π. Θεόδωρος Ζήσης - Κυρ ΙΓ' Λουκά - Διδάσκαλε Αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομίσω;


Δεν υπάρχουν σχόλια: