ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ

  Θα ήτο πολύ ωφέλιμον να εγνωρίζαμε τον βίον και την πολιτείαν του αγίου Πατρός μας Διαδόχου. Εν τούτοις, επειδή έζησε κατά τα μέσα του ε΄ αιώνος σε μίαν απομακρυσμένην επαρχίαν της Ηπείρου, τα βιογραφικά στοιχεία του είναι ελάχιστα.                                                                                      
Γνωστόν είναι ότι υπήρξεν Επίσκοπος Φωτικής, η οποία τοποθετείται στην σημερινήν Παραμυθίαν. Η επισκοπή Φωτικής φέρεται ως σημαντική για πολλούς αιώνας και σήμερα είναι γνωστοί τέσσαρες Επίσκοποι κατά την εποχήν του αγίου Πατρός· ο Ιωάννης, ο οποίος συμμετέσχε στην Δ΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, ο διαδεχθείς τούτον άγιος Διάδοχος και οι επίσης διαδεχθέντες πιθανόν τον Άγιον, Ιλάριος και ο Φλωρέντιος.

Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Μηνά μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου μαρτύρων.

Ὁ Ἅγιος Μηνᾶς γεννήθηκε στὴν Αἴγυπτο στὰ μέσα περίπου τοῦ 3ουαἰώνα μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς εἰδωλολάτρες. Ὡστόσο, τὸ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο μεγάλωνε, δὲν κατάφερε νὰ σκληρύνει τὴν καρδιά του ἡ ὁποία, ὅταν ἦλθε ἡ στιγμή, σκίρτησε ἀκούγοντας τὴν φωνὴ τοῦ «ἐτάζοντος καρδίας καὶ νεφρούς» (Ψλμ.7, 10) Θεοῦ καὶ ἔτσι ὁ ἔφηβος ἀκόμη, Μηνᾶς, ἔγινε χριστιανός.
Μεγαλώνοντας, ἐπέλεξε νὰ σταδιοδρομήσει στὸν Ρωμαϊκὸ στρατό, στὸ ἱππικὸ τάγμα τῶν Ρουταλικῶν, ὑπὸ τὴν διοίκηση τοῦ Ἀργυρίσκου. Ἡ ἕδρα τῆς μονάδας του ἦταν στὸ Κοτυάειον (σημερινὴ Κιουτάχεια) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐκεῖ ὁ Μηνὰς διακρίθηκε καὶ γιὰ τὴν φρόνησή του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἀνδρεῖο του φρόνημα καὶ γι’ αὐτὸ ἔχαιρε ἐκτιμήσεως στὸ κύκλο τῶν στρατιωτικῶν.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

ΠΕΡΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ : ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ - (Διὰ τὴν ὀνομαστὴν δέσποιναν, τὴν πονηρὰν κοιλίαν)

http://xristianorthodoxipisti.blogspot.ca/2015/11/blog-post_10.html#moreΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ τώρα νὰ ὁμιλήσωμε περὶ κοιλίας, ἀπεφασίσαμε πάλι, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα θέματα, νὰ στρέψωμε τὴν φιλοσοφία μας ἐναντίον μας. Διότι εἶναι ἀξιοθαύμαστο ἐὰν ἀπηλλάγη κανεὶς ἀπὸ αὐτήν, πρὶν κατοικήση τὸν τάφο.
2. Γαστριμαργία εἶναι ἡ ὑποκριτικὴ συμπεριφορὰ τῆς κοιλίας, ἡ ὁποία, ἐνῷ εἶναι χορτασμένη, φωνάζει πὼς εἶναι ἐνδεής· καὶ ἐνῷ εἶναι παραφορτωμένη μέχρι διαρρήξεως, ἀνακράζει ὅτι πεινᾶ. Γαστριμαργία εἶναι ἡ δημιουργὸς τῶν καρυκευμάτων, ἡ πηγὴ τῶν τέρψεων τοῦ λάρυγγος.
Ἐσὺ ἔκλεισες τὴν φλέβα (τῶν ἡδονικῶν ἀπαιτήσεών της), ἀλλὰ αὐτὴ ξεπρόβαλε ἀπὸ ἄλλο μέρος. Τὴν ἔφραξες καὶ τούτη, ἀλλὰ καινούργια ἀνοίχθηκε. Γαστριμαργία εἶναι μία ἀπάτη τῶν ὀφθαλμῶν. Καθ᾿ ἣν στιγμὴν κάποιος τρώγει τὸ μέτριο σὲ ποσότητα φαγητό του, ἡ γαστριμαργία τὸν κάνει νὰ σκέπτεται, πῶς νὰ ἦταν δυνατὸ νὰ καταβροχθίση διὰ μιᾶς τὰ σύμπαντα.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου (μέρος Β΄)


Ανεξαρτήτως, της επισήμου αναγνώρισης του Παπουλάκου ως αγίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το πρόσωπό του θα συνεχίσει να είναι σημείο αντιλεγόμενο.

Στην Ορθοδοξία οι αμφιβολίες ακολουθούν κάθε δογματική Αλήθεια και σε αυτό έγκειται η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός επιθυμεί την εθελούσια ελεύθερη πίστη του ανθρώπου στην Αλήθεια, την οποία φανερώνει σκιωδώς στην αρχή και αργότερα του δίνει και τις αποδείξεις - αποκαλύψεις που χρειάζεται. Δηλαδή η πίστη πάντα προηγείται των ξεκάθαρων προσωπικών αποδείξεων, ενώ εάν θέλει κάποιος παραμένει στην διαφορετική του άποψη, η οποία τεκμηριώνεται από την σύγχυση των αμφιβολιών του. Ομοίως, ξεκάθαρη επιστημονική απόδειξη είναι αδύνατον να βρεθεί στα περί αγιότητος ζητήματα, αλλά ακόμα και αυτή εάν υπήρχε πάλι θα αμφισβητείτο. Έτσι ανεξαρτήτως, της επισήμου αναγνώρισης του Παπουλάκου ως αγίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το πρόσωπό του θα συνεχίσει να είναι σημείο αντιλεγόμενο. Εν ολίγοις, συμπεραίνεται ότι το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή του επιλόγου δέχεται απάντηση και προσδιορίζεται υποκειμενικά ανάλογα με την προσωπική τοποθέτηση του καθενός στα θέματα πίστεως και την αγάπη του για την Αλήθεια.

Θαυμάστε το κείμενο του "Μητροπολίτου" Τορόντο-Καναδά κ. Σωτηρίου !....

Υποκρισία φανατικών.
 Του «Αρχιεπισκόπου» Καναδά κ. Σωτηρίου.
 Οι ταλιμπάνηδες -ή όπως τους αποκαλεί ο γέροντάς τους λοκατζήδες- της Ορθοδοξίας, ξεσπάθωσαν πάλι. Όταν μυρίζονται ή ακούν συμπροσευχή, τους πιάνει αμόκ. Αφρίζουν. Τρίζουν τα δόντια. Αρπάζουν την πέννα και γράφουν. Δεν γράφουν. Λιβελλογραφούν. Συκοφαντούν. Βλασφημούν. Τα γραφόμενά τους είναι ντροπή για την Ορθοδοξία και βλασφημία εναντίον του Θεού. Σκεφθείτε μόνο αυτό. Πολλοί από αυτούς καθημερινά συμπροσεύχονται με αιρετικούς στα σπίτια τους. Όταν η κόρη τους ή ο γιος τους είναι παντρεμένοι με μη Ορθοδόξους και κάθονται στο τραπέζι όλοι μαζί να φάνε, δεν κάνουν την προσευχή τους; Δεν συμπροσεύχονται με  αιρετικούς; Δεν είναι υποκρισία αυτό; Δεν είναι διαβολικό ψέμα; «Ο έχων νουν νοείν νοήτω».

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου : «Η νυκτερινή προσευχή λυγίζει τον Θεό»

Αυτός ο λόγος μου απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες.

 Κάμψε τα γόνατα σου, στέναξε, παρακάλεσε τον Κύριο να σου δείξη ευσπλαγχνία·  περισσότερο συγκινείται κατά την διάρκεια των νυκτερινών προσευχών, όταν τον καιρό της αναπαύσεως εσύ τον κάνεις καιρό θρήνων. Θυμήσου ποια λόγια έλεγε ο βασιλιάς: Εκοπίασα με τους στεναγμούς  μου. Θα λούσω κάθε νύκτα το κρεβάτι μου με δάκρυα και το στρώμα μου θά τό πλημμυρίσω με τα δάκρυα μου" (Ψαλμ. στ΄, 7). Όση απολαυστική ζωή και αν κάνης, δεν είναι τόσο απολαυστική όσο η ζωή εκείνου. Όσο πλούσιος και αν είσαι, δεν είσαι πιο πλούσιος από τον Δαυΐδ.  Και πάλι ο ίδιος λέγει: "Μέσα στα μεσάνυχτα σηκωνόμουν για να εξομολογηθώ μπροστά στην δικαιοσύνη σου τα κρίματά μου" (Ψαλμ. Ρη΄,62). Την ώρα εκείνη δεν ενοχλεί η κενοδοξία·  διότι πως μπορεί να γίνη αυτό την ώρα που όλοι κοιμούνται και δεν βλέπουν; την ώρα εκείνη δεν μας επιτίθεται η αδιαφορία και το χασμουρητό·  διότι πως μπορεί να γίνη αυτό τη στιγμή που η ψυχή διεγείρεται από τόσα πολλά; Μετά από τις παννυχίδες αυτού του είδους και ο ύπνος είναι γλυκύς και αποκαλύψεις γίνονται θαυμάσιες. 

Μακαρία η οδός αδελφή Γερόντισσα ΗσυχίαΣτην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε χθες η μακαριστή Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Αρτεμίου Κορυδαλλού, Γερόντισσα Ησυχία (Προβατάκη) που την προηγούμενη Παρασκευή άφησε την ματαιότητα του κόσμου τούτου ξεκινώντας το ταξίδι προς την ουράνιο πατρίδα όλων μας.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλλη προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Καλλινίκου, συμπαραστατουμένου υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου και Πειραιώς και Σαλαμίνος, του και Ποιμενάρχου ημών, κ. Γεροντίου.
Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Αρτεμίου συγκεντρώθηκε πλήθος πιστών προκειμένου να συμπροσευχηθεί για την ανάπαυση της ψυχής της μακαριστής μοναχής Ησυχίας η οποία είχε αφιερώσει το σύνολο της ζωής της στην υπηρεσία της Εκκλησίας, αφιερωμένη ψυχή τε και σώματι εις τον Νυμφίον Χριστόν.
Λόγους παρηγορητικούς προς την Αδελφότητα αλλά και προς την κατά σάρκαν οικογένια της μακαριστής απηύθυνε ο Μακαριώτατος Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας. Για την προσωπικότητα και το έργο της, ομίλησαν επίσης ο κατά σάρκαν αδελφός της κ. Θεοχάρης Προβατάκης, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού και άλλοι.
Μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας, το σκήνωμα της μακαριστής μοναχής Ησυχίας, μετεφέρθη εις τον αύλιον χώρον της Ι.Μονής για να παραδοθεί εις γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη.

http://impc.gr/

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Β΄ Λουκά - συμπλήρωμα στο κήρυγμα


Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ : ο κ. Φίλης διορίσθηκε Για να συντελέσει στην διάλυση του Κράτους!

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ.....

......Ή  ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ  Ή  ΠΟΝΗΡΟΣ! 

________ Οι δηλώσεις του κ. Υπουργού επί της Παιδείας, μάλλον δε της α-παιδείας, κ. Νικ. Φίλη περί της μή γενοκτονίας των Ποντίων  δεν μας αιφνιδίασε! Το ερώτημα, που αυτομάτως ανακύπτει, όταν ακούς τις δηλώσεις του είναι: Τι επί τέλους είναι ο κ. Υπουργός; ανιστόρητος; αμόρφωτος; Ή πονηρός; 
________Πολλοί αντέδρασαν καί βέβαια πολύ ορθώς! Αλλά ο κ. Φίλης δεν είναι δυνατόν να μη γνωρίζει την ιστορία! Δημοσιογράφος ήταν και αρχισυντάκτης μιάς αριστερής εφημερίδος! Υπουργός Παιδείας και α-παιδείας διορίσθηκε μόνο και μόνο - εν πλήρει επιγνώσει δέ- για να στρεβλώσει τα πράγματα, για να αλλοιώσει την ιστορία, για να θολώσει τα νερά και τα μυαλά!  Για να συντελέσει στην διάλυση του Κράτους!

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ ---- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Επίμονη και ακάματη η προσπάθεια των Οικουμενιστών για την επιβολή του παπικού πρωτείου προσλαμβάνει στις μέρες μας διαστάσεις ανησυχητικά εντυπωσιακές. Φορείς και προσωπικότητες, συχνά αξιόλογες κατά τα άλλα, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλουν τον πάπα ως πνευματικό πλανητάρχη. Διοργανώνουν συνέδρια και διαλόγους, συγγράφουν βιβλία και άρθρα με κύριο και μοναδικό στόχο να μας πείσουν ότι οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε την κυριαρχία του ποντίφηκα, διότι μόνον έτσι θα ξεπερασθούν τα αδιέξοδα και θα λυθούν τα πάσης φύσεως προβλήματα που κατακλύζουν την κοινωνία μας. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι κατά την πρώτη χιλιετία ήταν από όλους παραδεκτό το πρωτείο του πάπα.