ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Όχι μόνο το Δεκέμβριο αλλά όλο το χρόνο, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέχρι τη συντέλεια, τον σημαδεύει η κατά σάρκα γέννησι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σηματοδοτεί τη ζωή όχι μόνο των χριστιανών, αλλά κι εκείνων που πολεμούν τον Χριστό κι εκείνων που τον περιφρονούν και δεν θέλουν να έχουν σχέσι μαζί του. Τέμνει την παγκόσμια ιστορία σε προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αλλά ανατέμνει και την ανθρωπότητα όλη, καθώς αυτόβουλα οι άνθρωποι δέχονται ή όχι τον Χριστό κι αναπόφευκτα λαμβάνουν θέσι μετά ή κατά του Χριστού. Είκοσι αιώνες τώρα, από τότε που οι απλοί βοσκοί υπακούοντας στο αγγελικό μήνυμα έσκυψαν στη φάτνη της Βηθλεέμ, για να βεβαιωθούν ότι «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ» και οι σοφοί μάγοι της Ανατολής έσπευσαν να προσκυνήσουν τον τεχθέντα βασιλέα, η ταπεινή φάτνη παραμένει η ανεξάντλητη πηγή της χαράς, της ειρήνης, της λυτρώσεως, της αληθινής και πεπληρωμένης ζωής.
Το αληθές του λόγου αποδεικνύουν δύο άσχετες μεταξύ τους παρατάξεις, που η ιστορία τους χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από τη μια η λαμπρή πραγματικότητα της Εκκλησίας, που ως θείο βλάστημα ξεπετάχθηκε από την κένωσι του Θεού. Σώμα συναρμοσμένο στην αγία κεφαλή της, τον Χριστό, η Εκκλησία μένει αγέραστη από το χρόνο, αλώβητη από τις δολιοφθορές του σατανά, ανέγγιχτη από το θάνατο. Με τις στρατιές των αγίων και των μαρτύρων της, με τα πλήθη των δικαίων και των οσίων, με τις μυριάδες των αγωνιζομένων και αγιαζομένων πιστών, η Εκκλησία μαρτυρεί ότι υπάρχει ελπίδα ζωής στον κόσμο, διότι «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ».             Αλλά και η άλλη παράταξι, οι άνθρωποι που δεδηλωμένα ζουν εκτός της Εκκλησίας ή καλύπτονται ένοχα κάτω από το μανδύα της συμβατικότητας και της συνήθειας, αποτελούν επίσης μία κραυγαλέα απόδειξι ότι ο Χριστός είνε ο Σωτήρας. Αδυνατώντας να αντικαταστήσουν τα Χριστούγεννα, επινοούν χίλια δυο υποκατάστατα, τα οποία όμως αποδεικνύονται ανίκανα να πληρώσουν το κενό, που αφήνει η απουσία του Θεού.                                 
Ο Θεός είνε παρών επί της γης. Λάμπει και αυγάζει στην οικουμένη ο Ήλιος της Δικαιοσύνης. Δεν είνε δύσκολο να βεβαιωθή γι΄ αυτό κάθε καλοπροαίρετη ψυχή. Αρκεί να καθαρίση τα πνευματικά της μάτια με τη μετάνοια. Ναι, η μετάνοια είνε το πρώτο και μείζον μήνυμα των Χριστουγέννων, το μυστικό της πεπληρωμένης ζωής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: