Η Ομολογία χρειάζεται Αρετή και τόλμη

https://pmgrigorios.wordpress.com/

Tα εκατόν χρόνια άκρας οικονομίας και ανοχής απέναντι σε οικουμενιστές  και Ουνίτες επισκόπους είναι υπεραρκετά. Η ζημία και η αλλοίωση  που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη “οικονομία” στο Ορθόδοξο κριτήριο κλήρου και λαού είναι ήδη τεραστίων διαστάσεων.
Με όλους αυτούς, οι οποίοι καθίστανται πλέον αιρετικοί διά την Εκκλησίαν δεν μπορούμε  να έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία, έως ότου δημοσίως αποκηρύξουν την αίρεση του Νεοημερολογίτικου Οικουμενισμού
Οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας έχουν Οικουμενικό, διαχρονικό και αιώνιον κύρος και ισχύν και ουδεμία Σύνοδος, πατριάρχης ή επίσκοπος δύνανται να τους ακυρώσουν. 

Σύμφωνα με αυτούς:
«Ει τις ακοινωνήτω καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω» (Κανών Ιʹ  Των Αγίων Αποστόλων).


«Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, ΜΟΝΟΝ, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω». (Κανών ΜΕʹ  των Αγίων Αποστόλων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: