Του αδελφού μας Ιουστίνου :


Σημεία οργής του Θεού ,του μή είναι αυτοίς (δηλ. στούς έλληνες) Πνεύμα Άγιον, κατά τον πατέρα Αθανάσιον Μυτιληναίον:

Λέγει ο προφήτης Ησαϊας  ...

1ον. Έλλειψις αρχόντων θεοσεβών .

 "Κύριος Σαβαώθ αφελεί
-ισχύοντα (δηλ. αληθινόν ηγέτην) ,

-πολεμιστήν (πχ .δειλοί και αρνητές στρατεύσεως),

-στοχαστήν ( πρεζάκηδες  αμπελοφιλόσοφοι και κίναιδοι),

-δικαστήν (ιδού οι κομματικοί  και πράκτορες ξένων συμφερόντων), 

-πρεσβύτερον (ουδέν σχόλιον),

-θαυμαστόν σύμβουλον ( κίτρινοι δημοσιογράφοι),

-συνετόν ακροατήν (άβουλα όργανα οι έλληνες της τηλεοπτικής προπαγάνδας) και

δώσω αυτοίς (τουτέστιν τοις έλλησι)

-ΝΕΑΝΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΚΤΑΣ!!!! και

προσκόψει :

Α. το παιδίον προς πρεσβύτην ( άθεη και αναρχική νεολαία)

Β. ο άτιμος προς τον έντιμον (δηλ. οι σατανικοί κλέφτες και  προδότες εναντίον των τιμίων χριστιανών)

Γ.ΤΗΝ ΔΕ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΣΟΔΟΜΩΝ ΕΝΕΦΑΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΗΓΓΕΙΛΑΝ!!!

(βλέπε παρελάσεις "υπερηφανείας"  με αρχηγούς τον πρέβυν της "Μεγάλης Βρεττανίας " μετά της ΑΝΔΡΙΔΟΣ ΑΥΤΟΥ (όπως επισήμως  ονομάζει τους γεγαμημένους άρσενες- και όχι άνδρες -  το οικουμενιστικόν πατριαρχείον κατα τον Βόσπορον μεριά... )70d63-bqronbzccaere41

Δεν υπάρχουν σχόλια: