"Ιδού καιρός ήγγικε της σωτηρίας ημών! Ευπρεπίζου σπήλαιον, η Παρθένος εγγίζει του τεκείν".

Με τον ύμνο αυτόν ο ιερός υμνωδός, μας εισάγει στην μεγάλη εορτή της Γεννήσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 
Ακούγοντας τα πανέμορφα αυτά λόγια έρχεται συνειρμικά στο νού μας μια παρόμοια υμνολογική φράση από την Μ. Τεσσαρακοστή:
 
"ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας".
 
Η σύνδεσή τους βαθύτατη, αφού κανένα νόημα δεν θα είχε ο ευπρεπισμός του υλικού σπηλαίου της Βηθλεέμ.
 
Το ζητούμενο είναι ο ευπρεπισμός του σπηλαίου της ψυχής μας. Και τούτο δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνον διά της μετανοίας.
Eίθε αυτά τα Χριστούγεννα να είναι ένα νέο πνευματικό ξεκίνημα με περισσότερο ζήλο για αγώνα ώστε έτσι η Γέννηση του γλυκυτάτου Ιησού μας να επιτελείται διαρκώς εντός των σπηλαίων των καρδιών μας.

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!

A ωδή Κανόνος Χριστουγέννων --- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Η Γέννησις του Σωτήρος Χριστού.


Η Γέννησις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ούτως εγένετο.  Βλέπων ο φιλάνθρωπος Θεός ότι το γένος των ανθρώπων ετυραννείτο υπό του διαβόλου, ευσπλαγχνίσθη, και αποστείλας τον Άγγελον αυτού Γαβριήλ διεμήνυσε δι΄ αυτού εις την Θεοτόκον το «Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου»· ειπούσης δε Αυτής το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου», ευθύς συνελήφθη εν τη αχράντω και παρθενική μήτρα Αυτής ο Υιός και Λόγος του Θεού και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όταν δε ήγγιζον προς το συμπληρούσθαι οι εννέα μήνες από της Συλλήψεως, τότε εξεδόθη διάταγμα υπό του Καίσαρος Αυγούστου, ίνα απογραφή όλη η οικουμένη, ήτις ήτο υπό την εξουσίαν του· ταύτην δε την απογραφήν ίνα ενεργήση, απεστάλη ο ηγεμών Κυρήνιος εις τα Ιεροσόλυμα. Τότε λοιπόν ανέβη και Ιωσήφ ο Μνήστωρ και φύλαξ της Θεοτόκου μετ΄ Αυτής εις την Βηθλεέμ, ίνα απογραφώσιν εκεί. Μέλλουσα δε να γεννήση η Παρθένος, δεν εύρε τόπον προς κατοικίαν, δια τον πολύν λαόν, όστις συνήχθη εκεί, και ο οποίος προλαβών κατώκησεν εις όλας τας οικίας της Βηθλεέμ. Δια τούτο εμβήκεν εντός πτωχικού σπηλαίου, ένθα εγέννησεν αφθόρως τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και σπαργανώσασα ως βρέφος τον Κτίστην των απάντων, έθηκεν αυτόν εις την φάτνην (Λουκ. β: 7) των αλόγων ζώων, διότι έμελλε να ελευθερώση ημάς από την αλογίαν.     

***


Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "O Συναξαριστής της ημέρας.":

https://www.youtube.com/watch?v=gpAidwqZjf8

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 69 ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
(ΣΕΛΙΔΕΣ 57-98)
ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΟΥΝ

ὅλους τοὺς ἀνιστόρητους «ἱστορικούς»  ἢ τοὺς ἀστοιχείωτους ἢ τοὺς ἰδιοτελεῖς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας, ὅλα τὰ «φασιστοειδῆ» ὑποκείμενα δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς, ποὺ μᾶς ἀντιμετώπιζαν μέχρι τώρα ὡς δῆθεν κατάλοιπα τῆς χούντας ἢ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τοῦ ἀνεπανάληπτου Ἐθνάρχη – Κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια πραγματοποιήθηκε δῆθεν μὲ τὴν οἰκοδόμησι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν στὸ ὄνομα Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἢ στὸ Μήλεσι ἀπὸ τὸν Ἅγιο Πορφύριο ἢ στὴν Αἴγινα ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου…


23.12.2016

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ!!!

Σε Κώδικες του Αγίου Όρους μαρτυρούνται πολυάριθμες εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου σε Αγιους Γεροντες , στους οποίους και δήλωσε «όστις Με χαιρετίζει μίαν φοράν την ημέραν με τους Χαιρετισμούς, τους οποίους πολύ αγαπώ, θα τον προστατεύω, θα τον διαφυλάττω από παν κακόν, θα τον επιβλέπω καθ' όλην την ζωή του και εν εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα τον υπερασπισθώ ενώπιον του Υιού μου».
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΕΙ
  ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΥ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΕΔΩ ΜΕΙΛ
  ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙΑ xairetismoitheotokou@gmail.comhttp://agiooros.org/viewtopic.php?f=53&t=7473&p=34757#p34757

Χριστούγεννα στη σπηλιά. -- Tου Φώτη Κόντογλου.

Χριστούγεννα παραμονές. Χριστούγεννα και χιονιάς πάντα πάνε μαζί. Μα εκείνη τη χρονιά οι καιροί ήτανε φουρτουνιασμένοι παρά φύση. Χιόνι δέν έρριχνε. Μοναχά που η ατμόσφαιρα ήτανε θυμωμένη, και φυσούσανε σκληροί βοριάδες με χιονόνερο και μ’ αστραπές. Καμμιά βδομάδα ο καιρός καλωσύνεψε και φυσούσε μια τραμουντάνα που αρμενιζότανε. Μα την παραμονή τα κατσούφιασε. Την παραμονή από το πρωΐ ο ουρανός ήτανε μαύρος σαν μολύβι, κ’ έπιασε κ’ έρριχνε βελονιαστό χιονόνερο.
Σε μια τοποθεσία που τη λέγανε Σκρόφα, βρισκότανε ένα μαντρί με γιδοπρόδατα, απάνω σε μια πλαγιά του βουνού που κοίταζε κατά το πέλαγο. Το μέρος αυτό ήτανε άγριο κ’ έρημο, γεμάτο αγριόπρινα, σκίνους και κουμαριές, που ήτανε κατακόκκινες από τα κούμαρα.

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη Καθηγητού Π.Α :

...Γράφετε, σεβαστοί πατέρες, ότι οι οικουμενιστές πατριάρχες και λοιποί, αυτήν την παναίρεση του οικουμενισμού: 
«την διδάσκουν “γυμνή τη κεφαλή”, την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στήν πράξη κοινωνούντες παντοιοτρόπως μέ τούς αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων και ποιμαντικές συνεργασίες»!
 

Με το κείμενο αυτό, περιγράφετε κατά λέξη τον ΙΕ΄ κανόνα της πρωτοδευτέρας, ο οποίος σας δίνει το δικαίωμα να διακόψετε το μνημόσυνο των πατριαρχών, αρχιεπισκόπων και επισκόπων.
 
Δεν το κάνετε όμως, και δεν θα το κάνετε ποτέ!
 

Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός υποκλέπτει την προσδοκία!

Πρέπει να θλιβώμεθα, διότι συνεορτάζομε τα Χριστούγεννα με τους Φράγκους της Δύσεως και όχι με τους Ορθοδόξους των Αγίων Τόπων. Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός υποκλέπτει την προσδοκία! Πότε θα αντιληφθώμεν την θανατηφόρον αυτήν παγίδα εκ του οικουμενιστικού Oυνιτικού συνεορτασμού;
***
Ο  Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Το Βατικανό υποκαθιστά την Βηθλεέμ και ο Παπισμός ...":

Είναι λυπηρό οι ορθόδοξοι σε όλο το κόσμο να γιορτάζουν αύριο τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνα και μόνο στην Ελλάδα μαζί με τους παπικούς να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα!
***


Σ.σ.  Αύριο, δυστυχώς, δεν είναι μόνο η εκκλησία της Ελλάδος  αλλά και της Βουλγαρίας της Αλεξανδρείας, της Αντιοχείας, της Κύπρου, της Αλβανίας κλπ. που θα εορτάσουν τα Χριστούγεννα. Το Πάτριο ακολουθούν οι Ρώσοι, Σέρβοι , και Γεωργιανοί . 

ΛΟΓΟΣ Β΄ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ -- (Ληφθείς εκ του Μακαρίου Σκορδίλη)

«Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαράν μεγάλην σφόδρα· και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το Παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού» (Ματθ. β: 10-11).                         

Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε· άσατε τω Κυρίω πάσα η γη· εξέλθετε λοιπόν από τας θύρας του ουρανού, σεις οι λειτουργοί του πρώτου Φωτός, αι δεύτεραι λάμψεις και ακτίνες της υπερφώτου Ουσίας, τα νοερά και άϋλα πνεύματα των Αγγελικών ουσιών, δια την παράδοξον ταύτην θεωρίαν εξέλθετε, δια να τον προϋπαντήσετε ουχί ως φοβερόν Βασιλέα επάνω εις τα ύψη του ουρανού, αλλ΄ ως ταπεινότατον δούλον μέσα εις το σπήλαιον της Βηθλεέμ· ουχί δια να ψάλλετε τον εν τοις υψίστοις μέγαν Θεόν, αλλά το εν τοις ταπεινοίς μικρότατον Βρέφος· «και εξαίφνης εγένετο συν τω Αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου, αινούντων τον Θεόν και λεγόντων· δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. β: 13-14).

Λόγος εις την κατά Σάρκα ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΛΟΓΟΣ  Α΄                                                                                                                            
Δαμασκηνού Μοναχού, του Υποδιακόνου και Στουδίτου                                                                                                                                       
Αι εορταί της Εκκλησίας μας, ευλογημένοι Χριστιανοί, ομοιάζουν ωσάν μεγάλον και υπέρλαμπρον κήπον, εις τον οποίον υπάρχουν όλα τα άνθη· εντός δε του κήπου αυτού κάθηται Βασιλεύς λαμπροφόρος, όστις προσκαλεί πάντας τους ανθρώπους και συνομιλεί μετ΄ αυτών· όσοι δε εισέλθουν εις αυτόν, έχουν μεν χαράν, διότι ωσφράνθησαν τα ωραία εκείνα άνθη, αλλά περισσότερον χαίρονται, διότι επλησίασαν τον Βασιλέα και συνωμίλησαν μετ΄ αυτού· ούτως είναι και αι εορταί και αι μνήμαι των Αγίων. Κήπος είναι η Εκκλησία μας η Αγία και θεοτίμητος· άνθη είναι αι πανηγύρεις των Αγίων όλων, είτε Μαρτύρων είπης, είτε Ιεραρχών, είτε Αποστόλων, είτε Προφητών, είτε άλλου τινός. Βασιλεύς δε μέγας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι, ο λαμπρός, ο καθαρός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο ιατρός των ανθρώπων, ο ζωοδότης των κτισμάτων όλων.

ΕΙΣ ΙΣΧΥΡΟΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

Τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀπαγορεύση τὴν εἴσοδον εἰς οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἐπισκόπους

Μητροπολῖται, ὡς ὁ Πειραιῶς, ὀφείλουν νὰ ζητήσουν τὴν διακοπὴν τοῦ διαλόγου μετὰ τῶν Παπικῶν κ.λπ.

Τὴν ἔναρξιν δυναμικοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὑπὸ λαϊκῶν, κληρικῶν καὶ Μητροπολιτῶν προτείνει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καὶ ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Θεόδωρος Ζήσης. Εἰς ὁμιλίαν του εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ὁ π. Θεόδωρος καλεῖ τοὺς Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι διαφωνοῦν μὲ τὸν διάλογον μετὰ τῶν Παπικῶν, τῶν Ἀγγλικανῶν κ.λπ., μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνει καὶ τὸν Μητροπολίτην Πειραιῶς νὰ ἀξιώσουν ἀπὸ τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν πᾶσαν διακοπὴν τοῦ διαλόγου. Καλεῖ ἐπίσης τὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ἀπαγορεύση τὴν εἴσοδον εἰς Οἰκουμενιστὰς Πατριάρχας καὶ Ἀρχιεπισκόπους, καί τήν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποχωρήση ἀπὸ τοῦ ΠΣΕ (Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων) κατά τὸ παράδειγμα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας.
Τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας τοῦ Πρωτοπρ. π. Θεοδώρου Ζήση εἰς τὸ «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσ/νίκης ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!

Εις ποίαν οδυνηράν δοκιμασίαν μας υποβάλλει το μήνυμα! Πως θα αναμετρηθώμεν με την απαίτησιν;  Πως θα κατορθώσωμεν αξίως να δοξάσωμεν τον Γεννώμενον Χριστόν; Διανοούμεθα εν πίστει την Ενσάρκωσιν του Θείου Λόγου και περιπίπτωμεν εις θάμβος. Βυθιζόμεθα εις το μυστήριον, το «ξένον και παράδοξον» και μένομεν άναυδοι. Που θα εύρωμεν αγγελικόν νουν, δια να κατανοήσωμεν την κένωσιν του Υιού και Θεού; Με ποίαν καρδίαν θα αγαπήσωμεν; Ομολογουμένως, η πιστή ψυχή, μελετώσα την άπειρον αγάπην του Θεού προς τους ανθρώπους, περιέρχεται εις αμηχανίαν. Ω, πόσον μικροί είμεθα ημείς και πόσον μέγας ο Θεός! Και ποίον μεγαλείον κρύπτεται εις την εκούσιον ταπείνωσίν Του! Μία μόνον διέξοδος υπάρχει δια την έκθαμβον και ευεργετουμένην ψυχήν: Η ευγνωμοσύνη, ο πνευματικός κλαυθμός, η ευχαριστία προς την αγάπην, τον Θεόν. Και νομίζω ότι το μόνον ανταπόδομα εις τας ανεκφράστους ευεργεσίας του Θεού είναι η θερμή ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Ω, και να εγνωρίζαμεν τι είμεθα, από πού ερχόμεθα, που πηγαίνομεν!