«ΧΡΙΣΤΩ ΣΥΝΕΣΤΑΥΡΩΜΑΙ»

Ο άγιος  Απόστολος Παύλος έδωκε με σαφήνειαν όλον το πνευματικόν βάθος του Σταυρού του Κυρίου, όλην την σημασίαν του δια τον βίον των πιστών: «Χριστώ συνεσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός». Τα λόγια αυτά του αγίου Αποστόλου ακτινοβολούν τον χριστοκεντρισμόν της αγιωτάτης του ψυχής. Σταυρωμένος με τον Χριστόν, συλλυτρωμένος με τον Χριστόν, συμπάσχων με τον Χριστόν και μη ζων την ιδικήν του ζωήν, αλλά την ζωήν του Χριστού. Και η ζωή του Χριστού, ως θυσία, ως αγάπη, ως έλεος, ως άκτιστος θεία ενέργεια, ενοικεί εις την ηγιασμένην ψυχήν του. Λέγει ένας μεγάλος θεολόγος, ότι «ο φιλών τον Χριστόν μεταμορφούται εις τον Χριστόν». Και ο ιερός Αυγουστίνος συμπληρώνει: «Επειδή η αγάπη μεταστοιχειοί τον φιλούντα εις το φιλούμενον», και συμπεραίνει: «Όθεν, ει φιλείς Θεόν, θεός έση, ει δε φιλείς διάβολον, διάβολος έση, ει δε σάρκα, σάρξ».
Ουδέν ηγαπήθη υπό αγίων ψυχών τόσον, όσον ο Σταυρός του Κυρίου. και καμμία επιθυμία αγίας ψυχής δεν υπήρξε τόσον έντονος, όσον η συσταύρωσις μετά του Χριστού. Διότι το πρώτον έργον του θείου έρωτος, κατά τον άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτην, είναι «να ενώνη τον φιλούντα μετά του φιλουμένου».

Ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Παγκοσμιοποίησις - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Πεντηκοστῆς)


ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - KANON OF THEOTOKOS -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ερμείου μάρτυρος, και Ευσεβίου.


Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἑρμείας καταγόταν ἀπὸ τὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας καὶ ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου τοῦ Ἀντωνίνου (138 – 161 μ.Χ.). Ὑπηρετώντας ὡς στρατιώτης στὶς Ρωμαϊκὲς λεγεῶνες, κατὰ τὸ διωγμὸ ποὺ κινήθηκε τότε ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, διεβλήθη καὶ αὐτὸς ὡς Χριστιανός, συνελήφθη δὲ καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ δούκα Σεβαστιανοῦ, ἐξαναγκαζόμενος νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Ὁ Ἑρμείας ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει καὶ ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ συνέτριψαν τὶς σιαγόνες, τοῦ ἔγδαραν τὸ δέρμα τοῦ προσώπου, τοῦ ἔσπασαν τοὺς ὀδόντες καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι.

Ο ἀείμνηστος ἱερομόναχος π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος. (Ὁμιλία 20 στὸν Ἰεζεκιήλ). Λέγει:

«Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ὅτι ἐδῶ φτάνουμε νὰ ἔχουμε κληρικοὺς ποὺ νὰ εἶναι μασῶνοι. Αὐτὸς (ὁ κληρικός) οὐσιαστικὰ ἔχει χάσει τὴν πίστη του. Ἔτσι, ὅπως τὸ βλέπουμε τώρα, στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰεζεκιήλ, ποὺ ὁ κλῆρος εἶχε προσχωρήσει στὴν εἰδωλολατρία, καὶ τὸ εἴδαμε αὐτὸ πολύ-πολὺ καθαρά.

Εορτασμοί της επετείου της Αλωσης με Γενίτσαρους και ακροβατικά πολεμικών αεροσκαφώνΤην ώρα που στην Ελλάδα κάποιοι, υποτίθεται προοδευτικοί, δείχνουν με τις προτάσεις και τις θέσεις τους ότι μισούν «των Ελλήνων τα ιερά», ζητώντας να καταργηθούν οι μαθητικές παρελάσεις, τα Θρησκευτικά και η προσευχή στα σχολεία, οι «λύκοι» του Ισλάμ δείχνουν για άλλη μια φορά τα δόντια τους.

Με αφορμή την επέτειο της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης, περίπου 1.000.000 αφιονισμένοι Τούρκοι έδωσαν το «παρών» στην προκλητική (και κιτς) εκδήλωση του «σουλτάνου» Ταγίπ Ερντογάν, ενώ οι πιο φανατικοί από αυτούς «πολιόρκησαν» την Αγία Σοφία απαιτώντας να γίνει τζαμί για να μπορούν να προσεύχονται μέσα στον ναό-σύμβολο της Ορθοδοξίας.
Αντί να βλέπουν αυτά, οι υπουργοί της «πρώτη φορά Αριστεράς» (που δεν αναγνωρίζουν τη Γενοκτονία των Ποντίων, οι ίδιοι μιλούν για συνωστισμό στη Σμύρνη) συνεχίζουν τον κατήφορο με τις προτάσεις δήθεν εκσυγχρονισμού της Παιδείας. Από το Σάββατο είχαν ξεκινήσει τις προκλήσεις με αφορμή την Αλωση οι επεκτατικοί και προκλητικοί γείτονές μας.

απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν.

Τότε :

Οι λατινόφρονες με τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην Βέκκον ήλθον εις το Άγιον Όρος μετά στρατιωτικής δυνάμεως, και αφού έπραξαν εκείνα τα οποία έπραξαν εις τας άλλας Μονάς, ήλθον τελευταίον και εις την Ιεράν Μονήν του Ζωγράφου, πυρ και μανίαν πνέοντες κατά των οικούντων αυτήν Μοναχών. Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν, πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ΄ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το «Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας Αυτής Εικόνος τους εξής λόγους: «Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού!», ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού», εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν.

π.Νικόλαος Μανώλης, Νόμος η υποχρεωτική κηδεία σε όσους επιλέγουν την αποτέφρωση [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


σ.σ. Το επόμενο βήμα θα είναι αυτό που θα σας δίνουν εντολή δια Νόμου να τελείτε το "Γάμο" των  ομοφυλόφιλων. Γιατί τόσος θόρυβος;

Το 1920 με την προδοτική Πατριαρχική Εγκύκλιο, εκτός ολίγων δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1924 με την αλλαγή του ημερολογίου εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1948 με την εισαγωγή της "Εκκλησίας" στο Π.Σ.Ε εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1965 με την άρση της ακοινωνησίας, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1991 με την "Ορθοδοξοποίηση" των Μονοφυσιτών, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 1993 με την επίσημη διακήρυξη του Μπαλαμάντ, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 2001 με τον ερχομό του βδελύγματος της ερημώσεως, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.
Το 2006 με την συλλείτουργο στο σβηστό Φανάρι, εκτός ολίγων, δεν υπήρξε αντίδραση.


Τώρα "πατέρα" Νικόλαε, θα δούμε και την εξόδιο ακολουθία, και τους "γάμους" ομοφυλοφίλων εντός των Ναών. Σε αυτόν δε που θα θρηνεί, έχω την εντύπωση ότι  Άγγελος Κυρίου θα του πει: Γιατί κλαις άνθρωπε του Θεού για τις εξόδιες ακολουθίες και τις ακολουθίες Γάμων ομοφυλοφίλων; Αυτά που γίνονται τώρα είναι περισσότερο αρεστά στον Κύριο από αυτά που έκαναν τόσα χρόνια οι ανάξιοι "Ορθόδοξοι" Κληρικοί!....

Ο Παμποντιακός Σύλλογος "Αργώ" -- Ανακοίνωση

Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος για τα κείμενα της εν Κρήτη ληστρικής Συνόδου:

...∆ιαβάζοντας κανείς προσεκτικά τίς λέξεις πού χρησιµοποιοῦνται καταλαβαίνει ὅτι ἐπιδιώκεται νά καλυφθοῦν κάποια θέµατα, ὅπως, δυστυχῶς, γίνεται πολλές φορές µέ τούς νόµους πού ψηφίζονται στά Κοινοβούλια καί εἶναι φωτογραφικοί. Ὑπάρχει µιά ἀσαφής καί συγκεκριµένη πρακτική σέ πολλά ἐκκλησιαστικά θέµατα πού καλύπτονται κάτω ἀπό τίς λέξεις τῶν κειµένων, τά ὁποῖα κάνουν λόγο γιά ἄλλες Ἐκκλησίες.

Ὁ Χριστός, Πηγή Ζωῆς - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Σαμαρείτιδος)


Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει στην «Γ´ Εκατοντάδα περί αγάπης» τα εξής:

«Ακαθαρσία του νου είναι πρώτον η ψευδής γνώσις. Δεύτερον η άγνοια κάποιου από τα γενικά, εννοώ την σχέσιν με τον ανθρώπινον νου, γιατί είναι ιδίωμα αγγέλου το να μη αγνοή τίποτε από  τα μερικά. Τρίτον, το να έχει εμπαθείς λογισμούς. Τέταρτον, το να συγκατατίθεται στην αμαρτία».

Η Ομολογία χρειάζεται Αρετή και τόλμη

https://pmgrigorios.wordpress.com/

Tα εκατόν χρόνια άκρας οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές  και Ουνίτες επισκόπους είναι υπεραρκετά. Η ζημία και η αλλοίωση  που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη “οικονομία” στο Ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού είναι ήδη τεραστίων διαστάσεων.
Με όλους αυτούς, οι οποίοι καθίστανται πλέον αιρετικοί διά την Εκκλησίαν δεν μπορούμε  να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία, έως ότου δημοσίως αποκηρύξουν την αίρεση του Νεοημερολογίτικου Οικουμενισμού
Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας έχουν Οικουμενικό, διαχρονικό και αιώνιον κύρος και ισχύν και ουδεμία Σύνοδος, πατριάρχης ή επίσκοπος δύνανται να τους ακυρώσουν. 

Σύμφωνα με αυτούς:
«Ει τις ακοινωνήτω καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω» (Κανών Ιʹ  Των Αγίων Αποστόλων).


«Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, ΜΟΝΟΝ, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω». (Κανών ΜΕʹ  των Αγίων Αποστόλων).