ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ, ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΤΑΞΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου  Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων  Μετεώρων.

Είναι γεγονός ὅτι βρισκόμαστε σε μία στιγμή, ὄχι ἁπλῶς κρίσιμη, ἀλλά ὁριακή, θα λέγαμε, για την πορεία και το μέλλον τῆς πατρίδας μας και τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας· σε μια στιγμή πού βιώνουμε ἕνα ἀνεπανάληπτο καταιγισμό κατάλυσης και καταστρατήγησης τῶν πάντων. Οἱ νεοταξικοί σχεδιασμοί βρίσκουν την ἀπόλυτη ἐκπλήρωσή τους στα τεκταινόμενα τῶν τελευταίων ἐτῶν στην χώρα μας, στην Εὐρώπη, ἀλλά και στον κόσμο ὁλόκληρο. Με τρόπο πλέον ἀπροκάλυπτο, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια τηρήσεως ἔστω τῶν προσχημάτων, χωρίς την ὅποια ἀπαιτούμενη νομιμοποίηση, τά «γνωστά-ἄγνωστα» διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας, οἱ νέες δυνάμεις κατοχῆς τῆς ὑφηλίου, συγκεκριμένοι τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί με πλήρη ἀδιαφάνεια, με καθαρά κερδοσκοπικές τακτικές, με ἀποικιοκρατικές μεθόδους βυθίζουν στην ἀνέχεια και την φτώχεια ὁλόκληρους λαούς καί κρατοῦν ἀσφυκτικά δέσμιους τῶν ἐπιλογῶν τους  πολυάριθμες χῶρες.
Ρυθμίζουν τις τύχες τῶν πολιτῶν, διορίζουν ἀρχηγούς κυβερνήσεων περιορίζοντας την λαϊκή ἐτυμηγορία, και ἐπιβάλλουν με συνοπτικές διαδικασίες, στηριγμένες στον ὠμό ἐκβιασμό,την πολιτική και τις ἀποφάσεις τους παραβιάζοντας τις ἀρχές τῆς δημοκρατίας και τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Οἱ σύγχρονοι δικτάτορες, πού καταδυναστεύουν τον κόσμο δεν εἶναι οἱ ἀλαζόνες αὐτοκράτορες τοῦ παρελθόντος, δεν εἶναι οἱ σατραπίσκοι τῆς ἀνατολῆς, δεν εἶναι στρατιωτικοί ἡγέτες, ἀκραῖοι ἐπαναστάτες ἤ ἀπολυταρχικοί ἡγεμόνες. Οἱ σύγχρονοι δικτάτορες τοῦ κόσμου εἶναι οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι, οἱ μεγαλοτραπεζίτες, οἱ ἰθύνοντες τῶν πολυεθνικῶν, οἱ ἐπικεφαλῆς κλειστῶν και ἀδιαφανῶν ὁμάδων ἀσκήσεως και ἐπιβολῆς ἐξουσίας τύπου Μασονίας, Μπίλντεμπεργκ, Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς (TrilateralCommission), GoldmanSachs, Black Rock κ.ἄ. Και τά ἐκτελεστικά τους ὄργανα: οἱ δοτές κυβερνήσεις, οἱ διορισμένοι πρωθυπουργοί, οἱ δοσίλογοι συνεργάτες. Ἡ στόχευση εἶναι περισσότερο ἐμφανής ἀπό ποτέ. Ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση, ἡ στέρηση, ἡ ἀβεβαιότητα ὁδηγεῖ στην ἀναστολή τῶν ἀντιστάσεων και την καταστολή τῆς ἐλευθερίας τῶν σκέψεων και τῶν ἐπιλογῶν. Εἶναι ἀπερίγραπτα τραγικό το γεγονός ἕνας περήφανος λαός, ὅπως ὁ ἑλληνικός, με την τόσο πλούσια μακραίωνη ἱστορία, να καταντᾶ ἐπαίτης και ἐξαρτημένος τῆς «δόσης» τοῦ ΔΝΤ και τῆς Ε.Ε., νά ζεῖ με την καθημερινή ἀγωνία και τον τρόμο ὅτι οἱ δανειστές μας δέν θα καλύψουν τά ἀπαραίτητα για τους μισθούς και τις συντάξεις μας. Εἶναι πραγματικά τραγικό, ἀλλά και ἐξευτελιστικό οἱ φερόμενοι ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ λαοῦ-αὐτό το διεφθαρμένο, ὑποτελές και κατευθυνόμενο πολιτικό μας σύστημα-να ταυτίζουν την σωτηρία τῆς χώρας μέ την δυνατότητα ἐκταμίευσης τῶν δόσεων τοῦ δανείου(!) και να ἐπιχαίρουν θριαμβευτικά κάθε φορά πού ἐπιβάλλουν νέα δυσβάστακτα


καί ἀφόρητα μέτρα στόν ἐξουθενωμένο λαό μας. Ἦρθε, λοιπόν, ἡ ὥρα πού οἱ οἰκονομικοί  δικτάτορες τοῦ κόσμου  θά ἐπαληθεύσουν τον  Ντοστογιέφσκυ  καί τόν μύθο τοῦ Μεγάλου Ἱ εροεξεταστῆ, ὥστε νά «καταθέσουμε τήν ἐλευθερί α μας στά πόδια τους» καί νά τούς ποῦμε «κάντε μας σκλάβους, μά χορτᾶστε μας». Οἱ  ἐπιλογές τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων  δέν ἀφοροῦν, βεβαίως, μόνον στήν πολιτική καί τήν οἰκονομία. Ἀφοροῦν στό σύνολο τῶν δραστηριοτήτων, τῶν πιστευμάτων, τῶν ἀρχῶν, τῶν παραδόσεων, τῶν πολιτισμῶν, τῶν θρησκειῶν, ὅλων ὅσα ἀποτελοῦν τά συστατικά τῆς ταυτότητας καί τῆς ἰδιοπροσωπεί ας  τοῦ κάθε λαοῦ. Σέ αὐτή τήν κατεύθυνση κινεῖται ἡ ἰσοπεδωτική τακτική στόν χῶρο τῆς παιδείας, τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσας, τῆς οἰκογένειας·  ἡ περιθωριοποίηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ἡ ἀπαξίωση τῶν ἀρχῶν καί τῶν ἀξιῶν της, ὁ ἐξοβελισμός τῶν ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν μας συμβόλων, ἡ καταρράκωση καί ἡ ἄμβλυνση τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης. Ἀνάλογες καταστάσεις παρατηροῦμε νά διαμορφώνονται  καί σέ θεολογικό-δογματικό ἐπίπεδο, ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολή μίας παγκόσμιας θρησκείας καί ἑνός παγκόσμιου θρησκευτικοῦ ἡγέτη μέ κύριο ὄχημα τούς οἰκουμενικούς διαλόγους, δι αχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς. Ἡ ὁμογενοποίηση τῶν θρησκειῶν συνεπάγεται τόν συμφυρμό τῆς ὀρθοδοξίας μέ τίς κάθε λογῆς κακοδοξί ς καί τά ἑτερόκλητα πιστεύματα, πού δι αθέτουν, δῆθεν, κάποιο μέρος τῆς ἀλήθειας καί τήν προβολή τους ὡς μία κοινή πίστη καί ἀλήθεια. Προσερχόμαστε, ἔτσι, στούς διαλόγους μέ τήν ἀλήθεια ὡς ζητούμενο καί ὄχι ὡς φορεῖς τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ  στόχος τῆς νεοεποχίτικης πανθρησκείας ἐπιτυγχάνεται πρωταρχικά μέ τήν ἀλλοίωση τῆς ὀρθοδοξίας, πού ἀποτελεῖ τήν μόνη σώζουσα ἀλήθεια. Ἡ ἀλλοί ωση αὐτή ἔχει λάβει στίς μέρες μας τήν μορφή μίας ὀργανωμένης ἐπιχείρησης ἀποκαθήλωσης καί ἐξάρθρωσης τῶν βασικῶν δομῶν τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησι ολογίας, τῆς ἀποκαλυπτι κῆς ἀλήθειας τῶν θεουμένων Προφητῶν,  Ἀποστόλων καί Ἁγίων Πατέρων καί τῆς ἐν γένει δογματικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.  Δυστυχῶς ἡ ἐπιχείρηση αὐτή διευκολύνεται, προωθεῖται καί ἐκτελεῖ ται ἀκόμη καί ἀπό ὀρθοδόξους, κληρικούς ὅλων τῶν βαθμίδων καί λαϊκούς θεολόγους καί Καθηγητές, μέ τήν πληθώρα τῶν καινοφανῶν θεολογικῶν ἀπόψεων, πού εἰσβάλ λουν κυριολεκτικά στήν Ἐκκλησία μας, ὅπως ἡ μεταπατερική καί συναφειακή θεολογία, ἡ βαπτισματική θεολογί α, ἡ θεολογία τῶν κλάδων, τῶν δύο πνευμόνων, τῆς διηρημένης ἐκκλησί ας, τῆς ἀόρατης ἐκκλησίας, ἡ παραδοχή δύο ἐκκλησιολογιῶν καί τόσες ἄλλες ἀντορθόδοξες ἀπόψεις μέ ἀποκορύφωση τά σύγχρονα οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα, τίς δογματικές ἀποκλίσεις καί τίς ἐκπτώσεις σέ θέματα ὀρθοδόξου πί στεως, πού πραγματοποιοῦνται σέ κορυφαῖο ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο στά πλαίσια τῶν λεγομένων διαλόγων. Ἀνατρέπουν δέ τόσο ριζικά τήν πατροπαράδοτη πίστη μας ὅσα προβάλλονται καί προωθοῦνται ἀπό τούς οἰκουμενιστές,  καί προπαγανδίζονται μέ τόση ἐμμονή, συντονισμό καί συστηματικότητα, ἀνερυθρίαστα καί ἐπιθετικά, πού γεννοῦν εὔγλωττες ἀπορίες καί προβληματισμό γιά τήν προέλευση, τήν ὑποκίνηση καί τόν τελικό σκοπό ὅλων αὐτῶν. Γεννοῦν ἀπορίες, ἀλλά καί ὑποψίες, γιά τό πῶς οἱ ἐκφραστές ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντορθόδοξων  θεωριῶν –παρότι  μειοψηφία στό ὀρθόδοξο πλήρωμα– βρίσκουν πρόσφορο ἔδαφος καί  ἀναδεικνύονται σέ κομβικές θεσμικές θέσεις τῆς κρατικῆς, ἐκπαιδευτικῆς, ἀλλά καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικητικῆς ὀργάνωσης·  πῶς τούς προσφέρεται πάντοτε (καί σχεδόν ἀποκλειστικά) τό βῆμα τῶν ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν συνεδρίων καί ἀκαδημιῶν καί τό μικρόφωνο τοῦ ἐπισήμου  Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας μας·  πῶς τοποθετοῦνται πάντοτε (καί σχεδόν ἀποκλειστικά) ὡς ἐπίσημοι ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας μας στούς οἰκουμενικούς διαλόγους, στίς διαθρησκειακές συνάξεις· πῶς εἶναι πάντοτε αὐτοί πού ὁρίζονται καί συνυπογράφουν ἀπαράδεκτα καί προδοτικά κείμενα, ὅπως τοῦ  Balamand, τοῦ  P o r to A l e g re, τῆς  Ραβέννας καί τόσων ἄλλων. Ὅσο καί ἄν μᾶς λυπεῖ καί μᾶς συνθλίβει, ὅσο κι ἄν ἀδυνατοῦμε νά τό πιστέψουμε καί νά τό ἀποδεχθοῦμε, ἡ ἴδια, ὅμως, ἡ πραγματικότητα, ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενισμοῦ,  οἱ πρακτικές καί οἱ μέθοδοι τῶν οἰκουμενιστῶν ἀποκαλύπτουν τήν ἄμεση ἀντιστοιχία καί ἐξάρτηση μέ τούς σχεδιασμούς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ποδηγέτηση καί ὁμογενοποίηση τῶν λαῶν ἀπό τά διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας καί ἐλέγχου προαπαιτεῖ καί τήν ὁμογενοποίηση τῶν  θρησκειῶν τους, καί ἐνεργεῖται μέσῳ τῶν ἐντολοδόχων τους, πού ἐκτελοῦν διατεταγ μένη ὑπηρεσία. Προ απαιτεῖ τήν νόθευση τῆς ἀλήθειας, τήν ἀλλοίωση καί τήν ἔκπτωσή της σέ δοξασία, σέ ἀντίληψη, σέ θεωρία, σέ ἰδεολογία, σέ στοχασμό·  προαπαι τεῖ τήν μετάλλαξη τῆς ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας μας ἀπό ταμειοῦχο τῆς χάριτος καί τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἀλήθειας τοῦ  Ἁγίου Τριαδικοῦ  Θεοῦ σέ παραφυάδα τοῦ πανθρησκειακοῦ συνονθυλεύματος, σέ μία «ἑτερότητα» μέσα στήν «ποικιλία θεολογικῆς ἐκφράσεως», σέ μία «πτυχή τῆς ἀλήθειας» στά πλαίσια τῆς «ἑνότητος ἐν τῇ ἀληθείᾳ». Ἡ ἀπάντησή μας σέ ὅλα αὐτά καί σέ ὅλους αὐτούς θά εἶναι ἄμεση καί ἀποφασιστική. Θά δείξουμε ὅλοι μας ἐγρήγορση καί ἐνεργοποίηση, τόλμη καί ἀποφασιστικότητα, ἀφύπνιση καί ἀντίσταση γιά τήν ἀνατροπή ὅλων τῶν ἀντορθόδοξων καί ἀνθελληνικῶν σχεδιασμῶν. Ἀντίσταση ἐπίμονη καί ἀποτελεσματική·  ἀντίσταση ὀργανωμένη καί ὄχι ἐπιφανειακή, πού θά στηρίζεται κυρίως στόν προσωπικό μας ἁγιασμό, τήν νήψη, τήν προσευχή καί τήν μελέτη. Θά στηρίζεται  στό ὁμολογιακό μας φρόνημα καί τήν μαρτυρική μας διάθεση· στήν διάθεση νά ὑποστοῦμε ὁποιαδήποτε θυσία κι ἄν χρειαστεῖ γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Θά στηρίζεται  κυρίως καί πρωταρχικά στήν ἐνίσχυση καί τήν βοήθεια τῆς πανσθενοῦς δυνάμεως καί τῆς χάριτος τοῦ  Ἁγίου Τριαδικοῦ  Θεοῦ μας, πού θά συντρίψει καί θά ἐξαλείψει κάθε ἀπόπειρα καί κάθε σχεδιασμό ἀλλοιώσεως τῆς σώζουσας ἀλήθειας τῆς Μίας Ἁγί ας Καθολικῆς και  Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: