Theotokion -- Orthodox Hymns


Η προσφορά της Πεντηκοστής -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ο λόγος δώρο αποκλειστικό του Θεού στον άνθρωπο, που τον κατέστησε κυβερνήτη και άρχοντα του σύμπαντος, υπέστη και αυτός τις συνέπειες της πτώσεως. Μαζί με τα άλλα θεϊκά στοιχεία της προσωπικότητος φθείρεται και η λειτουργία του λόγου· η σκέψη του ανθρώπου, οδηγός για την γνώση και την αλήθεια, εκτρέπεται σε δρόμους απωλείας και η γλώσσα του, μέσο συνεννοήσεως και συνδέσμου, γίνεται όργανο διασπάσεως και συγχύσεως. Καταντά άλογος και άλαλος ο πεσμένος άνθρωπος και η Βαβέλ περνά στην ιστορία ως σύμβολο της αποτυχίας και της διαιρέσεως της ανθρώπινης κοινωνίας.                                                                                                                        
Αιώνες πολλούς αργότερα, όταν η εξαχρείωση και εξαθλίωση έχουν φθάσει σε οριακά επίπεδα, έρχεται ο Μονογενής Υιός και Λόγος – σημειώστε το όνομα – του Θεού, για να ενώσει τα διεστώτα, να αποκαταστήσει την σαλευμένη ειρήνη και να ανασυγκροτήσει την διαλυμένη κοινωνία. Με τον ζωογόνο λόγο του ανασταίνει την συνείδηση του πεσμένου ανθρώπου. Με το θάνατο και την ανάστασή του αφθαρτίζει την φύση του, την καθιστά καινή κτίση μέσα στην Εκκλησία του, όπου ο ίδιος προσφέρεται ακατάπαυστα ως άσαρκος λόγος (αγία Γραφή) και ως ένσαρκος λόγος (μυστήριο Θείας κοινωνίας).

Επιστολαί, Γ΄ Προκοπίω: Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος

Αν πρέπει να πω την αλήθεια, έμαθα ν’ αποφεύγω τις συντροφιές των Επισκόπων, αφού καμιάς Συνόδου δεν βίωσα το αγαθόν τέλος μήτε ορθή λύση προβλημάτων. Και τούτο γιατί πάντα πρυτάνευαν οι έριδες και η φιλαρχία.   Γι’ αυτό κλείσθηκα στον εαυτό μου και βρήκα στη μοναξιά την ασφάλεια της ψυχής μου και την ηρεμία μου.

G) Do We Worship the Same God? PART 2


Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Ιουστίνου του φιλοσόφου και μάρτυρος, Πύρρου, Χαρίτωνος και Θεσπεσίου μαρτύρων.

Ὁ «θαυμασιώτατος» Ἰουστίνος, κατὰ τὸν μαθητή του Τατιανό, ἐγεννήθηκε στὴ Φλαβία Νεάπολη τῆς Παλαιστίνης, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2ου αἰῶνος μ.Χ., ἀπὸ γονεῖς Ἕλληνες εἰδωλολάτρες, τὸν Πρίσκο Βάκχιο, καὶ μητέρα, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἀγνοοῦμε. Ὁ Μεθόδιος Ὀλύμπου τὸν μνημονεύει ὡς ἄνδρα μὴ ἀπέχοντα πολὺ τῶν Ἀποστόλων οὔτε κατὰ τὸ χρόνο οὔτε κατὰ τὴν ἀρετή. Πράγματι δὲ ὁ χρόνος γεννήσεώς του δύναται νὰ τοποθετηθεῖ περὶ τὸ 110 μ.Χ., ἐφ’ ὅσον τὸ 135 μ.Χ., κατὰ τὴ συζήτηση πρὸς τὸν Τρύφωνα, παρουσιάζεται νὰ ἔχει περατώσει ἤδη τὶς φιλοσοφικές του σπουδὲς καὶ πρὸς τὸ τέλος τους νὰ ἔχει προσελκυσθεῖ στὴ Χριστιανικὴ πίστη.
Προικισμένος μὲ ἐξαιρετικὴ πνευματικὴ ἀνησυχία καὶ φιλομάθεια, ὁ νεαρὸς Ἰουστίνος ἀσχολήθηκε καὶ ἐμβάθυνε στὶς δοξασίες τῶν Στωικῶν, τῶν Ἐπικουρείων, τῶν Περιπατητικῶν, τῶν Πυθαγορείων καὶ τῶν Πλατωνικῶν φιλοσόφων. Μὲ ἀκόρεστη ἐπιθυμία, ἤθελε νὰ γνωρίσει ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ εὕρει τὴν πραγματικὴ ἱκανοποίηση. Τότε ὁ Θεός, μὲ θαυμαστὴ ἐπέμβαση, τὸν ὁδήγησε στὶς πηγὲς τῆς ἀλήθειας, στὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή, τὸ 135 μ.Χ.

Γέρων Σάββας : .. εἶμαι ἀνεπιθύμητος στό μέρος πού θά ἔδινα τήν ζωή μου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τώρα μέ διώκουν, ἐπειδή λέω τήν ἀλήθεια πού αὐτοί φοβοῦνται νά ποῦν.

....Λυπᾶμαι πολύ Ἅγιε Χανίων καί λοιποί, ἀλλά κανένας ἐκφοβισμός, κανένας περιορισμός καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνετε ἐσεῖς ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε, δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς σταματήσει νά διατρανώνουμε τήν διαχρονική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς καθημαγμένης, ἀπό τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας, Ὀρθόδοξης Πίστης. Πρῶτον, διότι ὅλα ὅσα λέτε γιά μένα εἶναι ἀνυπόστατα, ψευδῆ καί συκοφαντικά καί δεύτερον, διότι ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά καί κάτι ἄλλο:
 Συγχωρέστε με πού θά ὁμιλήσω ὡς ἄφρων, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀλλά τό ἐπιβάλλει ἡ περίσταση. Τό 1996 ὑπηρετοῦσα τήν πατρίδα μου στό ἐπίλεκτον σῶμα τῶν καταδρομέων ἀλεξιπτωτιστῶν, στήν Πρώτη Μοίρα Ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ Μάλεμε,  στά Χανιά τῆς Κρήτης. Ὅταν λοιπόν, συνέβη τό περιστατικό μέ τά Ἴμια, τότε μαζί μέ τά ἄλλα παιδιά πού ὑπηρετούσα, ἀφοῦ συναχθήκαμε καί ἀντιληφθήκαμε τό σοβαρόν τῆς ὑποθέσεως, συγκινημένοι  ὑποσχεθήκαμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον ὅτι θά πολεμήσουμε γιά τόν Χριστό, τήν Πατρίδα μας καί τούς συγγενεῖς μας μέχρι θανάτου. Καί τώρα ἔρχονται καί μοῦ λένε, πώς εἶμαι ἀνεπιθύμητος στό μέρος πού θά ἔδινα τήν ζωή μου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τώρα μέ διώκουν, ἐπειδή λέω τήν ἀλήθεια πού αὐτοί φοβοῦνται νά ποῦν. Σέ καμμία περίπτωση. Ἐγώ ἤδη σᾶς ἔχω συγχωρέσει, ἔστω καί ἀν ἐσεῖς συνεχίσετε τήν πολεμική σας. Ἀλλά θά ἦταν φρόνιμο ἀπό μέρους σας νά τό σταματήσετε ἐδῶ, ἀκόμα καί ἀν δέν ζητήσετε συγνώμη.
         Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά δίνει φώτιση, ὁμολογία καί καλήν ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλους μας καί κυρίως στούς Ἐπισκόπους πού δέν ὁμιλοῦν.

