Κυπριανός Χριστοδουλίδης : Διάβασα, και, αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κάρτα του πολίτη μεταξύ αντιλεγόμενων αδελφών και η απορία μου είναι η ακόλουθη :


Αν συμφωνήσουμε όλοι να αρνηθούμε την κάρτα με τα συνοδά άλλα (τσιπάκια, αχρήματη κοινωνία κλπ.) το αποτέλεσμα θα είναι να οδηγηθούμε στον εκούσιο άνευ κάρτας θάνατο. Δεν θα έχουμε περίθαλψη, δεν θα έχουμε χρήματα, θα είμαστε ... ωσεί παρόντες μέχρις ότου γίνουμε όντως απόντες. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα φτάσουμε στο σημείο να υποχρεωθούμε στην ηθελημένη, λόγω άρνησης παραλαβής, ομολογιακή μαρτυρία θανάτου. Άλλοι μπορεί να την χαρακτήριζαν αυτοκτονία.
 
Και ρωτώ : Με δημοκρατικές διαδικασίες δεν θα γίνει αυτό ; Με την ψήφο μας δεν θα γίνει ; Διότι όσα έχουν γίνει μέχρις εδώ, έχουν γίνει όλα με την ψήφο μας. Δεν έχει σημασία αν εμείς διαλέγαμε ποιον και ποιους θα ψηφίσουμε. Σημασία είχε, έχει και θα έχει, ότι συμμετέχουμε σε ένα Σύστημα αυτοπαγίδευσης, ένα σύστημα απόλυτα ελεγχόμενο, ένα σύστημα με προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε αυτούς που δεσμεύονται προεκλογικά και αποδεσμεύονται μετεκλογικά. Άρα, εφόσον συμμετέχουμε στο Σύστημα, ποιος ο λόγος να φωνάζουμε, να διαμαρτυρόμαστε και να τσακωνόμαστε για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάρουμε την κάρτα και τα άλλα που θα ακολουθήσουν. Με την ψήφο μας έγιναν, γίνονται και θα γίνουν, όσα έρθουν.
 


Θέλω με αυτά να πω, ότι τα δεινά που προαναγγέλλονται ή προφητεύονται, είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία. Συνεπώς, την αιτία πρέπει να πολεμήσουμε και όχι να τρωγόμαστε μεταξύ μας για το ποια θα είναι η αποτελεσματικότερη - συμπτωματική οπωσδήποτε - θεραπεία. Το Σύστημα πρέπει να πολεμήσουμε, αυτό πρέπει να καταγγέλουμε, και όχι αυτά που μας φορτώνουν οι εντολοδόχοι του Συστήματος. Το σύστημα της ειδωλολατρίας πολέμησαν οι Μάρτυρες και οι Ομολογητές της Χριστιανοσύνης, και η μάχη αυτή ήταν προς τα πνευματικά της πονηρίας αυτού του Συστήματος : 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: