Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

Ο αγαπητός Misha έγραψε:
Παράθεση:

αλήθεια ,φίλε Κοσμά, τοσα χρόνια οι έλληνες ζηλωτές ,που ήταν σε άμεση κοινωνία με τους εν διασπορά Ρωσους,και δη η παραταξη στην οποία προσεχώρησες κήρυττε το Φιλιόκβε και δεν το αντελήφθησαν;;;
και ως εκ τουτου,κατα το προσφιλές υμίν ¨ο κοινωνών ακοινωνητω....Η Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, στην οποία με τη χάρη του Θεού ανήκω, και θα ανήκω όσο αυτή ορθοδοξεί, είχε κοινωνία με τη Ρωσική Σύνοδο της Διασποράς του Μητροπολίτη Φιλαρέτου, μέχρι το 1982. Τότε και ο Φιλάρετος και η Σύνοδός του ήταν Ορθόδοξοι!
Το Φιλιόκβε ο Φιλάρετος το αποδέχτηκε με την από 20 Ιουλίου / 2 Αυγούστου 1984 Εγκύκλιό του, την οποία παράθεσα πιό πάνω, στην από 4.12. 2007 καταχώρησή μου. Από τότε ο Φιλάρετος με τη Σύνοδό του κατέστησαν αιρετικοί!
Και να, το κατάντημα της Συνόδου αυτής! Ενώθηκε με τους Λατινόφρονας της Μόσχας «και πασών των...Ρωσιών»!! Χαρά, ο αδελφός
Misha
, ε !

(Σ.σ. Κοσμάς = Αθανάσιος Σακαρέλλος)

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"Και να, το κατάντημα της Συνόδου αυτής! Ενώθηκε με τους Λατινόφρονας της Μόσχας «και πασών των...Ρωσιών»!! Χαρά, ο αδελφός Misha, ε !"

Αν μη τι άλλο , ειρωνία μετ εμπαθείας και παραπλάνησις του αναγνώστου. Δεν το αναμέναμε από έναν νομικό-θεολόγο. Αιδώς κύριε Σακαρέλλο!

Ελπίζαμε ότι με τις γνώσεις που έχετε σχετικά με το παλαιημερολογίτικο ζήτημα, θα είχατε και μία στοιχειώδη ευγνωμοσύνη στον Άγιο Φιλάρετο που υποτίθεται ότι απεκατέστησε τους ΓΟΧ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ευγνωμοσύνη, αφού ως γνήσιοι απόγονοι ραγιάδων πήραμε αυτό που θέλαμε και από δω πάν κι οι άλλοι...πού σε είδον , πού με ξέρεις...
Οι ρώσοι από τον 10ο και πλέον αιώνα ησθάνοντο και αισθάνονται βαθειά ευγνωμοσύνη δια το έθνος ημών, διότι τους μεταδώσαμε τον Χριστόν.
Αυτό μας λέγει ο βίος του Αγίου Αντωνίου, πρώτου ηγουμένου της Λαύρας του Κιέβου, μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο και τα 125 (!!!) πλήρως άφθαρτα ευωδιάζοντα σκηνώματα τα οποία βρίσκονται εις το Κίεβον.
Βλέπετε, οι Ρώσοι δεν έχουν απλά στοιχειώδη σοβαρότητα, ούτε σοβαροφαίνονται, ούτε ελάλησαν ως αυθεντίες.
Πίστεψαν και εβαπτίσθησαν, κατά τον λόγον του ευαγγελίου. Γι αυτό, κλήρος και λαός ,έως και σήμερον, έχουν φόβο Θεού και ευλάβειαν (ασχέτως εάν υπάγονται στο πατριαρχείον της Μόσχας). Τουλάχιστον έως το έτος 1917, όπου με την πτώσιν και το μαρτύριο της Αγίας Τσαρικής οικογένειας και την διαταγήν αναχωρήσεως του Αγίου Τύχωνος προς άπαντα τον κλήρον της εποχής, υπήρχε ανόθευτος και απαρασάλευτος η ορθή πίστις εις τον Τριαδικόν Θεόν.

Υμείς δε, γνωρίζετε την μαρτυρικήν πορείαν των Ρώσων της διασποράς και παράλληλα την θυσίαν και τους αιματηρούς αγώνας δια την πίστιν από του σχίσματος του 1924 έως και το 1960, οπότε και παύει αδόξως ο αγών δια τα της πίστεως. Γνωρίζετε και την υποτιθέμενη αποκατάστασιν του 1969 (Ακακίου Παππά).
Παρά τις γνώσεις αυτές λοιπόν, ακόμη και οι ρήτορες και οι θεολόγοι και οι πανεπιστημιακοί και οι αγωνισταί παλαιοημερολογίται ,όπως φαίνεται από τα γραφόμενά σας και από τα λεγόμενά σας και από το ύφος σας και από τους τρόπους σας, δεν τρέφετε την παραμικρήν συμπάθειαν δια την μαρτυρικήν εκκλησίαν της διασποράς.
Αντιθέτως, διάφορα πρόσωπα του κύκλου των ΓΟΧ ασκείτε σκοπίμως και εντέχνως μία πολεμική (άγνωστο δι ημάς από πού ακριβώς προερχομένη).

Τέλος δια μία εις έτι φοράν να αναφέρουμε ότι τον Άγιον Φιλάρετον εδιαδέχθη ο μητροπολίτης Βιτάλιος, ο οποίος επαξίως εκράτησε την γραμμήν του Αγίου Φιλαρέτου (κάτι που πάση θυσία έπρεπε να παύσει...), έως ότου περικυκλώθηκε (βλ. πνευματικοπαίδια) εκ των πρακτόρων της KGB, με συνέπειαν την απαγωγήν του και το μαρτυρικόν τέλος του, ύστερα από χορήγηση ψυχοφαρμάκων (παλαιός και σίγουρος τρόπος καταστολής που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι Ρώσοι πράκτορες και αλλαχού).

Ευτυχώς δι ημάς, δυστυχώς δι υμάς, η Ρώσικη διασπορά ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ με ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΡΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΟΣ έως τη σήμερον και υποβάλλεται στο ίδιο μαρτύριο του διωγμού.
Επιβεβαιώνει τον τίτλο της : Διωκομένη Μαρτυρική εκκλησία της Ρώσικης Διασποράς.
Δόξα τω Αγίω Τριαδικώ Θεώ και την Υπεραγία Θεοτόκο που δια των πρεσβειών Της κάποιοι ελάχιστοι χριστιανοί φέρουν και θα φέρουν ισοβίως ΕΥΓΝΩΜΟΣΎΝΗΝ δια την ύπαρξίν της (έως πότε ,Κύριος οίδε).

Καλήν μετάνοιαν.