Μετά τιμῆς, ἀληθείας καί ἀγάπης

Γέρων Σάββας

Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος : Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση»

Τά κείµενα πού ἔχουν γραφῆ καί ὑπογραφῆ ἀπό τούς Προκαθηµένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πρόκειται νά συζητηθοῦν στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο προκαλοῦν σέ µερικά σηµεῖα, διότι στίς ἡµέρες µας παρατηρεῖται, ἀκόµη καί µέσα στήν Ἐκκλησία µιά σύγχυση µεταξύ τῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ καί τῆς διδασκαλίας τῶν οὑµανιστῶν πολεµίων του. Τά κείµενα καταρτίσθηκαν χωρίς δηµόσιο διάλογο καί θεολογική «διαβούλευση», γι’ αὐτό δηµιούργησαν θεολογικές ἀντιδράσεις, καί δικαίως. Ὅµως, µερικοί «ἔξυπνοι» ὁµίλησαν σκληρά γι’ αὐτούς πού δικαίως ἀντιδροῦν µέ θεολογικά ἐπιχειρήµατα καί τούς ὀνόµασαν «στρατευµένη φράξια» µιᾶς ἰδεολογικῆς ὀρθοδοξίας», τῆς «ὀρθοδοξίας «ἁγιατολάχ».

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΤ!

__________ «Ανοίγουμε τά σύνορα της καρδιάς μας» είδαμε να αναγράφεται στην οθόνη μας, καθώς δυό τρεις ημέρες πρίν παρακολουθούσαμε το δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ! Και στη σκέψη μας ήλθε η απορία: γιατί τόση προπαγάνδα από το επίσημο Κράτος υπέρ των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι κατά χιλιάδες καταφθάνουν στη Χώρα μας; Τα σύνορα της καρδιάς μας είναι ήδη ανοικτά! Η Εκκλησία με τά στελέχη της, Κοινωνικοί Φορείς με τα Σωματεία τους, το Ελληνικό Κράτος με τα Όργανά του, ο Στρατός μας καί ο ανώνυμος Έλλην πολίτης με ζεστή την καρδιά μας, όλοι μαζί έχουμε ανοίξει  και την καρδιά μας και την αγκαλιά μας στους Μουσουλμάνους μετανάστες!  Τους βλέπουμε σαν ταξιδιώτες, σαν περαστικούς, και τους παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια! 
___________Τα σύνορα της καρδιάς μας. λοιπόν, είναι ήδη ολάνοικτα! ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ! Διότι οι ταλαίπωροι αυτοί άνθρωποι έρχονται εδώ για να μείνουν! Ή μάλλον τους «τσουβαλιάζουν» εδώ μόνο και μόνον για να μας τους φορτώσουν! Και όχι μόνον γι' αυτό. Τους αποστέλλουν εδώ, ώστε η Ελλάδα να αλλοιωθή τόσο ως εθνική οντότης, όσο και στο θρήσκευμά της! Να υποστή την μεταλλαγήν! Από Χώρα Ορθοδόξων Χριστιανών να μετατραπή σέ Χώρα Μουσουλμάνων  μετοίκων! Διερωτώμεθα: Το επίσημο όργανο του Κράτους, η ΕΡΤ, υπεύθυνο για την ενημέρωση του Ελληνικού Λαού, δεν το έχει αντιληφθή; Θα περιμέναμε να μας κεντρίσουν το ενδιαφέρον, ώστε να  προστατεύσουμε την εθνική μας ταυτότητα! Αντ΄αυτού, δυστυχώς, διαπιστώνουμε, ότι η κατάκτηση της Ελλάδος γίνεται ειρηνικά και αναίμακτα με την πρωτοβουλία της ΕΡΤ! Διότι τι νόημα η μετάδοσις του Δελτίου Ειδήσεων και στα Αραβικά; Ποιός ταλαίπωρος μετανάστης από όλους αυτούς, οι οποίοι ζούν σε σκηνές και μέσα στη λάσπη π.χ. της Ειδομένης, έχει τηλεόραση, ώστε να παρακολουθήση το Πρόγραμμα της ΕΡΤ; 
_______Τέλος για τη ανάληψη μιάς τέτοιας εθνοκτόνου πρωτοβουλίας ποιός ερώτησε και εμέ απλό Έλληνα Πολίτη, ο οποίος από το υστέρημα μου καταβάλλω συνδρομή στην ΕΡΤ; Για λογαριασμό των μεταναστών ποιός άραγε πληρώνει την συνδρομή; 
______Εκφράζουμε, λοιπόν, την αγανάκτηση της ψυχής μας για το εθνικό αυτό έγκλημα! Με την μετάδοση του Δελτίου Ειδήσεων στα Αραβικά χορηγούμε πιστοποιητικό νομιμότητος στα πλήθη αυτά των μεταναστών!  A priori τους αναγνωρίζουμε ως μονίμους κατοίκους της Ελλάδος!  Για το τεράστιο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για την θυσία τόσων και τόσων  Στελεχών της, Κληρικών και Λαϊπών σε καθημερινή βάση η ΕΡΤ δεν έχει καθιερώσει ένα ημερήσιο τακτικό Δελτίο Ενημερώσεως! Για την μεγάλη παλλαΐκή Λαοσύναξη, που έγινε πρό καιρού στο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών εναντίον  της Κάρτας του Πολίτη η ΕΡΤ, και όλα τα άλλα ΜΜΕ, δεν είπαν λέξη! Για τους μετανάστες η ΕΡΤ εγκαινιάζει ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ενημερωτικά Δελτία ποικίλου περιεχομένου στην γλώσσα των Αράβων! 
________Μια και το τέλος του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού προσεγγίζει, μια και το τέλος της Ελλάδος, ως κρατικής οντότητος, έρχεται ολοταχώς, ας ψάλουμε όλοι μαζί για τη Ελλάδα μας, ό,τι ψάλλεται μόνο στους πεθαμένους:  το ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ!
_________Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένη μου Πατρίδα! Ο κ. Φίλης, ως Υπουργός Παιδείας και η ΕΡΤ επί του παρόντος σε έχουν ξεγράψει! Αιωνία σου η μνήμη! 

Αίγιον,  4 Απριλίου 2016 
+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

π.Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Σαμαρείτιδος-Σκέψεις με αφορμή την Άλωση της Πόλης [mp3 - 2016].


To πρόγραμμα της ΕΡΤ - 1 το 2025 !


Επιστολή Mόσχας προς Βαρθολομαίο: «Πρώτα να λυθεί πώς θα καθίσουμε και μετά η Σύνοδος»

Μετά τα προβλήματα πρωτοκόλλου που προέκυψαν προσφάτως στο Άγιον Ορος, ζήτημα εγείρεται μεταξύ Μόσχας και Κωνσταντινούπολης για το «πρωτόκολλο» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Δεκαπέντε ημέρες πριν την έναρξη της Πανορθοδόξου Συνόδου, της πρώτης μετά το Σχίσμα των Εκκλησιών που θα διεξαχθεί στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος μ' επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, θέτει δύο ζητήματα πρωτοκόλλου, τα οποία, εάν δεν διευθετηθούν, όπως επισημαίνει, δυσχεραίνουν και κωλύουν τη συμμετοχή του.
Και, όπως τονίζουν ορθόδοξοι αρχιερείς, μέσα από την επιστολή διαφαίνεται η αγωνία της Μόσχας, μήπως δοθεί η εντύπωση ότι ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης δεν είναι Πρώτος μεταξύ Ίσων, αλλά Πρώτος 13 υπολοίπων Ορθοδόξων Προκαθημένων, οι οποίοι υπάγονται και λογοδοτούν στον ίδιο.
Συγκεκριμένα ο κ. Κύριλλος τονίζει ότι στη μεγάλη συνεδριακή αίθουσα της Ακαδημίας, κατά την χωροταξία που έχει σχεδιασθεί από την επιτροπή προετοιμασίας:

Το σχόλιο - απάντηση μας στον Αβδύρου Κύριλλο (σχόλιο που διέγραψε το romfea.gr)

http://opaidagogos.blogspot.ca/2016/05/romfeagr.html

Η κατάσταση με την διαγραφή σχολίων από "χριστιανικά" ιστολόγια και πρακτορεία ειδήσεων, έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Διαβάσαμε στο
romfea.gr μία ακόμη τοποθέτηση-φιλοφρόνηση από έναν ακόμη μητροπολίτη 
στο κλασσικό μοτίβο "εμπιστευόμαστε την εκκλησία" (=εννοώντας τους δεσποτάδες).Του απατήσαμε λοιπόν, μέσα από τα σχόλια του romfea.gr, έτσι όπως θεωρήσαμε ότι έπρεπε, αναφερόμενοι στο φαινόμενο να επιστρατεύονται τελευταία στιγμή απεγνωσμένα κάποιοι, για να στηρίξουν τον οικουμενισμό και την "πανορθόδοξη"(=ληστρική) σύνοδο:
Γράψαμε:

Πολύ καλά κάνουν όλοι οι αρχιμανδρίτες που κατόρθωσαν και έγιναν δεσποτάδες, να προστατεύουν τα αφεντικά που τους ανέβασαν.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που η εκκλησία μας γέμισε μασόνους και έκφυλους δεσποτάδες. Έχουν κάθε λόγο στο εξής να ξεπληρώνουν τα χρέη..

Τις εμπεδώσαμε τις καραμελίτσες:
1) υπακοή στην εκκλησία (= στους δεσποτάδες δηλαδή)
2) ο πιστός να κοιτάει τα δικά του λάθη (=αφήστε τους οικουμενιστές να προχωρήσουμε στην προδοσία πίστεως χωρίς εμπόδια)


Για κακή σας τύχη όμως υπάρχουν κάποιοι που δεν χρωστάνε χάρες
Υπάρχει στην εκκλησία κι ο πιστός λαός,
 
υπάρχουν ακόμη κάποιοι που φέρουν το σχήμα της ιεροσύνης και έχουν φόβο Θεού (ναι, πάντα θα υπάρχουν, κι ας είναι εξαιρέσεις).
Αυτοί είναι η εκκλησία, αυτή την εκκλησία εμπιστευόμαστε κι όχι τα λαμόγια και τα δεκανίκια των αιρετικών.
 

σ.σ Α). Καιρός να κυκλοφορεί  κατάλογος όλων των "χριστιανικών" ιστολογίων που φοβούνται την Αλήθεια και δεν δημοσιεύουν τα σχόλια των Χριστιανών, και 
Β) Συμφωνία των αγωνιζομένων Χριστιανικών ιστολογίων να δημοσιεύουν στην πρώτη σελίδα τους τα "προβληματικά" σχόλια, με την αντίστοιχη γνωστοποίηση του ονόματος του αρνηθέντος ιστολογίου.

ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.


«Πάτερ μου, σε λίγο καιρό, όχι μακριά, σε πολύ λίγα χρόνια, θα υπάρξη μία εκκλησία σε όλον τον κόσμο… παπικοί, προτεστάντες, ορθόδοξοι, θα υπάρχει μία λέξη, αυτή που επικρατεί στις ημέρες μας, «ενότητα»· υπό το πρίσμα τῆς ενότητος. Από κάτω θα γίνει ένας ακταρμᾶς, δηλ. ο καθένας θα κρατάει την πίστη του, αλλά εδώ θα βλέπετε καρδινάλιο. Αυτός θα κρατάει την πίστη του, εγώ την πίστη μου, θα έχουμε όμως κοινό ποτήριο. Και θα μεταλαμβάνουμε και σείς τα κορόïδα θα μᾶς βλέπετε και δεν θα αντιδράτε. Ξέρετε γιατί δεν θα αντιδράτε; Γιατί θα σᾶς λένε «Κάντε υπακοή στην Εκκλησία». «Κάντε υπακοή», έτσι θα σᾶς λένε.»  

Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλίαι πνευματικαί

Ἡ γὰρ ὁδὸς τοῦ Χριστιανισμοῦ οὕτως ἐστὶν ὅπου γὰρ ἐστὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐκεῖ ἐπακολουθεῖ, οἶον σκιά, ὁ διωγμὸς καὶ ἡ πάλη.

Από τον αδελφόν μας Gpistos, τον οποίον και ευχαριστούμε!

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΑΣ
Θησαυρός Ορθοδοξίας