Η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας -- του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Παν. Αθηνών

Το θέμα που μου ζητήθηκε να αναπτύξω είναι: «η δύναμη της προσευχής στη ζωή μας». Είναι ένα θέμα πάρα πολύ πλούσιο σε προβληματισμούς που έχουν άμεση σχέση με την πραγματοποίηση της κατ’ εξοχήν αυτής πνευματικής λειτουργίας που λέγεται προσευχή.
Αν αναζητήσει κανείς ένα διάγραμμα αυτού του θέματος, θα δει ότι πραγματικά δεν μπορεί να ξέρη από που πρέπει ν’ αρχίσει και που πρέπει να τελειώσει. Κι αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, η προσευχή δεν είναι μια διδακτική ενότητα, δεν είναι ένα μάθημα που μπορεί κανείς να διδάξει σε ορισμένη ώρα. Δεν είναι προσδιορισμένο θεωρητικά αυτό το βιωματικό πνευματικό γεγονός.
Όταν κανείς μιλά για την προσευχή, καταλαβαίνει ότι μιλάει για ένα μυστήριο. Γιατί, όπως ξέρουμε, η προσευχή είναι, στην απλούστερη διατύπωσή της, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, ή τουλάχιστον μια βασική μορφή της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Και ασφαλώς ό,τι προσεγγίζει τον Θεό δεν είναι εύκολο να μελετηθεί και να προσδιοριστεί. Γι’ αυτό ομολογώ, ότι κι εγώ δεν μπόρεσα πολύ εύκολα να καταλάβω τι θα έπρεπε να πω. Κατέληξα όμως στο συμπέρασμα, ότι μάλλον πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει ένα βασικό θέμα μέσα στο όλο πρόβλημα της δυνάμεως της προσευχής, που είναι οι όροι υπό τους οποίους η προσευχή αποβαίνει ένα δυναμικό στοιχείο της ζωής του ανθρώπου.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑ Α Νο 18 ΑΠΟ 23


O Παρακλητικός Κανόνας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό -- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Θεοφάνους του ομολογητού, Γρηγορίου πάπα Ρώμης του Διαλόγου, Συμεώνος του νέου Θεολόγου, Φινεές του Δικαίου.

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής, γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 760 μ.Χ. ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ φιλόθεους γονεῖς, τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν Θεοδότη. Σὲ ἡλικία ὀκτὼ ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα καὶ ἡ μητέρα του ἀνέλαβε τὸ δύσκολο ἔργο τῆς ἀνατροφῆς, τῆς διαπαιδαγωγήσεως καὶ τῆς μορφώσεως τοῦ υἱοῦ της Θεοφάνους.

Ὁ Ὅσιος, κατὰ παράκληση τῆς μητέρας του, νυμφεύθηκε σὲ νεαρὴ ἡλικία τὴν εὐσεβὴ καὶ πλούσια Μεγαλώ. Ὁ γάμος αὐτός, ποὺ ἦταν ἀντίθετος γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωὴ ποὺ ἐπιθυμοῦσε ὁ Ὅσιος, διαλύθηκε. Ἡ μὲν σύζυγος αὐτοῦ ἔγινε μοναχὴ στὴ μονὴ τῆς Πριγκίπου καὶ μετονομάσθηκε Εἰρήνη, ὁ δὲ Ὅσιος κατέφυγε, τὸ 781 μ.Χ., στὴ μονὴ τοῦ Μεγάλου Ἀγροῦ στὴ Σιγριανὴ καὶ ἐκεῖ ἐκάρη μοναχὸς ὑπὸ τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς.
Ἀπὸ τὴ μονὴ αὐτή, ὡς λόγιος καὶ ἐνάρετος μοναχός, προσκλήθηκε μαζὶ μὲ ἄλλους ἡγουμένους διαπρεπεῖς, τὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς Σακουδίωνος Πλάτωνα, τοὺς μοναχοὺς Νικηφόρο καὶ Νικήτα ἀπὸ τὴ μονὴ Μηδικίου, τὸ μοναχὸ Χριστόφορο ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Μικροῦ Ἀγροῦ, στὴν Ἑβδόμη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Νίκαιος, τὸ ἔτος 787 μ.Χ.

Αλεξ/πολη: Απεργία πείνας ξεκίνησε ομογενής λόγω της ανάκλησης της ελληνικής του ιθαγένειας

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ομογενών από την Πρώην Σοβιετική Ένωση, στους οποίους έγινε ανάκληση της Ελληνικής Ιθαγένειας χωρίς ακρόαση.

Η ανάκληση της Ιθαγένειας γίνεται λόγω γραφειοκρατικών λαθών, που έκαναν πριν από 30- 50 χρόνια οι δημόσιες υπηρεσίες των χωρών προέλευσης των Ομογενών.
Το Ελληνικό κράτος, που στις αρχές του ’90 έδωσε στους Έλληνες Ομογενείς την ευκαιρία να επιστρέψουν στην Πατρίδα τους, σήμερα μετά από 20 χρόνια διώχνει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού λάθους, υποστηρίζουν οι ομογενείς, δείχνοντας επίσημα έγγραφα της ΙΝΤΕΡΠΟΛ που αποδεικνύουν ότι όλα τους τα πιστοποιητικά είναι επίσημα και νόμιμα.
Η απόγνωση των ομογενών είναι τόσο μεγάλη, που μάλιστα ένας εξ αυτών ξεκίνησε απεργία πείνας, ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι η κόρη του που βρίσκεται στη Γερμανία, δεν μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δει την οικογένεια της, καθώς δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα.
Αυτό που δηλώνουν οι ομογενείς είναι ότι είναι Έλληνες, και ότι δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο το κράτος τους παίρνει την Ιθαγένεια, και μάλιστα χωρίς ακρόαση.


http://thrakinet.tv/

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης: Δυστυχώς, πολλοί από τους αρχιερείς επαναπαύονται στη δόξα και τις ανέσεις των θρόνων και αδιαφορούν, για την μίμηση των τρόπων, της συμπεριφοράς των Αποστόλων και των Αγίων.

…Λυπούμαστε μόνον, γιατί πρώτοι ανάμεσα σ΄ αυτούς τους ανθρώπους (τους αρχιερείς), φύλακες άγρυπνοι της Ορθοδόξου πίστεως με πνεύμα θυσίας, έπρεπε να είναι εξ ορισμού, ex officio, εκ θείας εντολής και εκ καθήκοντος, όχι δύο ή τρεις επίσκοποι μεταξύ των ογδόντα, αλλά αντίστροφα ογδόντα στους ογδόντα και εμείς να τους ακολουθούμε. Είναι δυνατόν να εννοηθεί επίσκοπος, που αρνείται ή που αδιαφορεί να υποστηρίξει και να στηρίξει την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση, να σκέπτεται και να ενεργεί διαφορετικά, ως προς τους αιρετικούς, από τους Αποστόλους και τους Αγίους Πατέρες; Το γράφουμε, για μια ακόμη φορά η αποστολική διαδοχή και η νομιμοποίηση ενός επισκόπου δεν διασφαλίζονται μόνον από την κανονικότητα και χρονική συνέχεια της ιερωσύνης, αλλά από την συνέχιση της αληθείας και της παραδόσεως. Οι άγιοι ιεράρχες εξυμνούνται και τιμώνται όχι μόνον ως διάδοχοι των θρόνων, αλλά και ως διάδοχοι των τρόπων. «Και θρόνων μέτοχος και τρόπων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος». Δυστυχώς, πολλοί από τους αρχιερείς επαναπαύονται στη δόξα και τις ανέσεις των θρόνων και αδιαφορούν, για την μίμηση των τρόπων, της συμπεριφοράς των Αποστόλων και των Αγίων. 

Πρωτοπρ. Βασίλειος Βολουδάκης : Η Παράταξη των «Ανθενωτικών» φαίνεται κατακερματισμένη και αλληλοεξοντουμένη, λόγω μικροτήτων…

Η Παράταξη των «Ανθενωτικών» φαίνεται κατακερματισμένη και αλληλοεξοντουμένη, λόγω μικροτήτων που έχουν αναγορευθεί σε μείζονα πνευματικά και σωτηριολογικά θέματα. Πολλές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι ο αντιοικουμενιστικός αγώνας στις μέρες μας δεν γίνεται για να επικρατήση το Πνεύμα των Αγίων Πατέρων μας στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά με σκοπό να επιτευχθούν οι κατάλληλοι συσχετισμοί που θα καθορίσουν το ποια θρησκευτική Ομάδα θα επιβάλλη τη δική της θεολογική ορατότητα στο σύνολο των Ορθοδόξων, στηριζομένη στον αριθμό των Θρησκευτικών Σωματείων και Συλλόγων που την ακολουθούν.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


Σ.σ. Η "Ορθόδοξη Φωνή" όταν της αποστέλλουν υλικό, διαφημίζει κάθε τι που θεωρεί Ορθόδοξο και Εθνικό. Δεν έχει δε ουδεμία σχέση με κέρδος-χρήμα κλπ.ΣΑΪΤΗΣ - παραμυθία
Παίζω, νηστεύω,μαγειρεύω!

