ΥΝΜΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ


Εἰς ἀτραποὺς δυσβάτους, σκοτεινὰς καὶ νεφελώδεις βαδίζει ὁλοταχῶς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

ΦΩΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Γέρων ρημίτης γίου ρους:

«... Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ πίστις κα μολογία……..ναφέρεις, Γέροντα, τι ο γέτες τς ρθοδοξίας «σέρνονται πρς νόθευσιν τς Πίστεως»! Μ γνοετε, Γέροντα, τι δη χουν νοθεύσει τν Πίστη; Γράφετε: «Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, λως αθαιρέτως νυποχώρητος ες τν οκουμενιστικν γραμμήν, καὶ πορείαν του, δυστυχς δν κούει τς τόσες δίκαιες φωνς» κα «δν συγκινεται ποσς π τν γιοπατερικν στάσιν» τν πιστν.
Σωστ τ λέτε, Γέροντα, γι τν Πατριάρχη. λλ ρωτμε. Μήπως κι σες ο γιορετες, κα ο Πρωτοπρεσβύτεροι πο τος παινετε, κα τ στολόγια πο σς φιλοξενον, δν νοθεύετε τν γίαν μας Παράδοση σ λλο σημεο, σ κενο τς μνημονεύσεως ατν πο κατηγορετε; Μήπως σες, «συγκινεστε» π τν γιοπατερικ στάση τν διαχρονικς ποτειχισμένων γίων κα πιστν, μάλιστα γιορειτν π Βέκκου, π θηναγόρου, π Δημητρίου; Μήπως σες, «λως αθαιρέτως», δν πικοινωνετε μ τος κακοδοξοντας, ρνούμενοι ν κάνετε κενο πο καναν ο γιοι, περιμένοντες ν νανήψουν ο Καθηγούμενοι κα ο Πρωτοπρεσβύτεροι κα ν γηθον το γνος τς ποτειχίσεως; Δν σς φτάνει διδασκαλία κα ο ντολς το Κυρίου κα τν γίων; Περιμένετε κα τν ελογία τν χαρτοπολεμιστν κα σιγονταροοικουμενιστν;
Ποιό ντίκρυσμα χει συμβουλή-προτροπή σας, Γέροντα, πως «ο πιστο θ πρέπη πάσ θυσί ν φυλάττουν τν ρθόδοξον Πίστιν καθαράν, ποφεύγοντες τ οκουμενιστικ φρονήματα»,  παράθεση το λόγου το γίου Μάρκου, τι «παντες ο τς κκλησίας διδάσκαλοι, φεύγειν τος τερόφρονας παραινοσι, κα τς ατν κοινωνίας διΐστασθαι...», ταν τοτο λησμονετε ν τ πράξετε; ταν συμπράττετε μ κείνους πο σπλαχνα κατηγορον ς κτς κκλησίας, σους στς μέρες μας κολούθησαν (παρ τς λλείψεις κα τς μαρτίες τους) ατν κριβς τν συμβουλ τν γίων περ ποτειχίσεως;
Γιατί κατηγορετε τος «σημερινος οκουμενιστς ρχιερες κα ποιμενάρχας» ς «παραβαίνοντας ατος (τος . Κανόνας) εκαίρως καίρως κα κηρύττοντας “νέον Εαγγέλιον”» κα δν συνειδητοποιετε τι σ παρόμοια παράβαση προβαίνετε κι σες, διαγράφοντας τος . Κανόνες κα τς διδασκαλίες τν γίων περ Διακοπς Μνημοσύνου

« σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῶ εἴ τι ἔπραξας »

Ο Χίλων ή Χείλων o Λακεδαιμόνιος, γεννήθηκε το 600 π.Χ. στη Σπάρτη και πέθανε το 520 π.Χ. στην Πίσσα της Σικελίας. Τα πιο σπουδαία και γνωστά γνωμικά του, δηλαδή το «μηδέν άγαν», το «γνώθι σαυτόν» και το «εγγύα παρά δ’ άττα» [σημειωτέον ότι το πρώτο απ’ αυτά αποδίδεται, κατ’ άλλη εκδοχή, στον Σόλωνα, ενώ το δεύτερο στον Θαλή] είχαν γραφτεί στον τοίχο (ή στην προμετωπίδα) του ναού του Απόλλωνα, στους Δελφούς

Σημείωση και σχόλιο κχ.
 


Θαλής ο Μιλήσιος, 640 ή 624 π.Χ. - 546 π.Χ. στην περίπτωση που σε αυτόν αποδίδεται το "γνώθι σαυτόν". Το ερώτημα που ακολουθεί είναι απότοκο του γεγονότος ότι στο βιβλίο Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκεται καταγεγραμμένο το "γνώθι σαυτόν". Λοιπόν, όποιος γνωρίζει, ας μας απαντήσει τι εκ των δύο συμβαίνει : Το βιβλίο του Ιώβ είναι αρχαιότερο του Θαλή, ή του Χίλωνος, ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο, πρώτα ο Θαλής και ο Χίλων, έπειτα δε ο Ιώβ ;

Ιώβ ε΄ : « ... 24 εἶτα γνώσῃ ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶκος, ἡ δὲ δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτῃ. 25 γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέκνα σου ἔσται ὥσπερ τὸ παμβότανον τοῦ ἀγροῦ. 26 ἐλεύσῃ δὲ ἐν τάφῳ ὥσπερ σῖτος ὥριμος κατὰ καιρὸν θεριζόμενος ἢ ὥσπερ θιμωνία ἅλωνος καθ᾿ ὥραν συγκομισθεῖσα. 27 ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν, ταῦτά ἐστιν ἃ ἀκηκόαμεν· σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῶ εἴ τι ἔπραξας.»

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης - Αγία Ελένη η ισαπόστολος και ο Τίμιος Σταυρός

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

 

Λύμην φυγούσα, του Θεούσθαι τη πλάνη, Άληκτον υμνεί, τον κενούμενον Λόγον, Νεανικώς άπασα, συν τρόμω κτίσις. Άδοξον εύχος, δειματουμένη φέρειν, Ρευστή γενώσα, καν σοφώς εκαρτέρει.

 

Ερμηνεία.

 


Ήτον ποτέ καιρός, όταν οι άνθρωποι ελάτρευαν ως Θεόν την κτίσιν παρά τον κτίσαντα, κατά τον Απόστολον λέγοντα: «Μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει περά τον κτίσαντα, ος εστιν ευλογητός εις τους αιώνας, Αμήν» (Ρωμ. α: 25)· και προς τούτοις εδόξαζον, ότι τα στοιχεία και οι φωστήρες και τα άστρα κυβερνώσιν άπαντα τα υπό σελήνην· τοιούτοι εστάθησαν άπαντες σχεδόν οι προ της ενσάρκου Παρουσίας άνθρωποι, οι καλούμενοι Έλληνες και ειδωλολάτραι.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Ιωάννου του οσίου, συγγραφέως της Κλίμακος, Εύβουλης μητρός Αγ.
Παντελεήμονος, Ζαχαρίου ιερομάρτυρος του νέου, επισκόπου Κορίνθου (1684).

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γεννήθηκε περὶ τὸ ἔτος 525 μ.Χ. καὶ ἦταν υἱὸς εὐσεβοῦς καὶ εὔπορης οἰκογένειας. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση, γι’ αὐτὸ καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «σχολαστικό», ἀλλὰ σὲ ἡλικία δεκαέξι ἐτῶν, ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, παραδόθηκε στὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Γέροντος Μαρτυρίου, στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅπου ἔμεινε μέχρι τὸ θάνατό του.
Στὴν συνέχεια ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς κοινότητες στὴ Σκήτη καὶ Ταβέννιση τῆς Αἰγύπτου, ἀργότερα δὲ ἐγκαταστάθηκε σὲ κελὶ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.

Το ιστολόγιο "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ" τις Κυριακές είναι κλειστό

Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.