ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΕΙΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΩΝ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Αγρυπνοι εἶναι οἱ ἀριστεροί τῆς χώρας μας. Ὁποιαδήποτε πράξη ἤ δήλωση, πού ἀνυψώνει τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας, τήν κρίνουν μέ πάθος καί προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά εἶναι περιορισμένη στούς τέσσερις τοίχους τοῦ Ναοῦ καί νά μή τολμᾶ ποτέ νά κρίνει τίς δικές τους ποικίλες δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες, ὅπως ὅλοι ἔχουμε διαπιστώσει, εἶναι ὀλέθριες γιά τή χώρα. Δέν ἔχουν ἀφήσει τίποτα ὄρθιο καί ἀβεβήλωτο οἱ ἀθεόφοβοι. Οἱ ἀριστεροί, ὡς κόμματα μέ μικρά ποσοστά πολιτικῆς δύναμης, ἔχουν ἀπόλυτη ἐλευθερία νά βάλουν κατά τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἀρνοῦνται νά δεχτοῦν ὅτι καί οἱ χριστιανοί ἔχουν τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης. Οἱ ἀριστεροί, ὡς δεδηλωμένοι ἀντίχριστοι καί ὑποστηρικτές τῶν κουκουλοφόρων καί ταραχοποιῶν, καλλιεργοῦν ψεύτικες ἐντυπώσεις στό λαό, πώς τάχα κόβονται -οἱ ἀξιοσυμπάθητοι!- γιά τούς ἐργαζόμενους, τή δημοκρατία, τή δικαιοσύνη, τήν οἰκονομία καί γιά πολλά ἄλλα ἠχηρά.
Τήν Ἐκκλησία τή θεωροῦν ἀναχρονισμό καί τροχοπέδη, γι᾽ αὐτό καί τή χτυποῦν ἄλλοτε φανερά καί ἄλλοτε ὑπογείως. Μπροστά στή δράση τῶν ἀριστερῶν οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά εἶναι περιδεεῖς καί σιωπηλοί. Ἀντίθετα, πρέπει νά προβάλουν τή διδασκαλία καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί νά ἀδιαφοροῦν, ὅταν τούς ἀπειλοῦν οἱ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι μονίμως εἶναι ἐλάχιστοι καί δέν ἔχουν ἰδιαίτερη ἀπήχηση στό λαό. Θορυβοποιοῦν ὅμως μέ ἀκραῖες ἐνέργειες. Διαβρώνουν μερίδα τῆς νεολαίας, ἀποθρασύνουν τούς κακοποιούς, ἀπαξιώνουν τήν ἀστυνομία καί τούς ἄλλους θεσμούς καί προβάλλουν ἀπαράδεκτες μεθόδους δράσης, προκειμένου νά ἀνεβεῖ τό ποσοστό τους στήν πολιτική κονίστρα. Ἄν ἕνας διαδηλωτής ὑποστεῖ τήν παραμικρή ἀμυχή, φωνασκοῦν καί καταγγέλλουν, ἐνῶ γιά τούς σκοτωμένους ἤ τραυματισμένους ἀστυνομικούς δέν ἔχουν οὔτε ἕνα ἁπλό λόγο συμπαράστασης ἤ ἐξηγοῦν τά γεγονότα μέ τρόπο πού δικαιώνει τούς θύτες, πού εἶναι οἱ κουκουλοφόροι καί ὄχι τά θύματα, πού εἶναι οἱ ἀστυνομικοί. Οἱ συνειδητοί χριστιανοί ἀντιστέκονται στίς ἐνέργειες τῶν ἀριστερῶν καί ἀρνοῦνται νά συμπράξουν. Φανερώνουν τήν ἀντίθεσή τους στίς ἐπιλογές πού κάνουν καί μένουν ἀπτόητοι στίς φτηνές καί πληθωρικές καταγγελίες τους. Στήν ἐποχή μας ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ οἱ μειοψηφίες καί ἐπηρεάζουν ἀρνητικά τήν κοινωνία. Ρυθμίζουν ἀκόμα καί τίς ὑποθέσεις τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ. Οὐσιαστικά ἡ δημοκρατία μας ἔχει δεχτεῖ καίρια πλήγματα ἀπό τούς θρασεῖς ἀριστερούς, πού ἁλωνίζουν παντοῦ καί μεταφέρουν τό ἀναρχικό τους μήνυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: