Ἔχεις Ὑπακοή; - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Α΄ Λουκᾶ)


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Βαρούχ προφήτου, Χαρίτωνος ομολογητού.


Φιλαλήθης καὶ θαρραλέος ὁ Βαρούχ, ἔζησε τὸν 7ο αἰῶνα π.Χ. Ἦταν γιὸς τοῦ Νηρίου καὶ ὑπῆρξε ἀφοσιωμένος ἀκόλουθος καὶ γραμματέας τοῦ προφήτη Ἱερεμία. Ὅταν ἦταν φυλακισμένος ὁ Ἱερεμίας, ὁ Βαροὺχ ἔγραψε μὲ ὑπαγόρευσή του προφητεῖες, μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ τὶς ἀναγνώσει στὸ λαὸ σὲ ἡμέρα νηστείας. Ἀλλὰ ὁ βασιλιὰς Ἰωακείμ, ὅταν πληροφορήθηκε αὐτό, ἀντὶ νὰ ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὶς νουθεσίες τοῦ προφήτη, ἔριξε τὸ βιβλίο του στὴν φωτιά. Οἱ προφητεῖες ὅμως ἐκεῖνες, γράφηκαν καὶ πάλι. Ὁ Βαροὺχ ὑπέστη καὶ φυλάκιση, διότι οἱ Ἰουδαῖοι τὸν μισοῦσαν γιὰ τὴ φιλαλήθη καὶ θαρραλέα του γλῶσσα. Τὸν κατηγοροῦσαν μάλιστα, ὅτι αὐτὸς παρακινοῦσε ἐναντίον τους τὸν προφήτη Ἱερεμία. Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι κατέφυγαν φοβισμένοι στὴν Αἴγυπτο γιὰ τὴν στάση τους κατὰ τοῦ βασιλιὰ τῆς Βαβυλῶνας, μαζὶ μὲ τὸν Ἱερεμία πῆγε ἐκεῖ καὶ ὁ Βαρούχ. Ραβινιστικὴ παράδοση ἀναφέρει, ὅτι αὐτὸς μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Ἱερεμία ἐπανῆλθε στὴν Βαβυλῶνα. Ὁ Βαροὺχ στὸ ὁμώνυμό του βιβλίο μέσα στὴν Ἁγία Γραφή, προλέγει καθαρὰ γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!!!!

«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.» 

***

Ο  Αλέξανδρος  άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚ...":

Αυτή η "εκκλησία" είναι μία πραγματικότητα. Ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος έχει προσηλυτιστεί στις δύο καρδιές. Στην άσπιλη καρδιά της Παναγίας της Φάτιμα και στην ιερή καρδιά του Χριστού. Ότι ακριβώς δηλαδή ζήτησε και καλά η Φάτιμα στις ψευδοεμφανίσεις της.... Ο προσηλυτισμός όπως επεξήγησε ο "άγιος"Ιωάννης Παύλος ο 2ος πραγματοποιείται μέσω της κοινωνίας και μόνο. Η Φάτιμα ωστόσο είχε ζητήσει στις ψευδοεμφανίσεις της και τον προσηλυτισμό της Ρωσίας στην άσπιλη καρδιά πράγμα που δεν έγινε στο Κολυμπάρι(τυχαία άραγε ή βάση σχεδίου??). Η ίδια παπική εκδοχή της Παναγίας(της δικής τους παπικής Παναγίας) εμφανίστηκε στο Γκαραμπαντάλ και προειδοποίησε πως αν η Ρωσία δεν προσηλυτιστεί τότε θα ξεσπάσει η τιμωρία του Θεού που μεταφράζεται σε εισβολή της Ρωσίας στην Ευρώπη και έναρξη του 3ουΠΠ. Ο πόλεμος σύμφωνα με την ψευδοπροφητεία τους θα σταματήσει θαυματουργικά καθώς ο Χριστός θα επιτελέσει το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ποτέ. Ένα θαύμα με παγκόσμιο αντίκτυπο, με αναστάσεις νεκρών και θεραπείες ασθενών. Ένα μέγα ψευδοθαύμα λέω εγώ που οι παπικοί αναμένουν και που πιθανώς θα σηματοδοτεί και την αρχή της εμφάνισης του αντιχρίστου αφού όπως λέει και στην Αποκάλυψη η 8η κεφαλή θα θεραπευτεί από την θανατερή της πληγή και θα θαυμάσει ολόκληρος ο κόσμος που όνομα δεν έχει γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ένα ψευδοθαύμα που έχει περάσει και στις Ελληνικές ψευδοπροφητείες για θαυματουργική παύση του πολέμου και για δήθεν ανάσταση του Βασιλιά Ιωάννη ή του μαρμαρωμένου Βασιλιά ή του φίλου του Θεού. Ο αντίχριστος ψευδοθεός και μέγας ειρηνοποιός και οικολόγος(κατά τα πρότυπα του "αγίου" Φραγκίσκου της Ασίζης) Βασιλιάς του Ελέους θα έχει εμφανιστεί.....

Αλέξανδρος

Όποιον αγαπάς υπηρετείς, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού (περί αγάπης, Γ΄ Εκατοντάδα) :

Όποιον αγαπά κανείς αυτόν φροντίζει οπωσδήποτε να υπηρετή. Εάν, λοιπόν, αγαπά κανείς τον Θεόν οπωσδήποτε φροντίζει και να κάνη εκείνα, που είναι αρεστά σ΄ Αυτόν. Εάν, όμως, αγαπά την σάρκα, φροντίζει τότε να κάνη εκείνα, που ευχαριστούν την σάρκα.

"Γιατί χρειάζονται τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά;"

Mητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Ἐν Πειραιεῖ τῇ 27 Σεπτεμβρίου 2016

Μία φοβερή παθογένεια τῆς ἐποχῆς μας εἶναι νά συμπλέκεται ἡ ἐμπάθεια καί ἡ κακότητα μέ τό θράσος τῆς ἀγνοίας, ἡ ἀνευθυνότητα μέ τήν ἔπαρση καί τήν προκατάληψη. Ὅλα αὐτά χαρακτηρίζουν ὅλους ὅσους ἔσπευσαν μέ περισσό θράσος νά ψέξουν τήν ἀπόφαση τοῦ          Δ.Σ. τοῦ Γηροκομείου Πειραιῶς νά ἀπαγορεύσει τόσο στούς φιλοξενουμένους σέ Αὐτό, ὅσο καί στούς ἐργαζομένους κατά τό ὡράριον ἐργασίας τους τήν χρήση καπνικῶν προϊόντων (κάπνισμα) καί τήν χρήση οἱασδήποτε ἑστίας φωτιᾶς (ἀναπτήρες - σπίρτα).

            Τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς εἶναι Ν.Π.Ι.Δ., ἕνα πρότυπο κοινωνικό ἵδρυμα μέ ἱστορία 125 χρόνων, καταξιωμένο στήν πόλη τοῦ Πειραιῶς, πού συνδιοικεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Πειραιῶς καί τόν Δῆμο Πειραιῶς καί προσφέρει χωρίς καμμία κρατική ἐπιχορήγηση ἕνα ἐξαίρετο κοινωνικό ἔργο.