Από σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, υπάρχει αντίπαλος και λέγεται “Ελεύθερη Πατρίδα”.

Σήμερα, που η απογοήτευση, η απόγνωση και η θλίψη έχουν φωλιάσει στις καρδιές των Ελλήνων και που το απόλυτο σκοτάδι έχει απλωθεί μπροστά στα μάτια τους, ξεπροβάλλει μέσα από την καμένη γη, το κόμμα της “Ελεύθερης Πατρίδας”. 
Η “Ελεύθερη Πατρίδα” δεν είναι ένα κόμμα από αυτά που δημιουργούνται κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι ένα κόμμα που σχεδιάστηκε για να αναλάβει την εξουσία την “επόμενη μέρα” για να μη βρεθεί ο ελληνικός λαός έρμαιο των παγκοσμιητών και των πολυεθνικών.
 
Δημιουργήθηκε από ανθρώπους με ηθική και αξίες που στόχο έχουν να βάλουν ξανά την Ελλάδα στο δρόμο της ιστορίας. Απευθύνετε σε αγνούς πατριώτες, σε καλούς χριστιανούς, σε ανθρώπους που έχουν θάρρος, ανοιχτό μυαλό και όραμα για να εργαστούμε όλοι μαζί συλλογικά και να φέρουμε την Ελλάδα εκεί που της αξίζει, στην κορυφή.
 
Μέχρι τώρα οι ισχυροί του κόσμου και αυτοί που κυβερνούσαν και συνεχίζουν να κυβερνούν την Ελλάδα δεν είχαν αντίπαλο στη χώρα μας. Από σήμερα για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, υπάρχει αντίπαλος και λέγεται “Ελεύθερη Πατρίδα”.
Καλή δύναμη σε όλους.

Ηλίας Ευαγγελόπουλος

Economist

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (11) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ολυμπά, Σωσιπάτρου, Ροδίωνος εκ των 70.

Καὶ οἱ ἕξι ἦταν ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. Ἀναφέρονται ὅλοι στὸ ιστ’ κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ὑπῆρξαν ἐπίσκοποι τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἔγιναν ἄριστοι ἐφαρμοστὲς τῆς ἐντολῆς τοῦ θεοπνεύστου λόγου τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλὰ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως, μηδὲ ὡς κατὰ κυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου». Ποιμάνετε, δηλαδή, τὸ ποίμνιο τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι στὴ δικαιοδοσία σας, καὶ ἐπιβλέπετε αὐτὸ μὲ κάθε ἐπιμέλεια καὶ προσοχή, ὄχι ἀναγκαστικά, ἐπειδὴ βρεθήκατε στὴν θέση αὐτή, ἀλλὰ μὲ ὅλη σας τὴν θέληση, χωρὶς νὰ ἀποβλέπετε σὲ αἰσχρὰ κέρδη, ἀλλὰ μὲ προθυμία καὶ ζῆλο, χωρὶς νὰ καταπιέζετε τοὺς πιστούς, ποὺ σὰν ἄλλοι γεωργικοὶ κλῆροι δόθηκαν στὸν καθένα σας γιὰ πνευματικὴ καλλιέργεια ἀλλὰ νὰ γίνεσθε στὸ ποίμνιο ὑποδείγματα ἀρετῆς ἀξιομίμητα.

Πράγματι, καὶ οἱ πέντε Ἀπόστολοι ἔγιναν ὑποδείγματα ἀρετῆς . Ὁ Ὀλυμπᾶς καὶ ὁ Ἠρωδίων πέθαναν μαρτυρικὰ ἐπὶ Νέρωνος. Ὁ Σωσίπατρος ἔγινε ἐπίσκοπος στὸ Ἰκόνιο καὶ πέθανε ἐπιτελώντας ἄριστα τὰ καθήκοντά του. Ὁ Τέρτιος ἔγινε δεύτερος ἐπίσκοπος Ἰκονίου μετὰ τὸν Σωσίπατρο. Ἔγραψε δὲ καὶ τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. ιστ’ 22).
Ἡ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Τερτίου ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 30ηὈκτωβρίου. Ὁ Ἔραστος κυβέρνησε μὲ παρόμοιο τρόπο τὴν ἐπισκοπὴ Νεάδος. Καὶ ὁ Κούαρτος, σὰν ἐπίσκοπος Βηρυτού, πάλεψε μὲ θάρρος καὶ ἐνέταξε σὰν χριστιανοὺς στὴν ἐπισκοπή του πολλοὺς εἰδωλολάτρες.

Πως μπορεί να μιλήση ο Χριστός σε έναν άνθρωπο που δικαιώνει τον εαυτόν του;

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότι οι περισσότεροι από τους χριστιανούς σήμερα αγνοούμε την πνευματική μας κατάσταση. Είμαστε «νεκροί τοις παραπτώμασιν», και όχι μόνον δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πεπληρωμένοι των δωρεών του Παναγίου Πνεύματος, κοσμούμενοι υπό των αρετών. Δυστυχώς αυτή η αυτάρκεια που μας μαστίζει καταστρέφει το έργο της σωτηρίας. Πως μπορεί να μιλήση ο Χριστός σε έναν άνθρωπο που δικαιώνει τον εαυτόν του; Πως μπορεί να αναπτυχθή το μεγάλο χάρισμα της μετανοίας και του πένθους σε μια καρδιά που δεν αισθάνεται την ερήμωσή της; Οπότε δεν μπορεί να αναπτυχθή εσωτερική ζωή.

Τὸ καλὸν καὶ γνήσιον κοστίζει -- Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΥ ΚΟΣΤΙΖΕΙ;

Τοῦ αείμνηστου  Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου


Τίς μεγαλύτερες πνευματικές ἀξίες τῆς ζωῆς, τίς ἔχει ἀποκαλύψει, δίχως ἀμφιβολία, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Καί τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Aπ. Παῦλος, τίς διασαφηνίζει στίς ἐπιστολές του. Μάλιστα, στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του, τίς συγκεφαλαιώνει στις τρεῖς μεγαλειώδεις καί βασικές: Τήν Πίστι,την  Ἐλπίδα και την Ἀγάπην (ΙΓ΄13). Ξεχωρίζω τώρα τήν πολυδύναμη Πίστη, σάν ἀρετή καί σάν ὕψιστη ἀξία τῆς πνευματικῆς και τῆς καθόλου ἀνθρώπινης ζωῆς. Συχνά δίδασκε καί μιλοῦσε ὁ Κύριος γιά τήν πίστη. Κι ὅπου την ἔβλεπε καί τή συναντοῦσε, χαιρόταν. Ὅταν ὅμως τήν ἀναζητοῦσε καί δέν τήν εὕρισκε, τό πνεῦμα του τόν στενοχωροῦσε. Ἀναρωτιότανε, κάποτε, ἐάν στήν περίπτωση πού ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐρχότανε ξανά στη γῆ, θά ‘βρισκε τήν πίστη στή γῆ, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους; (Λουκ.ΙΗ΄8). Κι αὐτός ἀκόμα ὁ Σίμων, ἐάν πῆρε ἀπ’ τό Διδάσκαλό του τό ὄνομα Πέτρος, εἶναι γιατί, ἔκρυβε στήν ψυχή του μιά δυνατή καί ρωμαλέα πίστη. «Σύ εἶ Πέτρος καί ἐπί ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τήν ἐκκλησίαν» (Ματθ. ΙΣΤ΄18). Τον ὀνομάζει Πέτρον, γιατί, μέ βράχο ἔμοιαζε ἡ στερεότητα τῆς πίστης του. Στις μέρες μας, ἡ πίστη ἀποδομεῖται καί ἀμφισβητεῖται. Τη θέση της την παίρνει ἡ ἀπιστία καί ἡ ἀθεΐα. Τούτη «῾Η φοβερή λέπρα τῆς ψυχῆς», ὅπως τήν ἀποκαλεῖ ὁ Φώτης Κόντογλου. Ὁ ἀθεϊσμός ἁπλώνει παντοῦ τά πλοκάμια του. Και το γελοῖο εἶναι, ὅτι, ἐμφανίζεται σαν μοντέρνος και «ἐπιστημονικός»! Ἐνῶ πρόκειται γιά παρανοϊσμό καί φρεναπάτη. Ἡ ἀπιστία ἀποτελεῖ τό θρίαμβο τῆς ἡμιμάθειας. Καί, ὅπως, πολύ σωστά, εἰπώθηκε, «ἡ ἡμιμάθεια εἶναι χειρότερη ἀπό την ἀμάθεια»! Αὐτό τό θρίαμβο τῆς ἡμιμάθειας ζοῦμε σήμερα. Τόν ἀθεϊσμό τοῦ διαδικτύου μέ τίς στρατιές τῶν ἡμιμαθῶν, πού ὑπογράφουν τόν ἀθεϊσμό τους με την ἡμιμάθειά τους.

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ: Τὸ «ἁμάρτημά» μου εἶναι ὅτι εἶμαι ἀντιοικουμενιστής καί ἀντιπαπικὸς

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ KFOR ME EIXE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΝ ΜΟΥ

Ὁ διωκόμενος Ὀρθόδοξος Μητροπολίτης Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. Ἀρτέμιος ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας καὶ Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἔδιδον τὴν ἐντύπωσιν ὅτι εἶναι ἀντιοικουμενισταὶ καὶ ἀπεδείχθησαν φιλο–οικουμενισταί, εἰς συνέντευξιν, τὴν ὁποίαν παρεχώρησεν εἰς τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν ΝΙΝ (9η Δεκεμβρίου) ὑποστηρίζει ὅτι ἡ δίωξίς του εἶναι πολιτική. Συνδυάζει τὴν πολιτικὴν δίωξίν του μὲ τὰς Ἐθνικάς του θέσεις διὰ τὸ Κόσσοβον καὶ τὰ Μετόχια, τὴν ἀντιοικουμενιστικὴν καὶ ἀντιπαπικήν του στάσιν. Τὰ κυριώτερα σημεῖα τῆς συνεντεύξεώς του ἔχουν ὡς ἀκολούθως:
«—Ἡ ἀπόφασή σας εἶναι νὰ ἀκολουθήσετε τὴ βαθιὰ ρήξη μὲ τὴν Σύνοδο καὶ τὴ διαφωνία μὲ τὶς ἀποφάσεις της;
—Ὄχι. Δὲν πρόκειται γιὰ ρήξη. Εἶναι ἡ παραμονὴ σὲ ἐκεῖνο, ποὺ ἤμουν γιὰ 50 χρόνια. Δὲν διαχωρίζομαι ἀπὸ κανέναν. Ἁπλά, ἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι δὲν θὰ συμμορφωθῶ μὲ τὶς ἀντικανονικὲς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.
Δὲν εἴχατε τὴν ὑποχρέωση νὰ ὑπακούσετε ὡς Ἐπίσκοπος στὸν Πατριάρχη καὶ τὴ Σύνοδο;
σεβασμὸς τῆς ὑποχρέωσης ὑπάρχει ἐφόσον δὲν καταπατῶνται οἱ Κανόνες καὶ τὰ ζητήματα τῆς Πίστης. Σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρκους μου ὁμολογῶ ὅτι παραμένω σὲ ἕνωση μὲ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους, τοὺς Ἁγ. Πατέρες, τὶς Συνόδους, τὸν  Ἅγιο Σάββα, καὶ δὲν ἔχω χωριστεῖ ἀπὸ αὐτά…
Σὲ ἐρώτημα γιατί θεωρεῖ ἀντικανονικὴ τὴν ποινή, ποὺ τοῦ ἐπεβλήθη Ἐπίσκοπος ἀπαντᾶ:
—Ἁπλά, οἱ ἀποφάσεις (τῆς Συνόδου) δὲν ἐλήφθησαν μὲ τὸν προβλεπόμενο ἀπὸ τοὺς Κανόνες τρόπο. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταδικαστεῖ καὶ νὰ τιμωρηθεῖ χωρὶς τακτικὴ διαδικασία, χωρὶς ἀκροαματικὴ διαδικασία, χωρὶς ἀπόδειξη.

Γέροντας καὶ Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. Παρθένιος:

Ὅπου δὲν ὑπάρχει  ʻʼ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ κληρονομιὰ τῆς ὁμολογίας τῆς πίστεως ʼʼ  δὲν ὑπάρχει ἐκκλησία καὶ συνεπῶς οὔτε ἱερωσύνη, οὔτε βάπτιση, οὔτε μυστήρια. Αὐτὴ τὴ θέση βρίσκουμε καὶ στὰ θεόπνευστα κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ στοὺς βίους τῶν ἁγίων. Μὴ ξεγελιόμαστε. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀποστολικὴ διαδοχή, ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἀποστολικὴ πίστη, ἐπειδὴ ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία μιλάει γιὰ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς Θείας Χάριτος, ὡς αἰώνια ἔκφραση τῆς Θείας Φύσεως, πράγματα ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ τὰ περιγράψεις μὲ λόγια. Συνεπῶς ὅταν μιλᾶμε γιὰ Θεία Χάρη, ἐννοοῦμε ὅτι μποροῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ποὺ εἴμαστε κτίσματα καὶ θνητοὶ νὰ φτάσουμε στὴ θέωση». 

ΤΡΑΜΠ

Με αφορμή τις αμερικανικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016, ημέρας των Ταξιαρχών Σεραφείμ, Μιχαήλ και Γαβριήλ, αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά ο ανερμάτιστος τρόπος με τον οποίο το σινάφι των απανταχού του «ντουνιά» δημοσιολογούντων παπαγάλων διαστρεβλώνουν τα συμβαίνοντα στον πλανήτη αναμειγνύοντας τις φαντασιώσεις τους με την σκληρή πραγματικότητα. Η διανοητική καχεξία τους και η νοητική τους ρηχότητα να προσλάβουν το μέγεθος και τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού σε πλανητική κλίμακα, τους έκανε να μην αντιλαμβάνονται την ασφυκτικά δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται ο καθημερινός λευκός άνθρωπος από απόψεως εύρεσης εργασίας αλλά και έλλειψης προσωπικής ασφάλειας λόγω της αυξανόμενης εγκληματικότητας της συμπορευόμενης με την μαζική εισροή αλλόφυλων, αλλόθρησκων και αλλόδοξων στοιχείων στις χώρες με δυτικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Είπε Γέροντας:

Οι πονηροί λογισμοί μοιάζουν με τις μύγες που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. 
Αν λοιπόν τις σκοτώνεις τμηματικά, μία-μία καθώς μπαίνουν, δεν κουράζεσαι. Αν όμως αφήσεις να γεμίσει το σπίτι, πολύς κόπος θα χρειαστεί για να τις βγάλεις. Μπορεί βέβαια να το κατορθώσεις, μπορεί όμως να αποκάμεις και να τις αφήσεις να σου ρήμαξουν το σπίτι.