ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 – ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ -- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Η αυθεντική κοινωνία

«ιματισμένον και σωφρονούντα»


Ο άνθρωπο ψάχνει εναγωνίως για να ψηλαφήσει την ελευθερία του, πλην όμως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που στο βάθος δοκιμάζει μεγάλη απογοήτευση. Ο Χριστός είναι ο αληθινός ελευθερωτής του κόσμου. Ο δαιμονισμένος που παρουσιάζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή θεραπεύθηκε μόλις συνάντησε τον Χριστό. Τον είδαμε να μεταβάλλεται ριζικά και να γίνεται νέα ύπαρξη. Από γυμνός γίνεται «ιματισμένος» και από αλλοπρόσαλλος «σωφρονών». Ζούσε πριν σε μνήματα και σε έρημους τόπους, μετά όμως επικοινωνεί και μάλιστα με τον πιο αυθεντικό τρόπο με τους συνανθρώπους του. Η επιθετικότητα και η καταστροφική μανία που τον καταλάμβαναν μεταβάλλονται τώρα σε ορμή κοινωνικότητας και σχέσης με τους γύρω του.

Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Ψαλμοί - Mount Athos • Chants


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ταβιθάς της εν Ιόππη, ήν ανέστησε Πέτρος, Μαρκιανού, Μαρτυρίου.Η Αγία Ταβιθά ήταν ευσεβής και φιλάνθρωπη χριστιανή που κατοικούσε στην Ιόππη. Το Ταβιθά είναι λέξη συριακή και σημαίνει Δόρκα. Ήταν υφάντρα και έφτιαχνε χιτώνες, τους οποίους πωλούσε προς ανακούφιση των χηρών και ορφανών. Η Ταβιθά όμως αρρώστησε και πέθανε. Την περίοδο εκείνη βρισκόταν στη Λύδδα ο Απόστολος Πέτρος. Όταν το άκουσαν αυτό οι δικοί της, έσπευσαν να τον παρακαλέσουν να έρθει στην Ιόππη, όπου και οδηγήθηκε στο νεκροκρέβατο της Ταβιθάς. Αφού παρακάλεσε τους παραβρισκόμενους να βγουν από το δωμάτιο, ο Πέτρος γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια είπε στην Ταβιθά να σηκωθεί. Μόλις εκφώνησε το πρόσταγμα η νεκρή ανεστήθη. Το γεγονός αυτό διαδοθεί στην Ιόππη και πολλοί πίστεψαν. Η Αγία Ταβιθά πέθανε σε βαθύ γήρας.

Surgeons transplant heart that had stopped beating--- Ιατροί έκαναν μεταμόσχευση σταματημένης καρδιάς στην Αυστραλία.

Transmedic machine

The console where the heart is "reactivated" is being called the heart-in-a-box machine


Surgeons in Australia say they have performed the first heart transplant using a "dead heart".
Donor hearts from adults usually come from people who are confirmed as brain dead but with a heart still beating.
A team at St Vincent's Hospital in Sydney revived and then transplanted hearts that had stopped beating for up to 20 minutes.
The first patient who received a heart said she felt a decade younger and was now a "different person".
Hearts are the only organ that is not used after the heart has stopped beating - known as donation after circulatory death.
Beating hearts are normally taken from brain-dead people, kept on ice for around four hours and then transplanted to patients.
Πηγή :  http://www.bbc.com/news/health-29751880

Σχόλιο του αδελφού μας ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη:
A team at St Vincent's Hospital in Sydney revived and then transplanted hearts that had stopped beating for up to 20 minutes.

κχ
...
for up to 20 minutes. Συμβαίνουν αυτά, κυρίως όταν έχουμε νεαρά άτομα, αν και είναι σπάνια. Η πληροφόρηση ελλειπής. Λείπουν στατιστικά στοιχεία.

ΑΒΥΣΣΑΛΕΟΝ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (Αθωνικά άνθη).

Ελέχθη ευφυώς ότι το θαύμα συνίσταται εις το εμμένειν. Όντως. Θαύμα είναι η διάσπασις της σχέσεως αιτίου και αποτελέσματος. Και τοιούτον θαύμα αποτελεί το γεγονός, ότι η αγία Ορθοδοξία μας εμμένει είκοσιν αιώνας εν τη Αποστολική παραδόσει. Θαύμα θαυμάτων η κεχαριτωμένη Εκκλησία μας! Τι δεν μετεβλήθη, τι δεν μετεμορφώθη, τι δεν ανετράπη κατά τον μακρότατον δίαυλον των αιώνων τούτων; Θεσμοί, φιλοσοφίαι, ιδέαι, συστήματα, καθεστώτα, έθνη, ο κόσμος ολόκληρος. Πάντα ηλλοιώθησαν. Και μόνη η Εκκλησία έμεινεν αρραγής, αμετάβλητος, υπερφυσικόν πράγμα και θέαμα μέσα εις την ρέουσαν του βίου τούτου διάβασιν. Ιδού το θαύμα. «Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη Εκκλησία και ουκ έπεσε· τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν». Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία, λοιπόν, μένει εις τον αιώνα και «πύλαι άδου ου κατισχύσουσι». Πίπτουσι μόνον οι άνθρωποι. Εάν δε είπητε ότι έπεσαν και Εκκλησίαι, θ’ απαντήσωμεν: Εκκλησίαι, ναι,-- ως σύνολα ανθρώπων. Η Εκκλησία ποτέ, ως διδασκαλία, ως θεσμός θεοφύτευτος και ως σώζουσα πνευματική Κιβωτός, ως Θεανθρώπινον Σώμα.                                                            
Ιδού η Ορθοδοξία. Η νύμφη του Χριστού. Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αι δε λεγόμεναι εκκλησίαι, όσαι απατηθείσαι υπό του σατανά εξεκόπησαν της Ορθοδοξίας, δεν είναι, ειμή άζωα, αφεγγή, «ακοινώνητα», απέλπιδα, δυστυχή και μεμολυσμένα την παρθενικότητα τμήματα. Νύμφαι διαζευγμέναι από τον Νυμφίον Χριστόν, ως μη φυλάξασαι αμώμητον την πίστιν.

Σωματεῖον «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ
ΤΗΝ 26.10.2012
ΔΙΟΤΙ, ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΡΑΨΑΜΕ ΤΟΤΕ, ΤΑ ΕΠΑΥΞΑΝΟΥΜΕ  24.10.2014

Διότι ἐνῷ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ ὁ Χριστός μας μᾶς προστατεύουν καὶ βοηθοῦν σκανδαλωδέστατα, ἐν τούτοις ἐμεῖς γινόμαστε ἐπιλήσμονες καὶ ὡς ἄλλοι παράνομοι Ἰούδες δὲν θέλουμε νὰ συνετιστοῦμε.

Ὡς π.χ. γιὰ τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Παρῆλθαν ἤδη 185 ὁλόκληρα ἔτη καὶ οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία δὲν ἔπραξαν δυστυχῶς τὸ καθῆκον τους.

Ὑπὸ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς ἐξεδόθη ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνωσις:


ΚΑΥΧΑΤΑΙ  ὡς ἄνω ἀδελφότης (Μποζὲ Bose), γιὰ τὴν διοργάνωση τῆςμοναστικῆς της ζωῆς κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ Ἀνατολικοῦ ΜοναχισμοῦἜρχεταιὅμως σὲ κραυγαλέα ἀντίθεση μ’ αὐτόνδιότι οὐδέποτε  ἈνατολικὸςΜοναχισμὸς στὴν μακραίωνη ἱστορική του διαδρομὴ υἱοθέτησε  ἐφήρμοσεστὴν πράξη τὸ σύστημα τῶν μικτῶν μοναστηριῶν…….. (Το κείμενο αυτό είναι από τον Ο.Τ. αυτής της Παρασκευής).


Σ. σχόλιο της «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ» :  Γραμματείς και Φαρισαίοι του Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ.Μ. Πειραιῶς, πότε γράψατε για την μικτή «Ορθόδοξη»  «Μονή» του «Γέροντα» Σωφρόνιου του Έσσεξ, τον οποίον μάλιστα λίαν συντόμως θα «αγιοκατατάξετε»; 

Σχόλιο του αδελφού μας Κυπριανού:
Διατί απορείς, και γιατί διερωτάσαι, αδελφέ Κωνσταντίνε ; Δεν σου είπε ακόμη κανείς ότι άλλο το νεοορθοδόξως μικτό - εν Βρετανία - Μοναστήρι και έτερο το αιρετικώς μικτό Μοναστήρι. Οι αισθητικοί της ερωτικής σχεσιολογίας δεν σε δίδαξαν αρκετά έτη την θεολογία της σχέσης ; Θέλεις πάλι νέας διδαχάς ; Ορίστε, λάβε την θεολογίαν της συναφείας.
Κακός μαθητής απεδείχθης, μένεις εις την ιδίαν τάξη. Παρακαλώ να προσέλθεις μετά του κηδεμόνος σου (σημ. του πνευματικού).

Υπό την κυριαρχία του ελευθεροτεκτονισμού

http://kyprianoscy.blogspot.ca/

Από τον χαιρετισμό του μητροπολίτη Κιτίου Χρυσοστόμου στο Συμπόσιο "Μελέτιος Μεταξάκης". Πολιτιστικό Κέντρο Ιεράς Μονής αγίου Γεωργίου Κοντού, Λάρνακα 11/10/2014, Κύπρος 

Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος :
" είναι ιδιαίτερη η χαρά μου σήμερα, γιατί με τη συνεργασία του Δήμου Λάρνακας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπληρώσουμε, ένα επιβεβλημένο καθήκον και χρέος, να τιμήσουμε τον αείμνηστο Μητροπολίτη Κιτίου Μελέτιο Μεταξάκη ".
κχ
Στατιστικές τέτοιου είδους δεν γίνονται, ώστε να ξέρουμε πόσοι εκ των Δημάρχων και των περί αυτούς είναι τέκτονες. Για τον Μελέτιο Μεταξάκη είναι παγκοίνως γνωστό ότι ήταν τέκτονας. Δεν γνωρίζουμε πόσοι εκ των Πανεπιστημιακών αυλίζονται εντός Στοών, ένθα καταυγάζει (σημ.1 εντός Στοών) το εκ του εωσφόρου φώς (σημ.2 οι τέκτονες το ονομάζουν επιστημονική αλήθεια). Τέλος, άγνωστος παραμένει ο αριθμός των μελών - μέσου και ανώτερου Κλήρου - της Μητροπόλεως Λάρνακος, που συνεργάζονται και συνδιασκέπτονται σε παρακείμενους - και φωταγωγημένους - διαύλους των Στοών. Γεγονός, πάντως, είναι ένα : Ουδείς σταδιοδρομεί επιστημονικά ή κοινωνικά, αν δεν είναι τέκτονας ή έχων "τρόπο και στάση ζωής" - νεοορθόδοξη έκφραση - ελευθεροτεκτονική.

Είπαμε όμως, τοιούτου είδους στατιστικές δεν γίνονται. Αυτά είναι επτασφράγιστα μυστικά, τα οποία οι αμύητοι, αγράμματοι και ολιγομαθείς, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν. Δεν λέει, άλλωστε, να μην δίνουμε "τα άγια τοις κυσί" ; Για τους πεφωτισμένους τέκτονες οι ολιγομαθείς και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου άνθρωποι είναι προφανώς σκυλιά.
 

Υστερόγραφο
Οι πεφωτισμένοι δια του εωσφόρου δεν ξέρουν να διαβάζουν, αν και επιστήμονες. Διότι λέγει :
 
" 3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε" (Ψ. 109).
Αυτό το "εκ γαστρός προ εωσφόρου" τους τα γυρίζει ανάποδα και δεν το αναφέρουν.
Όσον δε αφορά στο "εγέννησά σε", οι φωταψίες μασόνοι φαίνεται να είναι υπερφωτισμένοι. Γνωρίζουν επακριβώς το γενητό "πώς" - γεννητό κατά την υπόσταση - της θεότητος ή θείας φύσεως (ουσία).
Είναι "αστροπελέκια", μη μου πείτε.

«Ἡ ἀσέβεια ἔχει ὄνομα» ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων» (Ρωμ.,1:18). Ὀργή πού ἔρχεται εἰς τήν παροῦσαν ζωήν καί ὁλοκληρώνεται ἐν τῇ μελλούσῃ. Ὀργή ὄχι ἀνθρώπου ἤ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ὀργή ἐξ οὐρανοῦ, ἄρα δέ ὀργή τρομερωτέρα τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καί τῆς ὁποίας τήν ἀπειλήν οὐδείς δύναται νά διαφύγει.                                                               
Ὁ Ἅγιος Θεός δώρησε νοῦν καί σοφίαν ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά Τόν γνωρίζει ἀπό τόν ὁρατόν κτισθέντα κόσμον, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά θέλει νά βρίσκεται ἑνωμένος ἀσυγχύτως μέ τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, τοῦτ’ἔστιν τόν Τριαδικόν Θεόν καί τόν Μεσσίαν Χριστόν. Ἄς εἶναι εὐλογητός ὁ Τριαδικός Θεός πού διά τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν Του, ἐκ τῆς γνώσεως τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων, ὁδηγεῖ ἡμᾶς εἰς τό τέλος τοῦ προορισμοῦ μας ὥστε νά συνδοξασθῶμεν καί Αὐτός νά καταστεῖ ἡ αἰώνια ἀπόλαυσις καί χαρά μας.