Παίζω, νηστεύω,
μαγειρεύω!

- - -
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
- - -
ΤΙΜΗ: €5.40


Το δαχτυλίδι της σαπουνόφουσκας

Το δαχτυλίδι της
σαπουνόφουσκας

- - -
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
- - -
ΤΙΜΗ: €6.00

Συντροφία με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή
Συντροφιά με την
Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή

- - -
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
- - -
ΤΙΜΗ: €4.80


Χριστούγεννα στην κοιλιά της μαμάς μου
Χριστούγεννα
στην κοιλιά της μαμάς μου

- - -
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
- - -
ΤΙΜΗ: €6.60

Συντροφιά με τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό

Συντροφιά με τον
Άγιο Λουκά τον Ιατρό

- - -
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
- - -
ΤΙΜΗ: €3.90

Jesus Christ the Light and Hope of the World -- by Protopresbyter George E. Metallinos

With the year 2000, Christianity completes two millennia of historical presence and witness. Christianity, however, means Jesus Christ, since the God-man is He who entered redemptively into the world at some historical moment, altering the process and meaning of History. The completion of the second Christian millennium calls not only for a celebration, but also for offering an account of the pilgrimage of the Christian world, and of the relation of contemporary Christians to the Founder of the Church.It is primarily, we Orthodox, the authentic-original Christians who, in spite of our sins, remain faithful to the tradition of our Saints, that are called to witness to the world what Christ means for us, and with what mindset we enter into the third Christian millennium. l reasons, reject the Godhead of Christ, but one may not reject the historicity of His Person.

Πρωτοπρ, Νικόλαος Μανώλης, Συγχαρητήρια στην Ένωση Θεολόγων Λέσβου [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Από τα πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου

Εκείνοι που προτιμούν σε κάτι τους γονείς τους από την εντολή του Θεού, δεν έχουν πίστη στο Χριστό, και οπωσδήποτε καταδικάζονται από τη συνείδησή τους, αν βέβαια έχουν ζωντανή συνείδηση της απιστίας τους. Γνώρισμα των πιστών είναι να μην παραβαίνουν σε τίποτε απολύτως την εντολή του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας  Ιησού Χριστού.

Ἀπέναντι εἰς τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

Οι πολιτικοί  στή Χώρα µας νοµοθετοῦν χωρίς νά σέβονται τούς θείους νόµους. Ἐπηρεασµένοι ἀπό τό τί γίνεται στό ἐξωτερικό, παίρνουν ἀντιχριστιανικές ἀποφάσεις καί ἀποµακρύνουν τό λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τίς παραδόσεις της. Θέλουν νά µᾶς κάνουν µέ τό ζόρι Εὐρωπαίους, δηλαδή ἀνθρώπους πού θά περιφρονοῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ στό ὄνοµα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δηµοκρατίας. Τά ἀποτελέσµατα αὐτῆς τῆς προσπάθειας θά ἦταν περιορισµένα, ἐάν οἱ χριστιανοί τηροῦσαν στή ζωή τους τίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου καί εἶχαν πνευµατικά βιώµατα. ∆υστυχῶς, οἱ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς µας εἶναι πολύ χαλαροί ἀπέναντι στό θέληµα τοῦ Θεοῦ καί δέν ἀνησυχοῦν στό βαθµό πού θά ἔπρεπε, ὅταν αὐτό καταπατεῖται ἀπό τούς κοσµικούς ἄρχοντες. Κάτι παρόµοιο παρατηρεῖται καί σέ πολλούς κληρικούς. Μένουν ἀδιάφοροι καί ἀπαθεῖς στά ὅσα µεθοδεύουν οἱ πολιτικοί. ∆έν γίνονται τό δυναµικό ἐµπόδιο στά ἀντιχριστιανικά σχέδια τῶν ἀντίχριστων πολιτικῶν. Θά συµπλήρωνα καί ἀνάξιων. Ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς ὅτι οἱ πολιτικοί εἶναι ὑποβαθµισµένοι πνευµατικά, χωρίς γνώση καί ἦθος, χωρίς ἰδανικά καί ὁράµατα, ἀπελπίζεται καί βλέπει ὅτι ἡ πατρίδα θά βρεθεῖ στό χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ χωρίς ἐλπίδα ἐπιστροφῆς καί σωτηρίας.

Μητρ. Κυθήρων για τμήμα Ισλαμικών σπουδών, σύμφωνο συμβίωσης, κάρτα του πολίτη (ΒΙΝΤΕΟ)