Μητρ. Χαλκηδόνος: «Αἱ τρεῖς µεγάλαι Ἀβρααµιαῖαι θρησκεῖαι ἔχουν ἕνα Θεόν»!

Μία από τὶς φρικωδέστερες καὶ πιὸ βλάσφηµες οἰκουµενιστικὲς «ὁµολογίες» τῶν «δικῶν» µας οἰκουµενιστῶν, εἶναι καὶ αὐτὴ τοῦ «κοινοῦ Θεοῦ τῶν µονοθεϊστικῶν θρησκειῶν»! Σταθερὸς στὴν «πίστη» του αὐτὴ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος, «ὁµολόγησε» ὅτι: «αἱ τρεῖς µεγάλαι ἀβρααµιαῖαι θρησκεῖαι, ἔχουσαι ἕνα Θεόν, πολλὰ τὰ κοινὰ καὶ τὸν αὐτὸν σκοπόν, τοῦτ’ ἔστιν τὴν "σωτηρίαν" καὶ εὐηµερίαν τοῦ ἀτόµου, ἀνεξαρτήτως θρησκείας, φυλῆς καὶ γλώσσης, ὀφείλουν νὰ συνεργασθοῦν ἐν εἰρήνῃ διὰ τὸ καλὸν τοῦ πλανήτου καὶ τοῦ κόσµου παντός. Ἑτέρα διέξοδος δὲν ὑπάρχει. Τοῦτο ἄλλωστε ἐπιδιώκουν καὶ οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι» (Ἱστολ. Φῶς Φαναρίου)! «Ἄλλη διέξοδος δὲν ὑπάρχει» κατὰ τὸν Σεβασµιώτατο, παρὰ µόνον ἡ ταύτιση τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, µὲ τὸν «θεὸ» τοῦ «Ταλµούδ», τῆς «Καµπάλα» καὶ τοῦ Ἰσλάµ! Ἐπίσης «βλέπει» ὁ Σεβασµιώτατος ὅτι «αἱ ἀβραµιαῖαι θρησκεῖαι, ἔχουσαι ἕνα Θεόν, πολλὰ κοινὰ καὶ τὸν αὐτὸν σκοπόν, τοῦτ’ ἔστιν τὴν σωτηρίαν»! Μὲ ἄλλα λόγια «διορθώνει» τὸν Ἀπόστολο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος δὲ γνωρίζει ἄλλο Θεό, ἐκτὸς ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ µᾶς γνώρισε ὁ ἔνσαρκος Λόγος Του (Α΄ Ἰωάν. 2, 23). «∆ιορθώνει» τὸν Ἀπόστολο Πέτρο, ὁ ὁποῖος τόνισε πὼς «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία», παρὰ στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ (Πράξ. 4,12), ὀχλαγωγώντας σωτηρία καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας! Ἂν ὁ Σεβασµιώτατος καὶ ὅλοι οἱ ὁµόφρονές του, ζοῦσαν σὲ ἐποχὲς ποὺ λειτουργοῦσε ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνέπεια θὰ «εἶχαν πάει σπίτι τους», ἀλλά…

«Ο.Τ.»

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Aβρααμικές θρησκείες μπορεί να είναι αλλά απέχουν πολύ από τον Έναν Θεό.Αυτοί ακολουθούν το Μωσαικό νόμο,αρνούνται τον τρισοφαή Θεό,την Αγία Τριάδα,την ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου,όλα τα κείμενά τους είναι αμέτρητες δαιμονολογίες και κακοδοξίες.Αν μελετήσουμε την Αγία Γραφή λέει αυτοί προέρχονται από το υιό της δούλης,σαρκικοί.Αυτοί όμως που δέχεται ο Θεός είναι εκείνοι που προέρχονται από τη νόμιμη γυναίκα,τη ΣάραΟι πνευματικοί άνθρωποι περιτετμημένοι τη καρδία,και όχι με το τύπο του νόμου.Επίσης μας λέει ο Θεάνθρωπος Χριστός ότι εγώ είμαι η οδός,ο μη εισερχόμενος δια της θύρας στην αυλή των προβάτων αλλά ανεβαίνει από διαφορετική οδό κλέπτης είναι και ληστής.