ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. Απὸ τον ΙΕ/ Λόγον του Μ. Μακαρίου:

Το μέτρον του αγώνος σου τούτο είναι, να μη μοιχεύσης στους λογισμούς, αλλὰ να αντισταθής μέσα στον νου σου και να κάνης μέσα σου πόλεμον και αγῶνα και να μην  υπακούσης μήτε να συνηδονισθής στους λογισμοὺς σου με την κακίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: