Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (11) μέρος


Βυζαντινή μουσική --- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Μηνά μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου μαρτύρων.

Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο στὰ μέσα περίπου τοῦ 3ουαἰώνα μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς εἰδωλολάτρες. Ὡστόσο, τὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο μεγάλωνε, δὲν κατάφερε νὰ σκληρύνει τὴν καρδιά του ἡ ὁποία, ὅταν ἦλθε ἡ στιγμή, σκίρτησε ἀκούγοντας τὴν φωνὴ τοῦ «ἐτάζοντος καρδίας καὶ νεφρούς» (Ψλμ.7, 10) Θεοῦ καὶ ἔτσι ὁ ἔφηβος ἀκόμη, Μηνᾶς, ἔγινε χριστιανός.
Μεγαλώνοντας, ἐπέλεξε νὰ σταδιοδρομήσει στὸν Ρωμαϊκὸ στρατό, στὸ ἱππικὸ τάγμα τῶν Ρουταλικῶν, ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ Ἀργυρίσκου. Ἡ ἕδρα τῆς μονάδας του ἦταν στὸ Κοτυάειον (σημερινὴ Κιουτάχεια) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐκεῖ ὁ Μηνὰς διακρίθηκε καὶ γιὰ τὴν φρόνησή του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἀνδρεῖο του φρόνημα καὶ γι’ αὐτὸ ἔχαιρε ἐκτιμήσεως στὸ κύκλο τῶν στρατιωτικῶν. 
Δυστυχῶς ὅμως, τρεῖς αἰῶνες μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ παλαιὸς κόσμος ἀκόμη δὲν ἤθελε νὰ δεχθεῖ τὸ λυτρωτικὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως, παραμένοντας αὐτάρεσκα, ἐγωιστικὰ καὶ αὐτοκαταστροφικὰ προσκολλημένος στὴν φθορὰ καὶ τὸ σκοτάδι. Οἱ αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης ἄρχισαν καὶ πάλι «πρὸς κέντρα λακτίζειν»(Πράξεις 26, 14). Ὁ Διοκλητιανὸς καὶ ὁ Μαξιμιανὸς διέταξαν διωγμὸ ἐναντίον τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, διωγμὸ ὁ ὁποῖος κράτησε ἀπὸ τὸ 303 ἕως τὸ 311 μ.Χ.

Καλώς έγραψε ο Πλάτων "η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως"


Πρωτοπρ. Βασίλειος Βολουδάκης : Η Παράταξη των «Ανθενωτικών» φαίνεται κατακερματισμένη και αλληλοεξοντουμένη, λόγω μικροτήτων…

Η Παράταξη των «Ανθενωτικών» φαίνεται κατακερματισμένη και αλληλοεξοντουμένη, λόγω μικροτήτων που έχουν αναγορευθεί σε μείζονα πνευματικά και σωτηριολογικά θέματα. Πολλές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι ο αντιοικουμενιστικός αγώνας στις μέρες μας δεν γίνεται για να επικρατήση το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων μας στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά με σκοπό να επιτευχθούν οι κατάλληλοι συσχετισμοί που θα καθορίσουν το ποια θρησκευτική Ομάδα θα επιβάλλη τη δική της θεολογική ορατότητα στο σύνολο των Ορθοδόξων, στηριζομένη στον αριθμό των Θρησκευτικών Σωματείων και Συλλόγων που την ακολουθούν.

Δὲν ὑπερασπίζονται τὸ ὀρθόδοξο ἦθος καὶ τὴν παράδοση.

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση                                                                                                                                              
Στὴν ἐποχὴ μας οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ θεολόγοι συνηθίζουν νὰ γράφουν ἐγκωμιαστικὰ κείμενα, ποὺ ἀναφέρονται σὲ ἀξιωματούχους τῆς Ἐκκλησίας, μὲ σκοπὸ νὰ ἀποκτήσουν τὴν εὔνοιά τους, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν στὸ ἄμεσο μέλλον τὰ δικά τους συμφέροντα. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει πολὺ ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ διόρθωση τῶν κακῶς κειμένων καὶ τῶν ἀθεοφόβως διαπραττομένων στὴν Ἐκκλησία. Δὲν ὑπερασπίζονται τὸ ὀρθόδοξο ἦθος καὶ τὴν παράδοση. Δὲν ἐνοχλοῦνται ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι προκαλοῦν μεγάλη φθορὰ στοὺς Ὀρθοδόξους. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀποτελέσματα τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος, ποὺ ἔχει αἰχμαλωτίσει τοὺς σύγχρονους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς θεολόγους.      
***
 Ο Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Δὲν ὑπερασπίζονται τὸ ὀρθόδοξο ἦθος καὶ τὴν παράδο...": 

Έτσι είναι. Δε χρειάζεται πολύ σκέψη,ο καθένας το καταλαβαίνει εκτός κι αν είναι εντελώς φευγάτος. Πραγματικά για να ακολουθήσεις τον Χριστό χρειάζεσαι πολλά κότσια,δεν είναι τυχαίο που είπε όταν αποφασίσει κάποιος να οργώσει το χωράφι του δε κοιτάει το αλέτρι,δε κοιτάζει πίσω του,κοιτάζει μόνο μπροστά και μόνο μπροστά,αφήνοντας τα πάντα πίσω του,υπολογίζοντας όπως μας λέει σε κάποιο άλλο σημείο το κόστος της οικοδομής,και τις συνέπειες. Εμείς ως δειλοί συνήθως λέμε ναι αλλά στη πράξη χωλαίνουμε,λέμε ναι αλλά στη πρώτη δυσκολία κολλάμε,λέμε ναι αλλά δε θυσιάζουμε τις απολαύσεις μας και τα αξιώματά μας αν κινδυνεύσουν! Ειλικρινά,νομίζω ότι στη κρίση πολλοί θα τρίβουμε τα μάτια μας,αυτούς που θεωρούσαμε τελευταίους θα είναι πρώτοι κι εμείς που νομίζουμε οι αχρείοι ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού θα μας πει ο Χριστός δε σας ξέρω ποιοί είσαστε!

O οικουμενιστής Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος αφίχθη στην Κύπρο...


Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Να έχετε τον θάνατο πάντοτε εμπρός εις τα μάτια σας.

Και έτερος καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατο. Δεν είμαι άξιος, αδελφοί μου, να σας διδάσκω και να σας συμβουλεύω, πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και Θεό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη του και την ευλογία του, να ευλογήσει και αυτή τη χώρα και όλα τα χωριά των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και τα πράγματά σας και τα έργα των χεριών σας. Και πρώτον, αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνισθεί ο Κύριος να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας και να σας αξιώσει ν΄ απεράσετε κι εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα, εις αυτή τη μάταιη ζωή και μετά ταύτα να πηγαίνετε εις τον παράδεισο, εις την πατρίδα μας την αληθινή, να χαίρεσθε και να ευφραίνεσθε και να δοξάζετε και να προσκυνείτε Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Ανίσως και είναι κανένας από λόγου σας να αφήσει τα γένεια του, ας σηκωθεί απάνω να μου το ειπεί, να τον φιλέψω ένα χτένι και να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουνε.

Διαψεύδει ο Σεβ. Περιστερίου

Προ εβδομάδων διέρρευσαν εις το διαδίκτυον φωτογραφίαι από τα κείμενα της Συνόδου του Κολυμβαρίου. Ο Ο.Τ. με βάσιν αυτάς ενημέρωσε τους αναγνώστας ότι 27 Ιεράρχαι δεν είχαν υπογράψει το κείμενον δια τας διαχριστιανικάς σχέσεις. Μεταξύ αυτών από την Εκκλησίαν της Ελλάδος εφέροντο ως μη υπογράψαντες ο Σεβ. Ναυπάκτου και ο Σεβ. Περιστερίου, ενώ ο Σεβ. Αλεξανδρουπόλεως ως μη υπογράψας μόνον εις το αγγλικόν. Είχαμε διατηρήσει και τότε επιφυλάξεις καθώς εφαίνοντο εις άλλα κείμενα να υπογράφουν Ιεράρχαι εις το αγγλικόν και εις άλλα εις το ελληνικόν. Τελικώς, διεπιστώθη από ανεπισήμους δηλώσεις του Σεβ. Περιστερίου ότι ο ίδιος υπέγραψε το κείμενον αυτό και ότι είναι εσφαλμένη η εντύπωσις που εδημιούργησαν αυταί αι φωτογραφίαι. Αναμένομεν επομένως τα επίσημα κείμενα να δοθούν από την γραμματείαν του Κολυμβαρίου εις την δημοσιότητα, ώστε να γνωρίζη το πλήρωμα της Εκκλησίας ποίοι τελικώς υπέγραψαν και ποίοι όχι. Μέχρι στιγμής με σαφήνειαν και πλήρη βεβαιότητα είναι γνωστοί μόνον όσοι εκ των Ιεραρχών δημοσίως εγνωστοποίησαν δια δηλώσεών των ότι δεν υπέγραψαν, οι οποίοι όμως δεν υπερβαίνουν τους πέντε. Διατί τόση μυστικότης με τα κείμενα; Φοβούνται τας αντιδράσεις;

"O.T"

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ; ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; -- Του π. Θεοδώρου Ζήση


Πῶς πρέπει νά χρησιμοποιῆ ὁ πλούσιος τόν πλοῦτον, τόν ὁποῖον τοῦ ἐχάρισε καί τοῦ ἔδωσεν ὁ Θεός. Καί πῶς οἱ πτωχοί πρέπει νά ἀντιμετωπίζουν τήν πτωχείαν καί πῶς τούς πλουσίους. Διατί προέχει ὁ πνευματικός πλοῦτος;
  “Ἄνθρωπος δὲ τις ἦν πλούσιος καὶ πτωχὸς δὲ τις ὀνόματι Λάζαρος” (Λουκ. ιστ´ 19-20). Πλοῦτος καὶ πτωχεία, πλοῦτος καὶ φτώχια, πλούσιοι καὶ πτωχοί, εἶναι καταστάσεις ζωῆς, καταστάσεις βίου, οἱ ὁποῖες ἔχουν καὶ πολλὲς πνευματικὲς διαστάσεις καὶ πολλὲς ἐπίσης πνευματικὲς παρανοήσεις… Στὴ σκέψη καὶ στὸ ὑποσυνείδητο ὅλων μας ἀσφαλῶς ὑπάρχει ἡ ἐπιθυμία νὰ εἴμαστε πλούσιοι καὶ μὲ ἀποστροφὴ σκεφτόμαστε τὴ φτώχια, ἰδιαίτερα μάλιστα αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς οἰκονομικῆς, ὅπως τὴ λέμε, κρίσεως ἔχουμε τὴν αἴσθηση ὅτι ὅλοι ἔχουμε γίνει πτωχότεροι καὶ ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς πτωχεύσεώς μας, ἔν τινι μέτρῳ, σὲ πολλοὺς ἀπὸ μᾶς αὐτὴ ἡ κατάσταση ὁδηγεῖ σὲ μελαγχολίες, σὲ ἀπογοητεύσεις, σὲ ἀγωνίες: τί θὰ γίνει στὸ μέλλον, πῶς θὰ τὰ βγάλουμε πέρα, γιατί γίνονται αὐτὲς οἱ ἀδικίες, γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς ὁρισμένους νὰ πλουτίζουν καὶ μάλιστα ἀθέμιτα, ὄχι μὲ νόμιμους τρόπους, καὶ γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς ὁρισμένοι νὰ εἶναι πτωχοὶ καὶ νὰ ὑποφέρουν στὴ ζωὴ τους μέσα στὴ φτώχια καὶ μέσα στὴ δυσκολία;