Τι είναι πραγματικά η Ορθόδοξη Εκκλησία


ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ ΤΩΝ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, Ιωάννου, Νικολάου ομολογητού, των οσίων, Αβραμίου ιερομάρτυρος, Νικολάου εκ Ψάρι (1554) και Ιωσήφ νεομαρτύρων.

Ὁ Ὅσιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης ἐγεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο περὶ τὸ 360 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς θεοφιλεῖς και ἦταν συγγενὴς τῶν Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Θεοφίλου (385 – 412 μ.Χ.) καὶ Κυρίλλου Α’ (412 – 444 μ.Χ.). Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔλαβε μεγάλη και θαυμαστὴ θεολογικὴ και φιλοσοφικὴ γνώση. Στὴν ἀρχὴ ἐργάσθηκε ὡς διδάσκαλος καὶ κατηχητὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ἐπιζητώντας ὅμως τὴν ἡσυχία, γιὰ νὰ δύναται νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἔργο τῆς ζωῆς του, τὴ μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, ἀποσύρθηκε σὲ κάποιο μοναστήρι στὸ ὄρος Πηλούσιο, γι’ αὐτὸ καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Πηλουσιώτης. Ἀργότερα χειροτονεῖται πρεσβύτερος καὶ στὴ συνέχεια ἐκλέγεται ἡγούμενος στὸ μοναστήρι του.
Τὸ εὐγενὲς και ὑπέροχο ἦθος του, ὁ ὑποδειγματικὸς ἀσκητικὸς βίος και ἡ τεράστια θεολογικὴ κατάρτισή του συνετέλεσαν, ὥστε ταχέως νὰ ἀποκτήσει μεγάλο κύρος καὶ φήμη, νὰ ἀναδειχθεῖ κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πηλουσίου, νὰ καταστεῖ περίβλεπτος καὶ νὰ θεωρεῖται μοναδικὸς στὶς ἑρμηνεῖες χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Κατὰ τὴν Γ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ συνῆλθε στὴν Ἔφεσο τὸ ἔτος 431 μ.Χ. ἐπὶ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β’ τοῦ Μικροῦ (408 – 450 μ.Χ.), ὁ Ἅγιος ἀναφαίνεται μὲ μεγάλη ὑπόληψη καὶ σπουδαῖο κύρος στὴν Ἐκκλησία. Ἔλεγχε μὲ παρρησία τοὺς ἁμαρτάνοντες, ἐφώτιζε τοὺς πάντες μὲ τὸ θεῖο του λόγο, ἐνουθετοῦσε τοὺς ἄρχοντες, ὑπεστήριζε τοὺς κλονιζόμενους καὶ ἦταν ἡ «μοῦσα τῆς ἡμετέρας αὐλῆς», ὅπως ἀποκαλοῦσε αὐτὸν ὁ ἱερὸς Φώτιος. Συνέγραψε δὲ ἀρκετὲς πραγματεῖες, ὡς καὶ πλῆθος ἐπιστολῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες σώζονται πολλές, μὲ τὶς ὁποῖες ἐνουθετοῦσε, συμβούλευε και συγχρόνως ἐξηγοῦσε τὶς θεῖες καὶ σωτήριες Γραφές.
Ὁ Ὅσιος Ἰσίδωρος ἐκοιμήθηκε εἰρηνικὰ τὸ ἔτος 440 μ.Χ.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Λόγια φανατισμού, ή ὀροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Σ...":

Το μεγάλο πρόβλημα της " Πανορθοδόξου " δεν είναι τόσο αν είναι ή όχι πτωχή στο θεματολόγιό της ή αντιπροσωπευτική ή όχι στη σύνθεσή της, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα αλλά είναι δευτερεύοντα σε σχέση με το πρώτο το βασικό που είναι δογματικής φύσεως. Η παραδοχή επίσημα αναγνώρισης και άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών πλην μόνο της Ορθόδοξης είναι δογματική εκτροπή και καθιστά άμεσα την Σύνοδο αυτή Ληστρική εάν αποτολμήσει τέτοια κακόδοξη παραδοχή. Γι αυτό το θέμα όμως ενώ στο πρόσφατο παρελθόν γινόταν σημαντικός λόγος, τώρα οι ίδιοι που το έθεταν δεν ομιλούν, ίσως γιατί καταλαβαίνουν ότι τελικά αυτό θα γίνει και δεν μπορούν να το αποτρέψουν. Η αναγνώριση αυτή και άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών δικαιώνει την Εγκύκλιο του 1920 το Ευαγγέλιο δηλαδή των εξ Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Αδελφοί και Πατέρες εάν έχετε να πείτε κάτι ενάντια στην Μεγάλη αυτή Σύνοδο πείτε το ευθέως προσβάλετε το κεφάλι, το Δογματικό θέμα και όχι τα πόδια, ατέλειες της Συνόδου κ.λ.π. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται μόνο με θάρρος όχι μόνο με πλάγια κτυπηματάκια που δεν θα φέρουν τελικά κανένα αποτέλεσμα.

***
Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτη...":

Πολύ σωστά το θέτει το ζήτημα ο σχολιαστής! Εάν η λεγόμενη πανορθόδοξος σύνοδος ήταν όντως ΟΡΘΟΔΟΞΗ θα έβαζε πρώτα πρώτα τα θέματα της πίστεως, και δευτερευόντως τα διοικητικά και τα άλλα διαδικαστικά της λεγόμενης ανατολικής ορθοδόξου Εκκλησίας!  Πρώτο θέμα έπρεπε να είναι : η σατανική εγκύκλιος του 1920 που έγινε η αρχή της διασπάσεως της ορθοδόξου Εκκλησίας , με την εισαγωγή και όχι μόνο του αναθεματισμένου νέου ημερολογίου! 2ον θέμα θα έπρεπε να είναι η αλλαγή του ημερολογίου και πως αυτή επηρέασε την σχέση της Εκκλησίας με την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! 3ον θέμα η αντιμετώπιση των αιρετικών –παπικών, προτεσταντών – και των άλλων θρησκειών! Τελευταίο δε η επιστροφή όλων των πατριαρχείων και αυτοκέφαλων εκκλησιών στην προ του 1924 κατάσταση, ώστε να ομονοήσουν όλοι οι φερόμενοι ως ορθόδοξοι Χριστιανοί, και τότε να μπορέσουν, να καταδικάσουν την παναίρεση του οικουμενισμού και των αμετανόητων οικουμενιστών, να έρθει η ειρήνευση στους λεγόμενους ορθοδόξους , ώστε να μπορέσουν όλοι μαζί να ξανά ευαγγελίσουν τα εκπεσόντα από την ορθή πίστη έθνη και να γίνει όλος ο «χριστιανικός κόσμος»  μια ποίμνη με ένα Ποιμένα ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ!!

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Τί είναι η Ευρώπη; (αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς) [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Λόγια φανατισμού, ή ὀροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως;

Την Κυριακήν της Ορθοδοξίας ακούομεν από το «Συνοδικόν» της Εβδόμης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου : «Όλοις τοις Αιρετικοίς, ανάθεμα!» και «Άπαντα τα παρά την Εκκλησιαστικήν Παράδοσιν και την διδασκαλίαν των αγίων και αοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα, ή μετά τούτο πραχθησόμενα, ανάθεμα!». Θα ερωτήσωμεν τους Προκαθημένους, των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και τους περί Ορθοδοξίας γράφοντας και ομιλούντας θεολόγους: Τα πάρα πάνω εντάλματα της Συνοδικής Ορθοδοξίας είναι λόγια φανατισμού, ή ὀροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως; Εάν συμβαίνει το δεύτερον, ότι δηλαδή είναι εντάλματα της Συνοδικής Ορθοδοξίας και όροι ασφαλείας της Ορθοδόξου Συνειδήσεως, τότε επιβάλλεται να εκδιωχθούν εκ της Θεοκτίστου Αγίας Πόλεως της Ορθοδοξίας οι ψυχοβόροι Οικουμενιστές Λυκοποιμένες. Η Ορθοδοξία δεν θα επιβιώσει με τα ωραιολογήματα των θεολόγων, ή τας εντυπωσιακάς εκδηλώσεις, αλλά μόνον με την εφαρμογήν των θείων και Ιερών Κανόνων!

Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη Καθ. Παν. Αθηνών: Ἤδη, καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος –ἀκραῖος οἰκουμενιστής– συνέπλευσε μὲ τὸν Πατριάρχη στὰ ἀνοίγματα πρὸς τοὺς οἰκουμενιστικοὺς χώρους.


Ἔφερε καὶ αὐτός, πρὶν ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, τὸν Πάπα στὴν Ἀθήνα, καὶ πανηγύρισε τὸ γεγονὸς μὲ φιέστες καὶ ἐκδηλώσεις μειοδοσίας τῆς Ὀρθοδοξίας.
Λίγο πρὶν ἔλθει ὁ Πάπας στὴν Ἀθήνα, καὶ ἀφοῦ εἶχε ὀργανώσει τὰ πάντα γιὰ τὴν ὑποδοχή του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐκάλεσε τέσσερεις ὁμοτίμους καθηγητὲς Πανεπιστημίου –μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸν ὑπογράφοντα τὸ παρόν– γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ συντάξει τὰ σχετικὰ κείμενα ποὺ θὰ διάβαζε ἐνώπιον τοῦ Πάπα, οὕτως ὥστε αὐτὰ νὰ ἔχουν ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξο χαρακτῆρα. Ὡστόσο, προσωπικῶς διαπίστωσα ὅτι, τὰ συγκεκριμένα κείμενα ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τοῦ Πάπα χωρὶς τὶς διορθώσεις μας.
Τὸ 2003, δύο χρόνια μετὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Πάπα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εἰσηγήθηκε τὸν νεωτερισμὸ τῆς «Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης» τῆς Ἐκκλησίας.
Τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς Ἀναγεννήσεως ποὺ εἶχε στὸ μυαλό του, δημοσιεύθηκε τὸ ἴδιο ἔτος, στὸ περιοδικὸ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ὡς συνοδικὸ κείμενο, γραμμένο ἀπὸ καθηγητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π. Θεσσαλονίκης. Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτυπώνει, μὲ γνώμονα τὴν ἀρχὴ τῆς μετανεωτερικότητος, τὶς σαρωτικὲς ἀλλαγές ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνουν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ «Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση» τῆς Ἐκκλησίας.

π. Θεόδωρος Ζήσης : ἐπειδὴ δὲν ἀναγνωρίζουµε τὸν πάπα, µᾶς προστέθηκε τώρα καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ὡς συνήγορός του στὰ περὶ ἐλλιποῦς ἐκκλησιαστικότητος

∆ὲν µᾶς φτάνει ποὺ ὁ πάπας µᾶς θεωρεῖ ἐλλειµµατικούς, µὲ ἐλλατωµένη ἐκκλησιαστικότητα, ἐπειδὴ δὲν ἀναγνωρίζουµε τὸν πάπα, µᾶς προστέθηκε τώρα καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολοµαῖος ὡς συνήγορός του στὰ περὶ ἐλλιποῦς ἐκκλησιαστικότητος, ἀφοῦ µᾶς διδάσκει ὅτι χωρὶς αὐτοὺς δὲν µποροῦµε νὰ συγκαλέσουµε Οἰκουµενικὴ Σύνοδο. Εἶπε ἢ ἔγραψε ποτὲ πρὸς τοὺς φίλους του Παπικοὺς ὅτι ὅλες οἱ σύνοδοι ποὺ συνεκάλεσε ὁ πάπας µετὰ τὴν Ζ´ ὡς οἰκουµενικές, καὶ ἔχουν ξεπεράσει τὶς εἴκοσι, δὲν εἶναι οἰκουµενικές, γιατὶ ἀπουσιάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι; Ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ ἔλεγε, ποιός θὰ ἄκουγε τὴν γνώµη του; Ὁ πάπας σφετερίζεται, κλέβει τὸ δικαίωµα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκαλεῖ  Οἰκουµενικὲς Συνόδους, καὶ ἡ οἰκοδέσποινα Ἐκκλησία δὲν δεσπόζει εἰς τὰ τοῦ οἴκου της, ἀµφισβητοῦν τὰ δικαιώµατά της οἱ ἀξιωµατοῦχοι της καὶ τὰ παιδιά της;

Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!! -- Του αείμνηστου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)


Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.
Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθ
o
δόξου Παραδόσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΝOYNTΕΣ, ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΖΟΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΟΜΕ

(σ.σ. Όλοι αυτοί οι "αγωνιστές" Μοναχοί, ποιόν μνημονεύουν; )
                                 
  3.2.2016

Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ Ὀρθόδοξα φρονοῦντες καὶ βιώνοντες Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες πρὸς τοὺς ἁγίους, ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ μεγάλους ἀγωνιστὲς ἰδεολόγους Ἁγιορεῖτες Πατέρες τῶν Κελίων, Ἀσκητηρίων καὶ Ἱ.Μονῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησία βροντοφωνοῦν πρὸς κάθε ἰθύνοντα ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνωνται οἰκουμενιστές, νὰ κατασκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, ἀλλὰ νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ λάβουν θέσι Ἰωάννου Προδρόμου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου καὶ λοιπῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Κατωτέρω ἀναρτῶμε τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τοὺς ἰθύνοντες περὶ ὅλων τῶν σύγχρονων δεινῶν ποὺ ταλανίζουν τὴν Πατρίδα μας .

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ εἶναι συναντιλήπτωρ των, ὥστε νὰ συνεχίσουν θεάρεστους ἀγῶνες των.

Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες νὰ διαδοθῆ τὸ κείμενο στὶς γλῶσσες ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, γιὰ νὰ προχωρήσῃ καὶ ἀνθίσῃ ὁ ἀγῶνας.
                                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

7/20-1-2016
ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

·         ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
·         ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
·         ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
·         ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ή άδεια λαβίδα

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ 'Ιάκωβος Τσαλίκης (1991) εξομολόγησε κάποτε μία γερόντισσα και της έβαλε κανόνα νά μην κοινωνήσει για τρία χρόνια. 

Γιατί δεν κοινωνάς; τη ρώτησε μία μέρα ο ιερέας της ενορίας της. Μου έβαλε κανόνα ο π. 'Ιάκωβος, απάντησε 
Εκείνη, και του είπε την αιτία. Όχι γιαγιά, μη στενοχωριέσαι. Αυτός είναι αγράμματος καλόγερος.
 
Εγώ είμαι μορφωμένος και σου λύνω τον κανόνα. Νά έρθεις την Κυριακή να σε κοινωνήσω.
 
Καθώς όμως πλησίασε η γιαγιά να μεταλάβει, ένιωσε στο στόμα της την αγία λαβίδα άδεια και κρύα, δεν κατάλαβε τη γεύση της θείας Κοινωνίας.
 

Χειρίζονται τον «αντιαιρετικόν αγώνα» κατά το δοκούν και το παντοειδές αυτών συμφέρον!

Εις τα θέματα της Πίστεως, «ου χωρεί οικονομία» κατά σαφεστάτην των Αγίων Πατέρων εντολήν, παρά ταύτα, υπό των σημερινών «αγωνιστών και ομολογητών της Πίστεως», η βασικωτάτη αύτη προϋπόθεσις, ήτις αποτελεί το θεμέλιον της ορθοδόξου υποστάσεως εν τω Σώματι της Εκκλησίας, παραθεωρείται καταφανέστατα υπ΄ αυτών! Ενώ θα έπρεπε πράξει τε και θεωρία, να αποδείξουν εαυτούς αληθείς και γνησίους ομολογητάς της Πίστεως, ως εκ της ιδιότητος και αποστολής των έχουσιν ούτοι ιεράν υποχρέωσιν να πράξουν προς ορθόδοξον ποδηγέτησιν του ευσεβούς Πληρώματος των πιστών, ούτοι, ως μη ώφειλε, νομίζωσι ότι δικαιούνται να ασκήσωσι την τακτικήν της «διακρίσεως και οικονομίας»! Χειρίζονται τα σοβούντα και φλέγοντα, εις τον τομέα της Πίστεως, θέματα της Εκκλησίας, ως και τον υπ΄ αυτών διαφημιζόμενον «αντιαιρετικόν αγώνα» κατά το δοκούν και το παντοειδές αυτών συμφέρον! Εκτός δε πάσης συνεπείας και κανονικότητος όντες, επιτελούν διαβρωτικόν έργον εις βάρος της ευσεβούς συνειδήσεως του πιστού λαού, δια διαφόρων παραπλανητικών και καθησυχαστικών συνθημάτων!

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ασκητικές Διηγήσεις από το Λαυσαϊκόν [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Εκδόσεις Σαΐτη --- Η ΣΕΙΡΑ ΒΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 79 ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ:

Άγιοι και εορτές Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2016
Αν δεν φαίνεται σωστά το email, δείτε το στον browser
Εκδόσεις Σαΐτη

Άγιοι και εορτές Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2016
Βίος και Παρακλητικός Κανών - Ακολουθία


Την σύνταξη και την επιμέλεια των εκδόσεων έχει ο κ. Ευάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος - νομικός, τ. δ/ντής της Αποστολικής Διακονίας.

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανακοίνωση της πολιτικής Παράταξης "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" σχετ...":

Σχολιαστής με ρώτησε για την Ανακοίνωση της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ", η οποία προτρέπει τους ψηφοφόρους της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση (: Προπύλαια, 7/2/2016, για την κάρτα του πολίτη) υπό την προϋπόθεση ότι οι οργανωτικοί φορείς αυτής της συγκέντρωσης δεν είναι πρόσωπα, που έχουν βλασφημήσει την Εκκλησία και τα Μυστήριά της, αλλά και τους νέους αγίους Πορφύριο και Παΐσιο.

Τι να απαντήσω ; Ότι οι άνθρωποι της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" δεν ξέρουν τι τους γίνεται ; Πράγματι, δεν ξέρουν. Ο χρόνιος εθισμός στο νέο εορτολόγιο και η κοινωνία τους με μνημονευτές των αμνημόνευτων, τους έχει πάρει τα μυαλά. Δεν θεωρούν βλασφημία κατά της Εκκλησίας και των Μυστηρίων της, την επιβολή του νέου εορτολογίου από ένα υπηρέτη της Μασονίας και όργανο της πολιτικής ραδιουργίας, και θεωρούν άξια την αγιοκατάταξη των Πορφυρίου και Παϊσίου από τους συνεχιστές του έργου Μεταξάκη.

Για την κοινωνία δεν τρέχει τίποτα. Η πολιτική πάντων δεσπόζει, δεσπόζει δε και του πολιτικού φορέα με τον ομώνυμο τίτλο - μη ξεχνάμε τα Κεφαλαία. Συντροφιά λοιπόν με την ουνία και από κοντά η μασονία !

Η κάρτα του πολίτη θα τους είναι χρήσιμη, αν τυχόν κατακτήσουν τα πολιτικά έδρανα. Εδώ τα κατάφερε ο Λεβέντης και αυτοί δεν θα τα καταφέρουν ; Με την κάρτα του πολίτη θα ξέρουν ποιοι φορείς και πρόσωπα βλαστημούν κατά της εκκλησίας και των μυστηρίων της και, ακόμη, ποιοι δεν κάνουν το σταυρό τους, όταν ασπάζονται και προσκυνούν τους νεοαγίους Πορφύριο και Παΐσιο.

Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.). Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να απορρίπτουν την αρετήν, εις οποιονδήποτε φορέα την εύρουν –αποδέχονται και την τυχούσαν εις τους προ ή έξω της Εκκλησίας –, την θεωρούν ως ποιότητα της ψυχής, η οποία δεν ευρίσκεται βεβαίως ολοκληρωμένη. Αλλά εις ένα «τέλειον και ολόκληρον» (Ιακ. α: 4) Χριστιανόν η αρετή έχει πλήρη ενότητα. Η ενότης επιτυγχάνεται δια της τηρήσεως των εντολών· ούτω γράφει ο Νέος Θεολόγος θείος Συμεών (SC 113, 38) : « Δια γαρ της εκπληρώσεως των εντολών η εργασία των αρετών, δια δε της πράξεως των αρετών η πλήρωσις των εντολών γίνεται, και ούτω δια τούτων ανοίγεται ημίν η θύρα της γνώσεως».