920 ) και από την στιγμή που το "ασήμαντο" ημερολογιακό έσχισε την Εκκλησία, αυτομάτως το καθιστά σημαντικό.
Σύμφωνοι, δεν είναι Δογματικό ζήτημα, αλλά η ζημιά που έκανε είναι η ίδια.
Είναι αμαρτία να διαιωνίζεται κάτι που έσχισε την Εκκλησία.
Για 1600 χρόνια μεχρι το 1924 η Εκκλησία έκανε λάθος;
Και αυτό το "διόρθωσαν" με το έτσι θέλω οι Μασόνοι Μελέτιος και Χρυσόστομος;
Οι Άγιοι τόποι με το πάτριο δεν πάνε;
Τα Θαύμα του Αγίου Φωτός με το πάτριο δεν εμφανίζεται;
Το άγιον όρος το πάτριο δεν ακολουθεί;
Ένα σωρό Τοπικές Εκκλησίες και Πατριαρχεία με το πάτριο δεν πηγαίνουν;
Αδελφέ τα παραπάνω απλά στα υπόψιν
Σε κάθε περίπτωση ο κάθε ένας έχει και το δικό του μυαλό και την ψυχή του χώρια.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο": 

9.24
Χαίρομαι που είσαι σε Ιερέα με φόβο Θεού, ( υπάρχουν κι εξαιρέσεις) αλλά ο κανόνας είναι αυτό που έγραψα.
Η συντριπτική πλειονότητα μεταδίδουν όλα τα μυστήρια στους Νεοημερολογίτες, εδώ μέχρι και τις καμπάνες το Πάσχα με το Νέο τις βαράνε στις 12 με το νέο (μια ώρα νωρίτερα, αντί για τη 1.00 )
Υπάρχει και εγκύκλιος των ΓΟΧ ( βλέπε στην σελίδα τους ) που καλούν τους Ιερείς να συμμορφωθούν. Αυτό προφανώς κάτι σημαίνει.

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Όχι, όχι προς Θεού δεν είναι δόγμα το ημερολογιακό ζήτημα, αν ήταν κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ-πολύ βαρύ και δε θα μιλούσα περί μολυσμού, αλλά θα ήταν αίρεση το να καταργείς δογματική αλήθεια. Για σκέψου να μη θεωρείς τον Χριστό ως Θεάνθρωπο και να τον δέχεσαι ως απλό άνθρωπο ή μόνο Θεό όπως τον θέλουν οι μονοφυσίτες.. Και όμως αυτή η σημερινή καινοτομημένη εκκλησία του νεοημερολογητισμού όλους τους αγκαλιάζει τάχα συμφιλίωση κλπ. Μα όλους πρέπει να τους αγαπάμε δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά δε μπορείς να συμπροσεύχεσαι με έναν που δε δέχεται αποφάσεις συνόδων της Εκκλησίας, γκρεμίζεις όλο το οικοδόμημα, αλλοιώνεις τη πίστη που παρέλαβες και αν κάνουμε τέτοιες οικονομίες σε μια γενιά με τέτοιες εκκοσμικευμένες συμπεριφορές θα δούμε πράματα και θάματα με αλλαγές που οι πατέρες της Εκκλησίας των περασμένων αιώνων θα έφριτταν. Εδώ μας λέει ρητά το Ευαγγέλιο ούτε μια τελεία, ούτε κόμμα να μην αλλάξετε, άλλοι έχυσαν το αίμα τους για να διατηρηθούν ακαίρεα τα δόγματα, πώς σήμερα ξαφνικά αλλάζουν υποχθόνια παραδόσεις αιώνων από γενιά σε γενιά δήθεν εξορθολογισμού κλπ; Η Εκκλησία έχω τη γνώμη δεν χρειάζεται εξορθολογισμό, ό,τι αποφαίνεται είναι η ίδια η αλήθεια δια μέσω των αιώνων, ακέραια, ατόφια, αναλλοίωτη, ξεκάθαρη. Αν εμείς ως άνθρωποι-που είμαστε αιχμάλωτοι των παθών μας θέλουμε να εξορθολογίζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας πνευματικά θέματα αυτό είναι λάθος. Εμείς οι άνθρωποι χρήζουμε εσωτερικής ανακαίνισης. κι όχι η Εκκλησία που φέρει υγεία αφ΄ εαυτής! Είμαι 0 9΄27..

***

Ο   Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Ο   Ανώνυμος είπε...
Όχι,  όχι προς Θεού δεν είναι δόγμα το ημερολογιακό ζήτημα,  Η ενότης της εκκλησίας δεν είναι δόγμα??  Ποιος έσχισε την εκκλησία το 1924?


***

Ο   Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο":

Προέχει αναμφίβολα η ενότητα της Εκκλησίας, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι δόγμα το ημερολογιακό ζήτημα.. Άλλο να πω ο Χριστός είναι όπως είπα Θεάνθρωπος που είναι δόγμα, κι άλλο να πω ο Χριστός είναι ένας απλός άνθρωπος που ισχυρίζονται οι μουσουλμάνοι ή μόνο Θεός που ισχυρίζονται οι μονοφυσίτες τα οποία είναι αιρέσεις και κακοδοξίες. Άλλο να πω βαπτίζομαι βυθιζόμενος μέσα στο νερό που είναι δόγμα κι άλλο να πω ραντίζομαι και το ανάγω ως βάπτιση που είναι κακοδοξία, ή να καταργήσω τη νηστεία γιατί είναι αναχρονιστική, ενώ είναι δόγμα επειδή μας την υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός, νήστευσε 40 μέρες στην έρημο, αλλά και χωρίς τη νηστεία και τη προσευχή δαίμονες δεν απομακρύνονται.. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω όταν διαχωρίζω μια δογματική αλήθεια από μια επιμέρους κακοδοξία. Κι αν προτιμώ τη πατροπαράδοτη που είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, τους γνήσιους ορθόδοξους χριστιανούς δε με ελκύει το ημερολογιακό ζήτημα, αλλά επειδή στέκονται ακέραιοι, σταθεροί, εδραίοι στα πατροπαράδοτα, τη παράδοση της Εκκλησίας, σε όλα εκείνα που μας παραδόθηκαν χωρίς οικονομίες και απορρίψεις διατηρούν την ορθή πίστη αμόλυντη χωρίς να συσχηματίζονται με το κόσμο και τα του κόσμου, αλλά και είχα από πολύ νωρίς στα άγουρα χρόνια της νιότης αποκαλύψεις ότι εκεί είναι καλά, άριστα, στέρεα και απλανή..